ДАРИ СЕГА

Доклад за управлението дарение

Целта е дарение може да посрещне 20 % от безвъзмездните средства на фондацията до 2025 г.

Дарение Фондация CARF
31 декември 2022 г.

Сайтът дарение е разпределила за стипендии сумата от 523 000 евро, което представлява 9 % от общия размер на безвъзмездните средства, отпуснати от Фондация CARF, които през 2022 г. достигнаха 5 810 154 евро. Целта е тази сума за стипендии да се увеличава с 1 % всяка година.

Недвижими имоти: 11.591.043 €.

Парични средства и парични еквиваленти: 888.497 EUR 888.497 EUR 888.497 EUR

Променливи приходи: 4 473 540 EUR.

Фиксиран доход: 3 134 427 EUR.

Смесен: 1.527.714 €.

Суровини: 468,273 EUR.

Частен капитал: 1.441.636 €.

Алтернативно управление: 1.037.243 €.

Разпределение на активите 2022 %
Съкровищница 888.497 3,62 %
Фиксиран доход3.134.427 12,76 %
Капитали4.473.540 18,21 %
Смесени фондове 1.527.714 6,22 %
Алтернативно управление1.037.243 4,22 %
Суровини 468.273 1,90 %
Частен капитал 1.441.636 5,87 %
Недвижими имоти 11.591.043 47,20 %
Общо: 24.562.373 100 %
Анализ на рентабилността
Съкровищница 0,10 %
Финансови активи 5,64 %
Недвижими имоти 5,54 %
Частен капитал 6,80 %
Общо фоново представяне: -2,92 %

Фондация CARF
31 декември 2021 г.

През 2021 г. дарение е разпределила 481 500 евро за стипендии, което представлява 9 % от общия размер на безвъзмездните средства, отпуснати от CARF. Целта е тази сума да се увеличава с 1 % всяка година.

Недвижимо имущество: 11.111.500 €.

Съкровищница: 3.261.096 €.

Променлив доход: 6 027 087 EUR.

Фиксиран доход: 3 024 235 EUR.

Смесен: 1.023.678 €.

Суровини: 444,316 EUR.

Частен капитал: 1.321.134 €.

Алтернативно управление: 963 633 евро.

Разпределение на активите 2021 %
Съкровищница 3.261.096 12,00 %
Фиксиран доход3.024.235 11,13 %
Капитали6.027.087 22,18 %
Смесени фондове 1.023.678 3,77 %
Алтернативно управление963.633 3,55 %
Суровини 444.316 1,63 %
Частен капитал 1.321.134 4,86 %
Недвижими имоти 11.111.500 40,89 %
Общо: 27.176.679 100 %
Анализ на рентабилността
Съкровищница 0,05 %
Финансови активи 10,75 %
Недвижими имоти 3,86 %
Общо фоново представяне: 5,86 %

Фондация CARF
31 декември 2020 г.

През 2020 г. дарение е разпределила за стипендии сумата от 400 000 EUR, което представлява 9 % от общия размер на безвъзмездните средства, отпуснати от CARF. Целта е тази сума за безвъзмездни средства да се увеличава с 1 % всяка година.

Недвижими имоти: 10.891.609 €.

Съкровищница: 3.783.261 €.

Променливи приходи: 5 617 437 EUR.

Фиксиран доход: 1 931 115 EUR.

Смесен: 660.412 €.

Суровини: 431 445 EUR.

Частен капитал: 1.229.962 €.

Разпределение на активите 2020 %
Съкровищница 3.783.261 15,38 %
Фиксиран доход1.931.115 7,85 %
Капитали5.671.437 23,06 %
Смесени и гарантирани 660.412 2,68 %
Капитали5.671.412 23,06 %
Суровини 431.445 1,75 %
Частен капитал 1.229.962 4,99 %
Недвижими имоти 10.891.609 44,29 %
Общо: 24.599.241 100 %
Анализ на рентабилността
Съкровищница 0,05 %
Финансови активи -2,41 %
Недвижими имоти 4,10 %
Общо фоново представяне: 1,21 %

Фондация CARF
31 декември 2019 г.

През 2019 г. дарение 450 000, или 2 % от общата сума, са разпределени за стипендии. Целта е тази сума за безвъзмездни средства да се увеличава с 1 % всяка година.

Недвижими имоти: 10.250.000 €.

Съкровищница: 3.134.852 €.

Променливи приходи: 4 617 922 EUR.

Фиксиран доход: 1 860 964 EUR.

Смесен: 1.360.415 €.

Гарантирано: 2 074 370 €.

Суровини: 376,053 EUR.

Частен капитал: 700 000 евро

Разпределение на активите 2019 %
Съкровищница 3.134.852 12,86 %
Фиксиран доход 1.860.964 7,63 %
Капитали 4.617.922 18,95 %
Смесени и гарантирани 1.360.415 5,58 %
Алтернативно управление 2.074.370 8,51 %
Суровини 376.053 1,54 %
Частен капитал 700.000 2,87 %
Недвижими имоти 10.250.000 42,05 %
Общо: 24.374.576 100 %
Анализ на рентабилността
Съкровищница 0,05 %
Инвестиционни фондове 6,17 %
Портфейл от акции 5,34 %
Недвижими имоти 4,55 %
Общо фоново представяне: 4,59 %

Фондация CARF
31 декември 2018 г.

Недвижими имоти: 10.250.000 €.

Съкровищница: 5.539.253 €.

Фиксиран доход: 1 060 588 евро.

Променливи приходи: 3 790 808 евро.

Суровини: 314 135 евро

Алтернативно управление: 383 943 евро.

Смесени и гарантирани: 1.247.463 €

Разпределение на активите Сума %
Съкровищница 5.539.253 24,52 %
Фиксиран доход 1.060.588 4,70 %
Капитали 3.790.808 16,78 %
Смесени и гарантирани 1.247.463 5,52 %
Алтернативно управление 383.943 1,70 %
Суровини 314.135 1,39 %
Недвижими имоти 10.250.000 45,38 %
Общо: 22.586.190 100 %
Анализ на рентабилността
Съкровищница 0,05 %
Инвестиционни фондове -5,26 %
Портфейл от акции -24,21 %
Недвижими имоти 4,52 %
Други 1,15 %
Общо фоново представяне: -2,64 %