Nodokļu atskaitīšana par ziedojumiem NVO un fondiem

Mecenātisma likums 49/2002, kas veicina privātus ziedojumus vispārējas nozīmes pasākumiem, piemēram, CARF fonda pasākumiem.
Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet tālāk

Ziedojot 250 €, tiek atskaitīti 80 %

Nodokļu atvieglojumi ziedojumiem
Ar 19. decembra Dekrētu likumu 6/2023, ar kuru atjaunināts Mecenātisma likums, privātie ziedojumi paaugstina summu līdz 250 € ar atskaitījumu ienākuma nodokļa deklarācijā 80 %. Citiem vārdiem sakot, ziedojot 20,84 € mēnesī jeb 250 € gadā, jūs saņemsiet 200 € atpakaļ savos nodokļos. Tikai par € 50 gadā jūs varat palīdzēt studentiem (semināristiem, priesteriem un reliģioziem) turpināt formāciju, lai neviens aicinājums netiktu zaudēts.

Aprēķiniet, cik lielā mērā jūsu ziedojumus var atskaitīt no nodokļiem:

Mēs izskaidrojam, kas jauns 2024. gadā Patronēšanas likumā 49/2002.

gada 23. decembrī par nodokļu režīmu bezpeļņas organizācijām un nodokļu atvieglojumiem mecenātismam.

pants. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa saistību atskaitīšana

1. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji ir tiesīgi atskaitīt no savām bruto nodokļa saistībām atskaitījuma bāzei, kas atbilst visiem ziedojumiem, dāvinājumiem un ziedojumiem ar atskaitīšanas tiesībām, kas noteiktas saskaņā ar šā likuma 18. panta noteikumiem, rezultātu, kas iegūts, piemērojot šādu skalu: 

Pamata atskaitījums summai līdz 250 eiro ir atskaitījuma procents - 80 %. 
Atlikušais atskaitījuma pamats - 40 %
Ja divos tieši iepriekšējos taksācijas periodos ziedojumi, dāvinājumi vai iemaksas ar atskaitīšanas tiesībām par labu tai pašai vienībai ir veikti par summu, kas katrā no tiem ir vienāda vai lielāka nekā iepriekšējā gadā, atskaitījuma procentuālā daļa, ko piemēro atskaitījuma bāzei par labu tai pašai vienībai, kas pārsniedz 250 euro, ir 45 procenti.

2. Šī atskaitījuma bāzi aprēķina, ņemot vērā ierobežojumu, kas paredzēts 28. novembra Likuma Nr. 35/2006 par iedzīvotāju ienākuma nodokli un par daļējiem grozījumiem likumos par uzņēmumu ienākuma nodokli, nerezidentu ienākuma nodokli un īpašuma nodokli 69. panta 1. iedaļā.

pants. Uzņēmumu ienākuma nodokļa saistību atskaitīšana

1. Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājiem ir tiesības atskaitīt no maksājamā bruto nodokļa, atskaitot atskaitījumus un atvieglojumus, kas paredzēti 27. decembra Likuma Nr. 43/1995 par uzņēmumu ienākuma nodokli VI sadaļas II, III un IV nodaļā, 35 % no atskaitījuma bāzes, kas noteikta saskaņā ar 18. panta noteikumiem. Summas, kas atbilst taksācijas periodam, kas nav atskaitītas, var piemērot nodokļu deklarācijās par taksācijas periodiem, kas beidzas 10 gadu laikā pēc tā un turpmākajos taksācijas periodos. Ja divos tieši iepriekšējos taksācijas periodos ziedojumi, dāvinājumi vai iemaksas ar atskaitīšanas tiesībām ir veikti par labu vienai un tai pašai vienībai par summu, kas katrā no tiem ir vienāda vai lielāka nekā iepriekšējā taksācijas periodā, atskaitīšanas bāzei piemērojamā atskaitīšanas procentuālā daļa par labu vienai un tai pašai vienībai ir 40 %.

2. Šī atskaitījuma pamats nedrīkst pārsniegt 10 % no taksācijas perioda nodokļa bāzes. Summas, kas pārsniedz šo ierobežojumu, var piemērot taksācijas periodos, kas beidzas desmit gadu laikā pēc tam un pēc tam.

Vai par ziedojumiem natūrā var saņemt nodokļu atvieglojumus?

Jūsu ziedojums natūrā ir apliekams ar nodokļu atvieglojumiem. Mecenātisma likuma mērķis ir tiešā un efektīvā veidā veicināt privātpersonu centienus vispārējas nozīmes pasākumos, tāpēc tas paredz stimulus ziedotājiem. Tiklīdz būs skaidra aktīva vērtība (tā vērtība grāmatvedības uzskaitē vai saskaņā ar aktīviem), mēs izsniegsim attiecīgu apliecinājumu, kas ļaus jums saņemt tādas pašas priekšrocības.
No šeit varat piekļūt dokumentam, kurā analizēts nodokļu režīms attiecībā uz ziedojumi, dāvinājumi natūrā un ziedojumi fondiem. uz kuru attiecas 2020. gada 5. maija Karaļa dekrēts-likums Nr. 17/2020, kas publicēts 2020. gada 6. maija Oficiālajā valsts vēstnesī un kurā ietverti grozījumi Likuma Nr. 49/2002 19. pantā.
Nodokļu atvieglojumi fiziskām personām (iedzīvotāju ienākuma nodoklis)
Pirmie 250 €
Atskaitīšana 80 %
Atpūta
Atskaitīšana 40 %
Atkārtotie ziedojumi
Atskaitīšana 45 %
Šī atskaitījuma pamats nedrīkst pārsniegt 10 procentus no taksācijas perioda nodokļa bāzes.
Nodokļu atvieglojumi uzņēmumiem (IS)
Ziedojumi kopumā
Atskaitīšana 40 %
Atkārtotie ziedojumi
Atskaitīšana 50 %
Šī atskaitījuma pamats nedrīkst pārsniegt 15 % no taksācijas perioda nodokļa bāzes.
DONĒT TAGAD