ДАРИ СЕГА

Фондация CARF

8 юли, 24

5 изисквания и стъпки, за да станете свещеник в Испания

Животът на свещеника е призив да служи на Бога и на нуждаещите се хора около него. Има стъпки, които трябва да следвате, за да станете свещеник в Испания, от момента, в който почувствате призива и призванието си, до момента, в който бъдете формиран и получите тайнството ръкополагане.

In persona Christi

"...Свещенството се дава чрез специално тайнство, чрез което свещениците, чрез помазанието на Светия Дух, са запечатани с особен характер и са така приспособени към Христос, че могат да действат в лицето на Христос." (Вж. Втори ватикански събор, Декрет Presbyterorum Ordinis, № 2.)

Как се става свещеник?

Да бъде свещеник първо трябва да усетим безпокойството в сърцата си, ако разберем, че имаме призвание да следваме пътя, който Бог иска от нас.

Призвание и разпознаване

Сайтът призваниее призванието. Всички хора имат универсалния призив да бъдат светци, но всеки по различен начин. Призванията включват богопосветен живот, свещенство, самота и брак.

Сайтът разпознаване е процесът на установяване на Божията воля през целия живот чрез молитва и молитва. духовно ръководство. Разпознаването изисква много търпение.

Изисквания за допустимост свещеник в Испания

  • В Римокатолическата църква това е изискване да си мъж. Всеки ще бъде свободен да започне живот, посветен на Бога.
  • Спазвайте специфичните изисквания на Испанската епископска конференция.
  • Спазвайте специалните изисквания на всяка епархия. Епископите на всяка епархия са отговорни за формирането и приемането на бъдещи свещеници.
  • Учи в семинарията.
  • Приемане на тайнството свещеническо ръкоположение

изисквания за свещеник в Испания 1

За мисията на свещеника "Именно защото принадлежи на Христос, свещеникът е в радикална служба на хората: той е служител на тяхното спасение, на тяхното щастие, на тяхното автентично освобождение" Бенедикт XVI

Стъпки за ставане на свещеник в Испания

Да бъде свещеник Да станеш свещеник не е решение, което трябва да се вземе с лека ръка. Това е пътешествие, което отнема години и затова изисква сила на сърцето и твърди убеждения.

Важно е да участвате в енорията си, в центъра си, с една дума, да сте част от Църква активно. Насърчавайте все по-задълбочен навик за молитва и балансиран богослужебен живот. Този процес върви ръка за ръка с чувството за призвание и процеса на разпознаване.

За да станете свещеник, различни източници на знания могат да ви помогнат при вземането на решение. По пътя си кандидатите ще бъдат подпомагани от своите възпитатели и духовни водачи. "Става въпрос за опазване и подхранване на професиите, така че те да дадат зрели плодове. Те са "необработен диамант", който трябва да се обработва внимателно, търпеливо и с уважение към съвестта на хората, за да може да блести сред Божия народ.". Папа Франциск

Присъединете се към семинара

Една от най-важните стъпки, за да станете свещеник в Испания, е да постъпите в семинария.

Семинари като Международен семинар Sedes Sapientiae в Рим и Международен семинар в Бидасоа в Памплона, формират и настаняват семинаристите, които идват от цял свят, изпратени от своите епископи, за да учат през последните четири години до ръкополагането им за дякони. След завръщането си в своите епархии и след съответното обучение те биват ръкополагани за свещеници.

Посещение на Папски университет

В някои случаи и когато епископът на епархията сметне за необходимо, семинаристите могат да се обучават в по-специализиран и международен център за обучение, като например папските университети. Това са институции, които предоставят академични знания и в които универсалността на Църквата се осъществява по пътя на Църквата. формиране на свещеници.

В случая с учебните центрове, насърчавани от фондация CARF, това са корпоративни задачи, които Opus Dei поставя в услуга на епископите по целия свят.

Всички църковни изследвания, завършени в папски институции, дават право на свещеническо служение във всяка част на света със съответния лиценз.

Призоваване към свещенически сан

След като завършите семинарията, епископът може да ви призове към свещенически сан и да ви ръкоположи за свещенослужител. Сайтът тайнството на свещеническото ръкоположение се състои в посвещаване на служението в служба на Църквата и на Бога. Това изисква пълна отдаденост и свободно разположение към Бога. Тайнството на ръкоположението дава правото да се упражняват църковни функции и служения. Той се разделя на три степени на ангажираност:

  • Сайтът ЕпископатТой дава пълнотата на ордена и прави кандидата легитимен наследник на апостолите и му поверява службите на поучаване, освещаване и управление.
  • Сайтът ПрезвитерствоТой приспособява кандидата към Христос - свещеника и добрия пастир. Той е способен да действа в името на главата Христос и да извършва богослужение.
  • Сайтът ДиаконатТой дава на кандидата орден за служба в Църквата чрез богослужение, проповядване, напътствия и най-вече милосърдие.

"Свещеникът не е психолог, нито социолог, нито антрополог: той е друг Христос, самият Христос, за да се грижи за душите на своите братя".

Христос е този, който минава, 79

Работата на Фондация CARF

В CARF искаме всички звания да достигнат до свещенството, затова приканваме християните да бъдат по-ангажирани и да подкрепят финансово кандидатите, които желаят да завършат свещеническото си формиране по подходящ начин. Солидното свещеническо формиране ще им позволи да помагат по-добре на всички хора в упражняването на свещеническото им служение. пастирска работа.

Отзиви

Възпитаниците на Международната семинария Sedes Sapientiae и Международната семинария Бидасоа прекарват до шест години във формация, за да служат на Църквата на пет континента. Те вече са си задали въпроса как да станат свещеници. Те са преминали през всички стъпки, за да станат свещеници в Испания и по света. искате ли да знаете за техните свидетелства?

Семинаристите, които се подготвят да станат свещеници, откликват на Божия призив, като посвещават живота си на работата на Църквата. Самото достигане до вратата на семинарията е борба и ангажимент за всички тях.

ВОКАЦИЯ 
КОЯТО ЩЕ ОСТАВИ СЛЕДА

Помощ за сеитба
светът на свещениците
ДАРИ СЕГА