Fundacja CARF

3 listopad, 23

Blog

Czyściec

Czyściec: Czym jest czyściec, jakie jest jego pochodzenie i znaczenie?

To ostateczne oczyszczenie wybranych nazywamy czyśćcem, który jest całkowicie odrębny od kary dla potępionych.

Co to jest czyściec?

Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, pasan después de su muerte por una purificación, para obtener la świętość necesaria y entrar en la alegría del cielo. Kościół nazywa to ostateczne oczyszczenie wybranych "czyśćcem".Kara dla potępionych jest zupełnie inna niż kara dla potępionych, chociaż jest pewna ich wiecznego zbawienia.

To nauczanie jest również wspierane przez praktykę modlitwa za zmarłych i ewentualnie odpusty zupełne. o którym mówi już Pismo Święte: "Dlatego nakazał [Judasz Machabeusz] złożyć tę ofiarę przebłagalną za zmarłych, aby zostali uwolnieni od grzechu". 2 M 12, 46

Papież Benedykt XVI wyjaśnił w 2011 roku, że el purgatorio es un estado temporal które człowiek przechodzi po śmierci, odpokutowując za swoje grzechy. Czyściec nigdy nie jest wieczny, nauka Kościoła wskazuje, że wszystkie dusze uzyskują dostęp do nieba.

"Czyściec nie jest elementem wnętrzności ziemi, nie jest ogniem zewnętrznym, lecz wewnętrznym. Jest to ogień, który oczyszcza dusze na drodze do pełnego zjednoczenia z Bogiem" - powiedział papież."

Papież Benedykt XVI podczas środowej audiencji publicznej w 2011 r.
purgatgorio 3

Jakie są początki czyśćca?

Etymologiczne pochodzenie terminu czyściec pochodzi od łacińskiego "purgatorium", które można przetłumaczyć jako "to, co oczyszcza", a które z kolei wywodzi się od czasownika "purgare", oznaczającego oczyszczenie lub oczyszczenie. I chociaż słowo czyściec nie pojawia się w Biblii dosłownie, to jednak pojawia się jego pojęcie.

Św. Katarzyna mówiła o czyśćcu

Este mismo día el Santo Padre, resalto la figura de santa Catalina de Génova (1447-1510), conocida por su visión sobre el purgatorio. La santa no parte del más allá para contar los tormentos del purgatorio e indicar después el camino de la purificación o la conversión, sino que parte de la "wewnętrzne doświadczenie człowieka w drodze do wieczności".

Benedicto XVI añadió que el alma se presenta ante Dios aún ligada a los deseos y a la pena que derivan del sin y que eso le imposibilita gozar de la visión de Dios y que es el miłość do Boga por los hombres el que la purifica z resztek grzechu.

Jezus mówił o czyśćcu

En el sermón de la montaña nuestro Jezus les muestra a quien lo escucha, lo que nos espera después de la muerte como consecuencia de sus acciones en vida. Comienza con las błogosławieństwa. Avisa a los fariseos que no entrarán al Reino de los cielos y finalmente menciona las palabras recogidas en el Evangelio de Mateo:

"Bądź od razu w dobrych stosunkach ze swoim przeciwnikiem, gdy idziesz z nim drogą; aby twój przeciwnik nie wydał cię sędziemu, a sędzia nie wydał cię strażnikowi i nie zostałeś wtrącony do więzienia. Zapewniam Pana: nie wyjdzie Pan stamtąd, dopóki nie zapłaci Pan każdego grosza". Mateusz 5, 25-26

Św. Paweł mówił o czyśćcu

Paweł w swoim pierwszym liście do Koryntian mówi o osobistym osądzie tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa i jego naukę. Są to ludzie, którzy osiągnęli zbawienie, ale muszą przejść przez ogień, aby ich uczynki zostały poddane próbie. Niektóre dzieła będą tak dobre, że otrzymają natychmiastową nagrodę; inne "poniosą szkodę", ale i tak zostaną "zbawione". Tym właśnie jest czyściec - oczyszczeniem, którego niektórzy będą potrzebować, aby w pełni cieszyć się wieczną przyjaźnią z Bogiem.:

"Nikt bowiem nie może założyć innego fundamentu niż ten, który już został założony - Jezus Chrystus. A jeśli ktoś buduje na tym fundamencie ze złota, srebra, kamieni szlachetnych, drewna, siana, słomy, to dzieło każdego z nich zostanie odkryte; ujawni je Dzień, który ma być objawiony przez ogień. A jakość pracy każdego człowieka zostanie odkryta; ujawni ją Dzień, który objawi się przez ogień. A jakość pracy każdego człowieka będzie sprawdzana przez ogień. Ten, którego dzieło, zbudowane na fundamencie, przetrwa, otrzyma nagrodę. Ale ten, którego praca zostanie spalona, poniesie szkodę. On jednak zostanie oszczędzony, ale jako ten, który przechodzi przez ogień".

1 Koryntian 3, 11-15
purgatgorio 1
En el S. XVIII, por devoción a los difuntos, los vecinos de Santiago de Compostela construyeron la Capilla de As Ánimas. Su construcción fue sufragada  por los propios vecinos, con sus limosnas y donaciones Un templo para aliviar las penas de las ánimas del Purgatorio con planos del arquitecto Miguel Ferro Caaveiro y dirección de obra del maestro de obras Juan López Freire.

"El purgatorio es una miłosierdzie de Dios, para limpiar los defectos de los que desean identificarse con El."

San José María Escriba de Balaguer, Surco, 889

Istnieje wiele powodów, dla których warto wierzyć w czyściec

  • Jak widzieliśmy, jest to nauka oparta na Słowie Bożym: Tę rzeczywistość, którą ukazuje nam Pismo Święte, nazywamy czyśćcem, co jest tożsame z oczyszczeniem.
  • En el cielo no entrará nada manchado. Quien es fiel a Dios, pero no se encuentra en un estado de gracia plena a la hora de morir, no puede disfrutar del cielo porque la misma Biblia dice que en la ciudad celestial: "No entrará nada manchado (impuro)" Ap 21,27
  • Od najwcześniejszych wieków chrześcijanie wierzyli w jego istnienie: w czyściec jako tymczasowy stan oczyszczenia wierzyli od początku pierwsi chrześcijanie, "Ojcowie Kościoła", którzy odznaczali się wiarą i świętością. Tertulian: "Nosotros ofrecemos sacrificios por los muertos..." Año 307. Lactancio: "El justo cuyos pecados permanecieron será atraído por el fuego (purificación)..." Año 386. Juan Crisóstomo: "No debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo...". Año 580. Grzegorz WielkiTrzeba wierzyć, że przed sądem jest ogień oczyszczający...".

Proszę dzielić się uśmiechem Boga na ziemi.

Przypisujemy Państwa darowiznę do konkretnego księdza diecezjalnego, seminarzysty lub zakonnika, aby mogli Państwo poznać jego historię i modlić się za niego z imienia i nazwiska.
WPŁAĆ TERAZ
WPŁAĆ TERAZ