DARUJTE TERAZ
A
VOCATION
ČO
DEJARÁ
FOOTPRINT
Pomôžte zasiať
svet kňazov

Darujte teraz

Utorok, Aug 06 (l, M d)
Osobné informácie

Chcete si príspevok odpočítať z daňového priznania?
Informácie o kreditnej karte
Čítajte viac textu
Odkaz na oblasť komentárov

Celková suma darov: 10,00€ Jednorazovo

Táto platba je zabezpečená
Váš príspevok má daňové výhody. Ak darujete 250 EUR, získate odpočet dane vo výške 200 EUR.

Potrebujeme
kňazi

Ježiš nás veľmi dobre poznal, keď ustanovil sviatosť svätenia. Chcel sa stať človekom ako my, preto nepotreboval nikoho, kto by sa vzťahoval na každého z nás. 

Vedel som však, že potrebujeme vidieť, dotknúť sa a zažiť. Je to pre nás jednoduchšie. Preto nám zanechal kňazov, aby sa Božie milosrdenstvo stalo hmatateľným a viditeľným na zemi so sviatosťami.

Chceme kňazov a váš záväzok

"Proste teda Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu" Mt 9,38. Kňazi, musíme sa modliť k Pánovi, aby sme si skutočne vážili jeho poslanie. O to viac, keď sa zdá, že je nedostatok kňazských povolaní. Práve preto vás potrebujeme, aby, s vašou pomoc a s vašou modlitbou, sa naplnili slová evanjelia: "V každej cirkvi ustanovili kňazov, a keď sa modlili a postili, odporúčali ich Pánovi, v ktorého uverili." Sk 14, 23. Povedzte to a zasejte svet kňazmi.
kňaz titulná strana výročnej správy

Spolu s kňazmi prinesiete svetu Ježišovo Srdce

Každý rok v deň Najsvätejšie srdce Ježišovo Slávime Svetový deň modlitieb za posvätenie kňazov. Ak naplníme svet kňazmi rovnakého srdca, úplne zmeníme svet. 

Vaša podpora bude mať priamy vplyv na akademická, ľudská a duchovná formácia tisícov seminaristov a diecéznych kňazov a rehoľníkov a rehoľníčky, aby boli svätí, učení, radostní a športovo založení.
Daňové výhody pre darcov

Darujte 250 € a využite 80 % odpočet %

Vďaka zákonu Ley de Mecenazgo sa z darov do výšky 250 EUR odpočíta daň vo výške 80 %. Inými slovami, ak darujete 20,84 €/mesiac alebo 250 €/rok, daňové úrady vám v daňovom priznaní vrátia 200 €. Za 50 € ročne môžete pomôcť našim seminaristom a diecéznym kňazom pokračovať vo formácii. Zasievame svet kňazmi a povolaniami zasvätenými Jemu a svetu, aby sme ho urobili lepším.

Vypočítajte si možnosť odpočítania dane z darovanej sumy:

Pomôž nám zasiať semená diecéznych a rehoľných kňazov vo svete

Darujte teraz 250 €