Stichting CARF

3 november, 23

Blog

Vagevuur

Vagevuur: Wat is het vagevuur, wat is de oorsprong en de betekenis ervan?

Wij noemen deze uiteindelijke zuivering van de uitverkorenen het vagevuur, dat volledig gescheiden is van de bestraffing van de verdoemden.

Wat is het vagevuur?

Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, pasan después de su muerte por una purificación, para obtener la heiligheid necesaria y entrar en la alegría del cielo. De Kerk noemt deze uiteindelijke zuivering van de uitverkorenen "het vagevuur".De bestraffing van de verdoemden is totaal anders dan de bestraffing van de verdoemden, hoewel het zeker is van hun eeuwige redding.

Deze leer wordt ook ondersteund door de praktijk van de gebed voor de overledene en uiteindelijk plenaire aflaten. waarover de Schrift al spreekt: "Daarom beval hij [Judas Maccabeus] dit verzoeningsoffer voor de doden te brengen, opdat zij van de zonde zouden worden bevrijd". 2 M 12, 46

Paus Benedictus XVI verklaarde in 2011 dat el purgatorio es un estado temporal dat een persoon doormaakt na zijn dood terwijl hij verzoent voor zijn zonden. Het vagevuur is nooit eeuwig, de leer van de Kerk geeft aan dat alle zielen toegang krijgen tot de hemel.

"Het vagevuur is geen element van de ingewanden van de aarde, het is geen uitwendig vuur, maar een inwendig vuur. Het is het vuur dat de zielen zuivert op de weg naar de volledige vereniging met God," zei de paus."

Paus Benedictus XVI tijdens een openbare woensdagaudiëntie in 2011
purgatgorio 3

Wat is de oorsprong van het Vagevuur?

De etymologische oorsprong van de term vagevuur komt van het Latijnse "purgatorium", dat kan worden vertaald als "dat zuivert" en dat op zijn beurt is afgeleid van het werkwoord "purgare", dat overeenkomt met reinigen of zuiveren. En hoewel het woord Vagevuur niet letterlijk in de Bijbel voorkomt, komt het concept ervan wel voor.

St Catherine sprak over het vagevuur

Este mismo día el Santo Padre, resalto la figura de santa Catalina de Génova (1447-1510), conocida por su visión sobre el purgatorio. La santa no parte del más allá para contar los tormentos del purgatorio e indicar después el camino de la purificación o la conversión, sino que parte de la "De innerlijke ervaring van de mens op weg naar de eeuwigheid."

Benedicto XVI añadió que el alma se presenta ante Dios aún ligada a los deseos y a la pena que derivan del sin y que eso le imposibilita gozar de la visión de Dios y que es el liefde voor God por los hombres el que la purifica van het afval van de zonde.

Jezus sprak over het vagevuur

En el sermón de la montaña nuestro Jezus les muestra a quien lo escucha, lo que nos espera después de la muerte como consecuencia de sus acciones en vida. Comienza con las zaligsprekingen. Avisa a los fariseos que no entrarán al Reino de los cielos y finalmente menciona las palabras recogidas en el Evangelio de Mateo:

"Sta meteen op goede voet met uw tegenstander als u met hem op weg gaat; anders levert uw tegenstander u uit aan de rechter, en de rechter levert u uit aan de bewaker, en wordt u in de gevangenis gezet. Ik verzeker u: u komt er niet uit voordat u elke cent heeft betaald." Mattheüs 5, 25-26

Paulus sprak over het vagevuur

In zijn eerste brief aan de Korintiërs spreekt Paulus over het persoonlijke oordeel van hen die geloven in Jezus Christus en zijn leer. Dit zijn mensen die verlossing hebben bereikt, maar zij moeten door het vuur gaan zodat hun werken op de proef worden gesteld. Sommige werken zullen zo goed zijn dat ze onmiddellijk beloond worden; andere zullen "schade lijden" maar toch "gered worden". Dit is precies wat het vagevuur is, een zuivering die sommigen nodig zullen hebben om ten volle te kunnen genieten van de eeuwige vriendschap met God.:

"Want niemand kan een ander fundament leggen dan het reeds gelegde, Jezus Christus. En als iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi en stro, zal ieders werk worden blootgelegd; het zal worden onthuld door de Dag, die door vuur zal worden onthuld. En de kwaliteit van ieders werk zal worden blootgelegd; het zal worden geopenbaard door de Dag, die door vuur zal worden geopenbaard. En de kwaliteit van ieders werk zal door vuur getest worden. Hij wiens werk, gebouwd op het fundament, standhoudt, zal de beloning ontvangen. Maar wie zijn werk verbrandt, zal schade lijden. Hij zal echter gespaard worden, maar als iemand die door het vuur gaat."

1 Korintiërs 3, 11-15
purgatgorio 1
En el S. XVIII, por devoción a los difuntos, los vecinos de Santiago de Compostela construyeron la Capilla de As Ánimas. Su construcción fue sufragada  por los propios vecinos, con sus limosnas y donaciones Un templo para aliviar las penas de las ánimas del Purgatorio con planos del arquitecto Miguel Ferro Caaveiro y dirección de obra del maestro de obras Juan López Freire.

"El purgatorio es una mercy de Dios, para limpiar los defectos de los que desean identificarse con El."

San José María Escriba de Balaguer, Surco, 889

Er zijn vele redenen om in het vagevuur te geloven

  • Zoals we hebben gezien is het een leer die gebaseerd is op het Woord van God: Wij noemen deze werkelijkheid die de Heilige Schrift ons toont het vagevuur, wat hetzelfde is als loutering.
  • En el cielo no entrará nada manchado. Quien es fiel a Dios, pero no se encuentra en un estado de gracia plena a la hora de morir, no puede disfrutar del cielo porque la misma Biblia dice que en la ciudad celestial: "No entrará nada manchado (impuro)" Ap 21,27
  • Vanaf de vroegste eeuwen hebben christenen in het bestaan ervan geloofd: het vagevuur als tijdelijke staat van zuivering werd vanaf het begin geloofd door de vroege christenen, de "kerkvaders" die bekend stonden om hun geloof en heiligheid. Tertullianus: "Nosotros ofrecemos sacrificios por los muertos..." Año 307. Lactancio: "El justo cuyos pecados permanecieron será atraído por el fuego (purificación)..." Año 386. Juan Crisóstomo: "No debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo...". Año 580. Gregorius de GroteHet is noodzakelijk om te geloven dat er een zuiverend vuur is voor het oordeel...".

Deel Gods glimlach op aarde.

We wijzen je donatie toe aan een specifieke diocesane priester, seminarist of religieus, zodat je zijn verhaal kent en voor hem kunt bidden met naam en toenaam.
NU DONEREN
NU DONEREN