ŞİMDİ BAĞIŞ YAPIN

Yönetim raporu bağış

Amaç şu ki bağış 2025'e kadar vakfın hibelerinin 20 %'sini karşılayabilir.

Bağış CARF Vakfı
31 Aralık 2022

Bu bağış CARF Vakfı tarafından 2022 yılında 5.810.154 €'ya ulaşan toplam hibenin 9 %'sini temsil eden 523.000 € tutarında burs dağıtmıştır. Hedef, bu hibe miktarını her yıl % artırmaktır.

Gayrimenkul: 11.591.043 €.

Nakit ve nakit benzerleri: 888.497 € 888.497 € 888.497

Değişken gelir: 4.473.540 €.

Sabit gelir: 3.134.427 €.

Karışık: 1.527.714 €.

Hammadde: 468.273 €.

Özel Sermaye: 1.441.636 €.

Alternatif yönetim: 1.037.243 €.

Varlık tahsisi 2022 %
Hazine Müsteşarlığı 888.497 3,62 %
Sabit gelir3.134.427 12,76 %
Hisse Senetleri4.473.540 18,21 %
Karma fonlar 1.527.714 6,22 %
Alternatif yönetim1.037.243 4,22 %
Hammaddeler 468.273 1,90 %
Özel sermaye 1.441.636 5,87 %
Gayrimenkul 11.591.043 47,20 %
Toplam: 24.562.373 100 %
Kârlılık analizi
Hazine Müsteşarlığı 0,10 %
Finansal varlıklar 5,64 %
Gayrimenkul 5,54 %
Özel sermaye 6,80 %
Genel arka plan performansı: -2,92 %

Bağış CARF Vakfı
31 Aralık 2021

2021 yılında bağış burslar için 481.500 Avro dağıtmıştır; bu da CARF tarafından verilen toplam hibe miktarının 9 %'sini temsil etmektedir. Hedef, bu miktarı her yıl % artırmaktır.

Gayrimenkul: 11.111.500 €.

Hazine: 3.261.096 €.

Değişken gelir: 6.027.087 €.

Sabit gelir: 3.024.235 €.

Karışık: 1.023.678 €.

Hammadde: 444.316 €.

Özel Sermaye: 1.321.134 €.

Alternatif yönetim: 963.633 €.

Varlık tahsisi 2021 %
Hazine Müsteşarlığı 3.261.096 12,00 %
Sabit gelir3.024.235 11,13 %
Hisse Senetleri6.027.087 22,18 %
Karma fonlar 1.023.678 3,77 %
Alternatif yönetim963.633 3,55 %
Hammaddeler 444.316 1,63 %
Özel sermaye 1.321.134 4,86 %
Gayrimenkul 11.111.500 40,89 %
Toplam: 27.176.679 100 %
Kârlılık analizi
Hazine Müsteşarlığı 0,05 %
Finansal varlıklar 10,75 %
Gayrimenkul 3,86 %
Genel arka plan performansı: 5,86 %

Bağış CARF Vakfı
31 Aralık 2020

2020 yılında bağış CARF tarafından verilen toplam hibe miktarının 9 %'sini temsil eden 400.000 € tutarında burs dağıtmıştır. Hibeler için bu miktarın her yıl % artırılması hedeflenmektedir.

Gayrimenkul: 10.891.609 €.

Hazine: 3.783.261 €.

Değişken gelir: 5.617.437 €.

Sabit gelir: 1.931.115 €.

Karışık: 660.412 €.

Hammadde: 431.445 €.

Özel Sermaye: 1.229.962 €.

Varlık tahsisi 2020 %
Hazine Müsteşarlığı 3.783.261 15,38 %
Sabit gelir1.931.115 7,85 %
Hisse Senetleri5.671.437 23,06 %
Karışık ve garantili 660.412 2,68 %
Hisse Senetleri5.671.412 23,06 %
Hammaddeler 431.445 1,75 %
Özel sermaye 1.229.962 4,99 %
Gayrimenkul 10.891.609 44,29 %
Toplam: 24.599.241 100 %
Kârlılık analizi
Hazine Müsteşarlığı 0,05 %
Finansal varlıklar -2,41 %
Gayrimenkul 4,10 %
Genel arka plan performansı: 1,21 %

Bağış CARF Vakfı
31 Aralık 2019

2019 yılında bağış Toplam tutarın 450.000'i ya da 2 %'si burslar için dağıtılmıştır. Hibeler için bu miktarın her yıl % artırılması hedeflenmektedir.

Gayrimenkul: 10.250.000 €.

Hazine: 3.134.852 €.

Değişken gelir: 4.617.922 €.

Sabit gelir: 1.860.964 €.

Karışık: 1.360.415 €.

Garanti: 2,074,370 €.

Hammadde: 376.053 €.

Özel sermaye: 700.000 Avro

Varlık tahsisi 2019 %
Hazine Müsteşarlığı 3.134.852 12,86 %
Sabit gelir 1.860.964 7,63 %
Hisse Senetleri 4.617.922 18,95 %
Karışık ve garantili 1.360.415 5,58 %
Alternatif yönetim 2.074.370 8,51 %
Hammaddeler 376.053 1,54 %
Özel sermaye 700.000 2,87 %
Gayrimenkul 10.250.000 42,05 %
Toplam: 24.374.576 100 %
Kârlılık analizi
Hazine Müsteşarlığı 0,05 %
Yatırım fonları 6,17 %
Hisse senedi portföyü 5,34 %
Gayrimenkul 4,55 %
Genel arka plan performansı: 4,59 %

Bağış CARF Vakfı
31 Aralık 2018

Gayrimenkul: 10.250.000 €.

Hazine: 5.539.253 €.

Sabit gelir: 1.060.588 €.

Değişken gelir: 3.790.808 €.

Hammadde: 314.135 €.

Alternatif yönetim: 383.943 €.

Karışık ve garantili: 1.247.463 €

Varlık tahsisi Miktar %
Hazine Müsteşarlığı 5.539.253 24,52 %
Sabit gelir 1.060.588 4,70 %
Hisse Senetleri 3.790.808 16,78 %
Karışık ve garantili 1.247.463 5,52 %
Alternatif yönetim 383.943 1,70 %
Hammaddeler 314.135 1,39 %
Gayrimenkul 10.250.000 45,38 %
Toplam: 22.586.190 100 %
Kârlılık analizi
Hazine Müsteşarlığı 0,05 %
Yatırım fonları -5,26 %
Hisse senedi portföyü -24,21 %
Gayrimenkul 4,52 %
Diğer 1,15 %
Genel arka plan performansı: -2,64 %