DONUOKITE DABAR

Valdymo ataskaita Dotacija

Siekiama, kad Dotacija iki 2025 m. gali patenkinti 20 % fondo dotacijų.

Dotacija CARF fondas
2022 m. gruodžio 31 d.

Svetainė Dotacija stipendijoms paskirstė 523 000 EUR sumą, kuri sudaro 9 % visų CARF fondo suteiktų stipendijų, kurios 2022 m. siekė 5 810 154 EUR. Tikslas - kasmet šią stipendijoms skirtą sumą padidinti 1 %.

Nekilnojamasis turtas: 11 591 043 €.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai: 888.497 EUR 888.497 EUR 888.497 EUR 888.497 EUR

Kintamosios pajamos: 4 473 540 EUR.

Fiksuotosios pajamos: 3 134 427 EUR.

Mišrūs: 1.527.714 €.

Žaliavos: 468 273 EUR.

Privatus kapitalas: 1 441 636 €.

Alternatyvus valdymas: 1.037.243 €.

Turto paskirstymas 2022 %
Iždas 888.497 3,62 %
Fiksuotos pajamos3.134.427 12,76 %
Akcijos4.473.540 18,21 %
Mišrūs fondai 1.527.714 6,22 %
Alternatyvus valdymas1.037.243 4,22 %
Žaliavos 468.273 1,90 %
Privatus kapitalas 1.441.636 5,87 %
Nekilnojamasis turtas 11.591.043 47,20 %
Iš viso: 24.562.373 100 %
Pelningumo analizė
Iždas 0,10 %
Finansinis turtas 5,64 %
Nekilnojamasis turtas 5,54 %
Privatus kapitalas 6,80 %
Bendras fono veikimas: -2,92 %

Dotacija CARF fondas
2021 m. gruodžio 31 d.

2021 m. Dotacija išdalijo 481 500 EUR stipendijoms, t. y. 9 % visos CARF suteiktų stipendijų sumos. Tikslas - kasmet šią sumą padidinti 1 %.

Nekilnojamasis turtas: 11.111.500 €.

Iždas: 3.261.096 €.

Kintamosios pajamos: 6 027 087 EUR.

Fiksuotosios pajamos: 3 024 235 EUR.

Mišrus: 1.023.678 €.

Žaliavos: 444 316 EUR.

Privatus kapitalas: 1 321 134 EUR.

Alternatyvus valdymas: 963 633 EUR.

Turto paskirstymas 2021 %
Iždas 3.261.096 12,00 %
Fiksuotos pajamos3.024.235 11,13 %
Akcijos6.027.087 22,18 %
Mišrūs fondai 1.023.678 3,77 %
Alternatyvus valdymas963.633 3,55 %
Žaliavos 444.316 1,63 %
Privatus kapitalas 1.321.134 4,86 %
Nekilnojamasis turtas 11.111.500 40,89 %
Iš viso: 27.176.679 100 %
Pelningumo analizė
Iždas 0,05 %
Finansinis turtas 10,75 %
Nekilnojamasis turtas 3,86 %
Bendras fono veikimas: 5,86 %

Dotacija CARF fondas
2020 m. gruodžio 31 d.

2020 m. Dotacija stipendijoms paskirstė 400 000 EUR sumą, kuri sudaro 9 % visos CARF skirtų stipendijų sumos. Tikslas - kasmet padidinti šią dotacijoms skirtą sumą 1 %.

Nekilnojamasis turtas: 10.891.609 €.

Iždas: 3.783.261 €.

Kintamosios pajamos: 5 617 437 EUR.

Fiksuotosios pajamos: 1 931 115 EUR.

Mišrūs: 660.412 €.

Žaliavos: 431 445 EUR.

Privatus kapitalas: 1.229.962 €.

Turto paskirstymas 2020 %
Iždas 3.783.261 15,38 %
Fiksuotos pajamos1.931.115 7,85 %
Akcijos5.671.437 23,06 %
Mišrūs ir garantuoti 660.412 2,68 %
Akcijos5.671.412 23,06 %
Žaliavos 431.445 1,75 %
Privatus kapitalas 1.229.962 4,99 %
Nekilnojamasis turtas 10.891.609 44,29 %
Iš viso: 24.599.241 100 %
Pelningumo analizė
Iždas 0,05 %
Finansinis turtas -2,41 %
Nekilnojamasis turtas 4,10 %
Bendras fono veikimas: 1,21 %

Dotacija CARF fondas
2019 m. gruodžio 31 d.

2019 m. Dotacija 450 000, arba 2 % visos sumos, buvo paskirstyta stipendijoms. Tikslas - kasmet padidinti šią dotacijoms skirtą sumą 1 %.

Nekilnojamasis turtas: 10.250.000 €.

Iždas: 3.134.852 €.

Kintamosios pajamos: 4 617 922 EUR.

Fiksuotosios pajamos: 1 860 964 EUR.

Mišrus: 1.360.415 €.

Garantuojama: 2 074 370 €.

Žaliavos: 376 053 EUR.

Privatus kapitalas: 700 000 eurų

Turto paskirstymas 2019 %
Iždas 3.134.852 12,86 %
Fiksuotos pajamos 1.860.964 7,63 %
Akcijos 4.617.922 18,95 %
Mišrūs ir garantuoti 1.360.415 5,58 %
Alternatyvus valdymas 2.074.370 8,51 %
Žaliavos 376.053 1,54 %
Privatus kapitalas 700.000 2,87 %
Nekilnojamasis turtas 10.250.000 42,05 %
Iš viso: 24.374.576 100 %
Pelningumo analizė
Iždas 0,05 %
Investiciniai fondai 6,17 %
Nuosavybės vertybinių popierių portfelis 5,34 %
Nekilnojamasis turtas 4,55 %
Bendras fono veikimas: 4,59 %

Dotacija CARF fondas
2018 m. gruodžio 31 d.

Nekilnojamasis turtas: 10.250.000 €.

Iždas: 5.539.253 €.

Fiksuotosios pajamos: 1 060 588 EUR.

Kintamosios pajamos: 3 790 808 EUR.

Žaliavos: 314 135 EUR.

Alternatyvus valdymas: 383 943 EUR.

Mišrūs ir garantuoti: 1.247.463 €

Turto paskirstymas Suma %
Iždas 5.539.253 24,52 %
Fiksuotos pajamos 1.060.588 4,70 %
Akcijos 3.790.808 16,78 %
Mišrūs ir garantuoti 1.247.463 5,52 %
Alternatyvus valdymas 383.943 1,70 %
Žaliavos 314.135 1,39 %
Nekilnojamasis turtas 10.250.000 45,38 %
Iš viso: 22.586.190 100 %
Pelningumo analizė
Iždas 0,05 %
Investiciniai fondai -5,26 %
Nuosavybės vertybinių popierių portfelis -24,21 %
Nekilnojamasis turtas 4,52 %
Kita 1,15 %
Bendras fono veikimas: -2,64 %