Kansalaisjärjestöille ja säätiöille tehtyjen lahjoitusten verovähennyskelpoisuus

Mesenaattilaki 49/2002, jolla kannustetaan yksityisiä lahjoituksia yleishyödylliseen toimintaan, kuten CARF-säätiön toimintaan.

Lahjoittamalla 250 € voit vähentää 80 % %

Lahjoitusten veroedut
Joulukuun 19. päivänä annetulla lailla 6/2023, jolla päivitetään lakia mesenaatista, yksityiset lahjoitukset nostetaan 250 euroon, josta vähennetään tuloveroilmoituksessa 80 %. Toisin sanoen, lahjoittamalla 20,84 €/kuukausi tai 250 €/vuosi saat 200 € takaisin veroistasi. Vain 50 €:lla vuodessa voit auttaa opiskelijoita (seminaarilaisia, pappeja ja uskovaisia) jatkamaan kouluttautumistaan, jotta kukaan ei menettäisi kutsumustaan.

Laske lahjoitustesi verovähennyskelpoisuus:

Selitämme, mitä uutta 2024 on suojelulaissa 49/2002.

23. joulukuuta voittoa tavoittelemattomien järjestöjen verojärjestelmästä ja mesenaattien verokannustimista.

19 artikla. Henkilökohtaisen tuloverovelvollisuuden vähentäminen

1. Henkilöverovelvollisilla on oikeus vähentää bruttoverovelastaan tulos, joka saadaan soveltamalla seuraavaa asteikkoa vähennyspohjaan, joka vastaa kaikkia vähennykseen oikeuttavia lahjoituksia, lahjoituksia ja avustuksia, jotka on määritetty tämän lain 18 artiklan säännösten mukaisesti: 

Perusvähennyksen vähennysprosentti 250 euroon asti on 80 %. 
Jäljellä oleva vähennysperuste - 40 % %
Jos kahdella välittömästi edeltävällä verokaudella saman yhteisön hyväksi on tehty lahjoituksia, lahjoja tai vähennykseen oikeuttavia suorituksia, joiden määrä on kummallakin verokaudella vähintään yhtä suuri kuin edellisen vuoden määrä, saman yhteisön hyväksi tehtävän vähennyksen 250 euroa ylittävään vähennyksen perusteeseen sovellettava vähennysprosentti on 45 prosenttia.

2. Tämän vähennyksen peruste lasketaan henkilöverosta ja yhtiöverosta, ulkomailla asuvien henkilöiden tuloverosta ja varallisuusverosta annettujen lakien osittaisesta muuttamisesta 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun lain 35/2006 69 pykälän 1 momentissa säädetyn rajan mukaisesti.

20 artikla. Yhteisöverovelvollisuuden vähentäminen

1. Yritysten tuloverovelvollisilla on oikeus vähentää maksettavasta bruttoverosta, josta on vähennetty 27 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain 43/1995 VI osaston II, III ja IV luvussa säädetyt vähennykset ja verovähennykset, 35 prosenttia 18 artiklan säännösten mukaisesti määritellystä vähennyksen perusteesta. Vähentämättä jäänyttä verokautta vastaavat summat voidaan käyttää seuraavina kymmenenä vuotena päättyvien verokausien veroilmoituksissa ja sitä seuraavina vuosina. Jos kahdella välittömästi edeltävällä verokaudella saman yhteisön hyväksi on tehty vähennykseen oikeuttavia lahjoituksia, lahjoituksia tai avustuksia, joiden määrä on kummallakin verokaudella yhtä suuri tai suurempi kuin edellisellä verokaudella, vähennyspohjaan sovellettava vähennysprosentti saman yhteisön hyväksi on 40 prosenttia.

2. Tämän vähennyksen peruste voi olla enintään 10 prosenttia verokauden veropohjasta. Tämän rajan ylittäviä määriä voidaan soveltaa kymmenen vuoden kuluessa päättyvillä verokausilla ja sitä seuraavina verokausina.

Voinko saada veroetuja luontoissuorituksistani?

Luontoissuorituksena tehty lahjoitus hyötyy verokannustimista. Mesenaattilain tavoitteena on kannustaa yksityistä toimintaa yleishyödyllisessä toiminnassa suoralla ja tehokkaalla tavalla, ja sen vuoksi se luo kannustimia lahjoittajille. Heti kun omaisuuden arvo on selvillä (sen arvo kirjanpidossa tai omaisuuden mukaisesti), annamme vastaavan todistuksen, jonka avulla voit saada samat edut.
Osoitteesta täällä voit tutustua asiakirjaan, jossa analysoidaan verojärjestelmää, joka koskee lahjoitukset, luontoissuoritukset ja avustukset säätiöille johon sovelletaan 5 päivänä toukokuuta 2020 annettua kuninkaallista lakiasetusta 17/2020, joka on julkaistu 6 päivänä toukokuuta 2020 ilmestyneessä virallisessa lehdessä ja jolla muutetaan lain 49/2002 19 pykälää.
Yksityishenkilöiden veroedut (henkilökohtainen tulovero)
Ensimmäinen 250 euroa
Vähennys 80 %
Lepo
Vähennys 40 %
Toistuvat lahjoitukset
Vähennys 45 %
Tämän vähennyksen peruste voi olla enintään 10 prosenttia verokauden veron perusteesta.
Yritysten veroedut (IS)
Lahjoitukset yleensä
Vähennys 40 %
Toistuvat lahjoitukset
Vähennys 50 %
Tämän vähennyksen peruste voi olla enintään 15 prosenttia verokauden veron perusteesta.
LAHJOITA NYT