DONUOKITE DABAR

Fondo valdymo ataskaita Dotacija

Siekiama, kad paramos fondas, dotacijos, CARF fondo gali atitikti didžiausią galimą studijų pagalbinių priemonių skaičių.
Daugiau informacijos žr. toliau

Dotacija CARF fondas
2023 m. gruodžio 31 d.

Svetainė Dotacija Studijų stipendijoms buvo paskirstyta 553 971 EUR, t. y. 10 % visos CARF fondo skirtos sumos, kuri 2023 m. siekė 5 539 713 EUR. 

Nekilnojamasis turtas: 13 402 020 EUR.

Iždas: 2 553 270 €.

Kintamosios pajamos: 4 953 492 EUR.

Fiksuotosios pajamos: 3 484 889 EUR.

Mišrus: 1.956.654 €.

Žaliavos: 811 738 EUR.

Privatus kapitalas: 1.654.971 €.

Alternatyvus valdymas: 943 839 EUR.

Turto paskirstymas 2023 %
Iždas 2.553.270 8,58 %
Fiksuotos pajamos3.484.889 11,71 %
Akcijos4.953.492 16,64 %
Mišrūs fondai 1.956.654 6,57 %
Alternatyvus valdymas943.839 3,17 %
Žaliavos 811.738 2,73 %
Privatus kapitalas 1.654.971 5,56 %
Nekilnojamasis turtas 13.402.020 45,03 %
Iš viso: 29.760.873 100 %
Kai kurių skaičių ekonominio efektyvumo santrauka %
Iždas 3,50 %
Finansinis turtas 9,57 %
Nekilnojamasis turtas 5,17 %
Privatus kapitalas 5,37 %
Bendras fono veikimas: 7,46 %

Dotacija CARF fondas
2022 m. gruodžio 31 d.

Svetainė Dotacija paskirstė 523 000 EUR studijų stipendijoms, o tai sudaro 9 % visos CARF fondo skirtos sumos, kuri 2022 m. siekė 5 810 154 EUR. 

Nekilnojamasis turtas: 11 591 043 €.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai: 888.497 EUR 888.497 EUR 888.497 EUR 888.497 EUR

Kintamosios pajamos: 4 473 540 EUR.

Fiksuotosios pajamos: 3 134 427 EUR.

Mišrūs: 1.527.714 €.

Žaliavos: 468 273 EUR.

Privatus kapitalas: 1 441 636 €.

Alternatyvus valdymas: 1.037.243 €.

Turto paskirstymas 2022 %
Iždas 888.497 3,62 %
Fiksuotos pajamos3.134.427 12,76 %
Akcijos4.473.540 18,21 %
Mišrūs fondai 1.527.714 6,22 %
Alternatyvus valdymas1.037.243 4,22 %
Žaliavos 468.273 1,90 %
Privatus kapitalas 1.441.636 5,87 %
Nekilnojamasis turtas 11.591.043 47,20 %
Iš viso: 24.562.373 100 %
Kai kurių skaičių ekonominio efektyvumo santrauka %
Iždas 0,10 %
Finansinis turtas -5,64 %
Nekilnojamasis turtas 5,54 %
Privatus kapitalas 6,80 %
Bendras fono veikimas: -2,92 %

Dotacija CARF fondas
2021 m. gruodžio 31 d.

2021 m. Dotacija 481 500, o tai sudaro 9 % visų CARF fondo suteiktų dotacijų.

Nekilnojamasis turtas: 11.111.500 €.

Iždas: 3.261.096 €.

Kintamosios pajamos: 6 027 087 EUR.

Fiksuotosios pajamos: 3 024 235 EUR.

Mišrus: 1.023.678 €.

Žaliavos: 444 316 EUR.

Privatus kapitalas: 1 321 134 EUR.

Alternatyvus valdymas: 963 633 EUR.

Turto paskirstymas 2021 %
Iždas 3.261.096 12,00 %
Fiksuotos pajamos3.024.235 11,13 %
Akcijos6.027.087 22,18 %
Mišrūs fondai 1.023.678 3,77 %
Alternatyvus valdymas963.633 3,55 %
Žaliavos 444.316 1,63 %
Privatus kapitalas 1.321.134 4,86 %
Nekilnojamasis turtas 11.111.500 40,89 %
Iš viso: 27.176.679 100 %
Kai kurių skaičių ekonominio efektyvumo santrauka %
Iždas 0,05 %
Finansinis turtas 10,75 %
Nekilnojamasis turtas 3,86 %
Bendras fono veikimas: 5,86 %

Dotacija CARF fondas
2020 m. gruodžio 31 d.

2020 m. Dotacija 400 000 buvo paskirstyta studijų stipendijoms, o tai sudaro 9 % visos CARF fondo skirtos sumos.
Turto paskirstymas 2020 %
Iždas 3.783.261 15,38 %
Fiksuotos pajamos1.931.115 7,85 %
Akcijos5.671.437 23,06 %
Mišrūs ir garantuoti 660.412 2,68 %
Akcijos5.671.412 23,06 %
Žaliavos 431.445 1,75 %
Privatus kapitalas 1.229.962 4,99 %
Nekilnojamasis turtas 10.891.609 44,29 %
Iš viso: 24.599.241 100 %
Kai kurių skaičių ekonominio efektyvumo santrauka %
Iždas 0,05 %
Finansinis turtas -2,41 %
Nekilnojamasis turtas 4,10 %
Bendras fono veikimas: 1,21 %