DARUJTE TERAZ

Nadácia CARF

13. októbra, 22

Modlitba v neistých časoch

Je to pokorná výzva k modlitbe, ktorá sa nevzdáva; výzva k odvážnej viere, ktorá čaká a nevzdáva sa; výzva k spoločenstvu medzi bratmi a sestrami, ktoré je silnejšie ako akákoľvek neistota a hrozba, nech je akokoľvek veľká.

Pretože v mnohých kútoch sveta je dnes toľko nespravodlivosti, vojen a egoistického zanedbávania. Počúvajme prosby o pomoc prenasledovaných kresťanov v mnohých krajinách, chudobných, sexuálne zneužívaných detí a týraných žien v krajinách, kde sú protesty systematicky potláčané. Mnohí sú umlčaní terorizmom alebo ekonomickými záujmami. Nemôžeme zostať ľahostajní voči klimatickým katastrofám, ktoré mnohých ľudí nechávajú bez prostriedkov, ani voči množstvu celých rodín, ktoré sa v tichosti topia v nesplnenom sne dostať sa do Európy po mori. Celý svet dnes zažíva znepokojujúcu situáciu politickej, hospodárskej a kultúrnej neistoty. Aj dnes vidíme tisíce osamelých starších ľudí opustených vo veľkých mestách sveta. A nezabúdajme na Ukrajinu, Sýriu, Afganistan a celkovo 57 ozbrojených konfliktov, o ktorých sa nehovorí.

Ako kresťania nemôžeme mlčať o mnohých skutočnostiach, za ktoré sa musíme spoločne modliť. Chceme byť jednotným telom, ktoré trpí a oslavuje ako rodina. Toto je naša cesta k Veľkej noci a pocit spojenia s Máriou a Jozefom, ktorý už na úpätí toľkých krížov dejín, viditeľných i neviditeľných, ohlasuje ráno vzkriesenia. "Ako vojak, ktorý stojí na stráži, tak aj my musíme stáť pri dverách Boha, nášho Pána, a to je modlitba." Svätý Josemaría, F73.

Modliť sa znamená zobudiť sa a vydať sa na cestu v spoločenstve.

Ak sa kresťanstvo," povedal Ján Pavol II, "má v našich časoch vyznačovať predovšetkým umením modlitby, ako by sme necítili obnovenú potrebu tráviť dlhé chvíle v duchovnom rozhovore, v tichej adorácii, v postoji lásky pred Kristom prítomným v Najsvätejšej sviatosti? Ako často som, drahí bratia a sestry, zažil túto skúsenosť a našiel v nej silu, útechu a oporu!

Svätý Josemaría ho definuje takto potrebné pre duchovný život. Modlitba je dych, ktorý umožňuje rozvoj života ducha, a aktualizuje vieru v Božiu prítomnosť a jeho lásku. Niekedy to môže byť pohľad na obraz Pána alebo jeho Matky, inokedy prosba vyjadrená slovami, niekedy obeta dobrých skutkov, obeta dobrých skutkov, obeta dobrých skutkov, obeta dobrých skutkov. ruženec ako rodinazúčastniť sa na svätej omši alebo sa vydať na zbožnú deviaty.

"Modlitba je spôsob, ako zastaviť všetko zlo, ktorým trpíme." Forge, 76. žiadne dva časy modlitby nie sú rovnaké. Duch Svätý, zdroj neustálej novosti, preberá iniciatívu, koná a čaká. "Ovocie pôsobenia Ducha Svätého, ktorý vlieva a podnecuje vieru, nádej a lásku, vedie nás k rastu v Božej prítomnosti, až kým nepoznáme, že sme na zemi, kde žijeme a pracujeme, aj v nebi, prítomní skrze milosť v našich srdciach." Svätý Josemaría, Rozhovory, 116.

Potrebujeme "pravých kresťanov, mužov a ženy, ktorí sú čestní, schopní čeliť životným situáciám s otvoreným duchom, slúžiť svojim spoluobčanom a prispievať k riešeniu veľkých problémov ľudstva, vydávať svedectvo o Kristovi všade tam, kde sa neskôr v spoločnosti ocitnú". Je to Kristus, ktorý prechádza okolo, 28.

Svätý Josemaría Escrivá.

Protiliek na neisté časy: modlitba

Niekedy sa zdá, že modlitba, hoci je dôležitá, môže len ťažko zastaviť niečo také veľké, ako je ozbrojený konflikt alebo sociálna nespravodlivosť. Ale už ukázala, že dokáže zabrániť vojnám, alebo ak už k nim dochádza, minimalizovať ich dôsledky, či dokonca ich ukončiť. Príkladom tejto situácie je vystúpenie Fatima. Keď 13. mája 1917, uprostred prvej svetovej vojny, Panna Mária prosila: "Modlite sa každý deň ruženec za mier vo svete a za ukončenie vojny".

Boh neúnavne volá každého človeka k tajomnému stretnutiu modlitby. Boh je ten, kto preberá iniciatívu v modlitbe, vkladá do nás túžbu hľadať ho, hovoriť s ním, zdieľať s ním svoj život. Človek, ktorý sa modlí, ktorý je pripravený počúvať Boha a hovoriť s ním, odpovedá na túto Božiu iniciatívu. Keď sa modlíme, teda keď hovoríme s Bohom, modlí sa celý človek. Na označenie miesta, odkiaľ modlitba vychádza, Biblia niekedy hovorí o duši alebo duchu, častejšie však o srdci (viac ako tisíckrát): Je to srdce, ktoré sa modlí.

Preto "modlitba nie je vecou reči alebo citu, ale lásky. A človek miluje tým, že sa snaží povedať niečo Pánovi, aj keď nič nepovie." Svätý Josemaría, Brázda, č. 464. Musíme sa prebudiť nie k hrôze z ťažkostí, ale k pokornej odvahe tých, ktorí sa ako prví kresťania spoločne modlia s istým presvedčením, že Ježiš na kríži je víťazom dejín.

Boh našej viery totiž nie je vzdialená bytosť, ktorá sa ľahostajne pozerá na osud ľudstva. Je to Otec, ktorý vrúcne miluje svoje deti, Boha stvoriteľa, ktorý oplýva láskou k svojim stvoreniam. A udeľuje človeku veľkú výsadu, že môže milovať, a tým prekonáva pominuteľnosť a pominuteľnosť. Svätý Josemaría, Diskusie o univerzite.

Všetci sme v rovnakom boji

Svätý Pavol hovorí, že ak trpí jedna časť tela, trpíme všetci. Ako kresťania sme proti utrpeniu, vojne, beznádeji a neslobode. Sme s tými, ktorí trpia, aj keď sa nedostanú do správ. "Súčasné udalosti často ukazujú, že sme pobúrení, ale nie bdelí; vystrašení, ale nie na nohách; nahnevaní, ale nie na ceste; solidárni s tými, ktorí sú ďaleko, ale nie tak pozorní k tým, ktorí sú nám blízki; veľkorysí, ale v bezpečí svojej zóny pohodlia. Modliť sa znamená prebudiť sa a uvedomiť si, čo nevidíme a nepoznáme o sebe, svojej rodine, spoločenstve a krajine v tejto rozhodujúcej hodine sveta a Cirkvi. Aká by bola naša modlitba, keby sme mali dosť jedla a šatstva, dom a strechu, a videli by sme prechádzať karavány matiek s deťmi a neponúkali by sme nie to, čo sami potrebujeme, ale to, čo nepoužívame a čo je prázdne. Musíme otvoriť svoje srdcia, prijať Ježiša, ktorý žiada o ubytovanie.". Miguel Márquez Calle, G. Carmelita.

modlitba v neistých časoch

Pápež František žiada všetkých kresťanov, aby sa modlili, "aby tí, ktorí trpia, našli cestu života a nechali sa dotknúť Ježišovým Srdcom".

Aby bola naša modlitba účinná

Pápež František nám to hovorí vo svojej katechéze o modlitbe, ktorá sa začala 6. mája 2020. "Tvárou v tvár všetkým týmto ťažkostiam sa nesmieme nechať odradiť, ale naďalej sa modliť s pokorou a dôverou." Pápež František.

Spomienka proti rozptýleniu

Modlitba, ako každý úplne osobný úkon, si vyžaduje pozornosť a zámer, uvedomenie si Božej prítomnosti a účinný a úprimný dialóg s ním. Predpokladom toho, aby to všetko bolo možné, je spomienka. Tento postoj je nevyhnutný vo chvíľach, ktoré sú venované najmä modlitbe, odriekaniu iných úloh a snahe vyhnúť sa rozptýleniu. Nemala by sa však obmedzovať len na tieto chvíle, ale mala by sa rozšíriť na zvyčajné spomínanie, ktoré sa stotožňuje s vierou a láskou, ktoré napĺňajú srdce a vedú človeka k tomu, aby sa snažil žiť všetky svoje skutky v súvislosti s Bohom, či už výslovne alebo implicitne.

Nádej proti vyprahnutosti

Mnohokrát sme na dne, to znamená, že nemáme žiadne pocity, nemáme žiadnu útechu, nemôžeme už ďalej. Sú to tie šedé dni..., a tých je v živote veľa! Nebezpečenstvo však spočíva v tom, že máte sivé srdce. Keď sa toto "byť dole" dostane do srdca a spôsobí, že je choré... a sú ľudia, ktorí žijú so sivým srdcom. To je hrozné: človek sa nemôže modliť, nemôže cítiť útechu so sivým srdcom! Alebo nemožno pokračovať v duchovnej vyprahnutosti so sivým srdcom. Srdce musí byť otvorené a svetlé, aby doň mohlo vstúpiť Pánovo svetlo. A ak nevstúpi, treba naň čakať s nádejou. Nezatvárajte ho však v šedej farbe.

Vytrvalosť v boji proti acédii

Čo je skutočným pokušením proti modlitbe a všeobecne proti kresťanskému životu.. Acedia je "forma drsnosti alebo nepríjemnosti spôsobená lenivosťou, laxnosťou askézy, nedbalosťou bdelosti, nedbanlivosťou srdca". CIC, 2733. Je to jeden zo siedmich "smrteľných hriechov", pretože poháňaný domýšľavosťou môže viesť k smrti duše. V týchto chvíľach sa ukazuje dôležitosť ďalšej vlastnosti modlitby: vytrvalosti.. Zmyslom modlitby nie je získavanie výhod, ani hľadanie uspokojenia, radosti či útechy, ale spoločenstvo s Bohom; z toho vyplýva nevyhnutnosť a hodnota vytrvalosti v modlitbe, ktorá je vždy, s povzbudením a radosťou alebo bez nich, živým stretnutím s Bohom. Katechizmus 2742-2745, 2746-2751.

Trust

Bez plnej dôvery v Boha a v jeho lásku nebude modlitba, prinajmenšom úprimná modlitba schopná prekonať skúšky a ťažkosti. Nejde len o dôveru, že konkrétna prosba bude splnená, ale o istotu, ktorú máme v tom, o ktorom vieme, že nás miluje a chápe, a ktorému preto môžeme bezvýhradne otvoriť svoje srdce. Katechizmus , 2734-2741.

Bibliografia

- Opusdei.org.
-Katechéza pápeža Františka o modlitbe, 2020.
-Katechizmus Katolíckej cirkvi.
- Carmelitaniscalzi.com.
-Ján Pavol II., Litt. Ecclesia de Eucharistia, 2004.
-Svätý Josemaría, Rozpravy o univerzite. Záväzok k pravde (9. mája 1974).

 

VOKÁCIA 
KTORÁ ZANECHÁ STOPU

Pomôžte zasiať
svet kňazov
DARUJTE TERAZ