VOKACIJA
KURIS PALIKS PĖDSAKĄ

Padėkite sėti 
kunigų pasaulis
Palikite savo pėdsaką

Mūsų misija: skatinti vyskupijų kunigų ugdymą, skleisti gerą jų vardą ir melstis už pašaukimus visame pasaulyje.

Mes skatiname kultūrinio pobūdžio veiklą, kuria siekiama skatinti ir plėtoti humanitarinius mokslus visais jų aspektais, 
visų pirma, specifinis mokymas, kurį gauna seminaristai, vyskupijų kunigai ir Katalikų Bažnyčios vienuoliai. 

Tikime, kad įmanoma pagerinti kasdienį žmonių gyvenimą integraliai ugdant jaunus vyrus, turinčius pašaukimą tarnauti per kunigystę. Todėl CARF fondas savo geradarių dėka finansiškai prisideda prie to, kad klierikai, vyskupijų kunigai ir vienuoliai iš viso pasaulio galėtų gauti solidų akademinį, teologinį, žmogiškąjį ir dvasinį pasirengimą.
Sužinokite daugiau apie mus

Dalytis Dievo šypsena Žemėje

Padėkite mums prisidėti prie mokymo vyskupijos kunigai, seminaristai, vienuoliai ir vienuolės. tarnauti Bažnyčiai visame pasaulyje.
Paaukoti dabar

Mokymas
puikus

Tokių dosnių žmonių, kaip jūs, dėka kandidatai gali baigti akademinį, teologinį, žmogiškąjį ir dvasinį ugdymą Romos ir Pamplonos universitetuose, centruose ir seminarijose.

Parama
pašaukimai

Kasmet daugiau kaip 800 vyskupų iš viso pasaulio kreipiasi dėl stipendijų, kad galėtų mokyti savo kandidatus Romoje ir Pamplonoje.

Per visą
pasaulis

Dauguma pašaukimų šiandien gimsta Afrikos ar Amerikos šalyse, kurioms trūksta lėšų.

Jūs suteikiate gyvybę Bažnyčiai

Padarykite solidarumo testamentą, kad padėtumėte formuoti vyskupijos kunigus, seminaristus ir vienuolius. Padėkite CARF fondui, kad jūsų gyvenimas skleistų gyvybę.
Mes pasakojame, kaip
Metinė ataskaita

Atraskite CARF fondo veiklą 2023 m.

Žr. atmintį
Karf fondo ataskaita 2023 m.

Šventoji Žemė - gyvenimo kelionė

Kartu su CARF fondu atverskite penktosios Evangelijos puslapius ir aplankykite vietas, kuriomis vaikščiojo Jėzus. Dvi pamainos: nuo 2024 m. kovo 6 d. iki 13 d. ir nuo kovo 13 d. iki 20 d.
Užsisakykite dabar

Tarnauti Bažnyčiai
visą pasaulį.

131

šalys siunčia kandidatus į universitetus ir mokymo centrus.

134

gavėjai įšventinti vyskupais nuo 1989 m.

2.171

2023 m. apmokyti naudos gavėjai
"Jei nebūtų kunigų, nebūtų Bažnyčios; tegul nė vienas pašaukimas nebūna prarastas dėl lėšų stygiaus!
Taip mano CARF fondo mecenatė Margarita.
Paaukoti
Kaip paskirstoma dotacija?
Dalytis Dievo šypsena Žemėje
Padėkite CARF fondui prisidėti prie seminaristų, vyskupijų kunigų ir vienuolių vyrų bei moterų rengimo tarnauti Bažnyčiai visame pasaulyje.
DONUOKITE DABAR

CARF fondo remiami universitetai

Roma

Popiežiškasis Šventojo Kryžiaus universitetas

Apsilankykite
Pamplona

Navaros universiteto bažnytiniai fakultetai

Apsilankykite

Patronat d'Action Sociale ir jo savanorių pagalba

Sužinokite daugiau
Mišių laikas ir informacija apie Eucharistijos liturgiją.
DONUOKITE DABAR