CARF-fonden

22 maj, 23

Ekspertartikler

Helligåndens søde vand

På sin rejse til det muslimske kongerige Bahrain søndag den 6. november. Pave Frans mødtes med de katolske troende (biskopper, præster, præster, hellige mænd og kvinder, seminarister og pastoralarbejdere), ca. 80.000 ud af en samlet befolkning på 1,7 millioner. Og hans tale indeholder et vigtigt budskab til alle kristne, også under de nuværende omstændigheder i kirken og verden, nemlig Helligånden.

Møde med katolikker i Bahrain

I indledningen til hans talehar fortalt dem, at "Det er smukt at tilhøre en kirke, der er dannet af forskellige ansigters historie, men som finder harmoni i Jesu ene ansigt".. Med udgangspunkt i landets geografi og kultur, har fortalt dem om det vand, der vander og gør så mange ørkenområder frugtbare. Et smukt billede af det kristne liv som en frugt af troen og Helligånden:

 

"Vores menneskelighed dukker op til overfladen, udmagret af mange svagheder, frygt, udfordringer, der skal tages op, personlige og sociale onder af forskellig art. Men dybt nede i sjælen, dybt nede i hjertet, strømmer Åndens søde vand roligt og stille, vandrer vores ørkener, genopliver det, der truer med at tørre ud, vasker det, der nedbryder os, slukker vores tørst efter lykke. Og det fornyer altid livet. Det er det levende vand, som Jesus taler om, det er kilden til nyt liv, som han lover os: Helligåndens gave, Guds ømme, kærlige og genoplivende nærvær i os.

Pave Frans.

Kristne er ansvarlige for levende vand

I et andet øjeblik vender paven sig til en scene fra Johannesevangeliet. Jesus er i templet i Jerusalem. Løvhyttefesten fejres, hvor folket velsigner Gud og takker ham for gaven af jorden og afgrøderne og mindes pagten. Det vigtigste ritual ved denne fest var, da ypperstepræsten tog vand fra Siloam-pølen og hældte det ud uden for byens mure under folkets jubelsang for at udtrykke, at en stor velsignelse ville strømme fra Jerusalem til alle folkeslag (jf. Sl 87,7 og især Ez 47,1-12).

I denne sammenhæng står Jesus op og råber ud: "Enhver, der tørster, skal komme til mig og leve, og fra hans mave skal der flyde strømme af levende vand". (Joh 7:37-38). Evangelisten siger, at han henviste til den Helligånd, som de kristne ville modtage i Pinse. Og Frans bemærker: "Jesus dør på korset. I det øjeblik er det ikke længere fra templet af sten, men fra Kristi åbne side, at det nye livs vand vil strømme, Helligåndens livgivende vand, som er bestemt til at regenerere hele menneskeheden og befri den fra synd og død".

Eksperter CARF Foundation

Pave Frans rejser til det muslimske kongerige Bahrain. Kilde VaticansNews.

Helligåndens gaver

Herefter, paven peger på tre store gaver som kommer med Helligåndens nåde, og beder os om at byde velkommen og leve: glæde, enhed og 'profeti'.

Kilde til glæde

For det første, Helligånden er en kilde til glæde. Med den følger visheden om aldrig at være alene, fordi han ledsager os, trøster os og støtter os i vanskelighederne; han opmuntrer os til at opnå vores største ønsker og åbner os for at undre os over livets skønhed. Peters efterfølger bemærker, at dette ikke er en øjeblikkelig følelse. Og endnu mindre af den form for forbruger- og individualistisk glæde, der er til stede i nogle af vore dages kulturelle oplevelser. Tværtimod kommer glæden fra Helligånden af at vide, at vi, når vi er forenet med Gud, selv midt i vores arbejde og "mørke nætter" kan klare alt, også smerte, lidelse og lidelse, og at vi er i stand til at se livets skønhed i øjnene. duel og død.

Og den bedste måde at bevare og mangedoble denne glæde på," siger Frans, "er at give den. Fra den EukaristienVi kan og skal sprede denne glæde, især blandt unge mennesker, familier og professioner, med entusiasme og kreativitet.

Kilden til enhed

For det andet, Helligånden er kilden til enhed fordi det gør os til børn af Gud Fader (jf. Rom 8,15-16) og derfor til brødre og søstre for hinanden. Det er derfor, at egoisme, splittelse og mumlen mellem os ikke giver mening. Helligånden - påpeger paven - indfører kærlighedens ene sprog, nedbryder barrierer af mistillid og had og skaber rum for velkomst og dialog. Han befrier os fra frygt og giver os mod til at gå ud til andre med barmhjertighedens afvæbnende kraft. Ånden er i stand til at skabe enhed, ikke i ensartethed, men i harmoni.Byen er et sted med stor mangfoldighed af mennesker, racer og kulturer.

Og, understreger Francis, "Dette er det kristne samfunds styrke, det første vidnesbyrd vi kan give verden (...) Lad os leve broderskab indbyrdes (...) og værdsætte alles karismaer"..

Kilde til 'profeti

Endelig, Helligånden er kilden til profeti. I frelsens historie finder vi mange profeter, som Gud kalder, indvier og sender som vidner og fortolkere af det, han ønsker at sige til folket. Ofte er profeternes ord gennemtrængende. Francis påpeger, at de således De "nævner ved navn de onde projekter, der bor i menneskers hjerter, udfordrer falske menneskelige og religiøse sikkerheder og opfordrer til omvendelse".

Tja, alle kristne har dette profetisk kald. Siden den dåbHelligånden har gjort os til profeter. "Og som sådan kan vi ikke lade som om vi ikke ser ondskabens gerninger, vi kan ikke lade som om vi ikke ser ondskabens gerninger, vi kan ikke holde os i et stille liv for ikke at få beskidte hænder".

Tværtimod," tilføjer han Enhver kristen må før eller siden engagere sig i andres problemer, vidne og bringe evangeliets budskab frem i lyset, at praktisere saligprisningerne i hverdagssituationer, som får os til at søge kærlighed, retfærdighed og fred og til at forkaste alle former for egoisme, vold og nedværdigelse. Og han giver et eksempel på omsorg for fanger og deres behov. "For i behandlingen af de mindste (jf. Mt 25,40) ligger målestokken for et samfunds værdighed og håb"..

Kort sagt, og dette er Frans' budskab, Kristne er kaldet til - også i konfliktfyldte tider - at bringe glæde, at fremme enhed, at bringe fred, at bringe fred til verden. (begyndende inden for kirken) og til at engagere sig i de ting, der ikke går godt i samfundet. Til alt dette har vi lyset og kraften fra den nåde, der kommer fra Helligånden. Som frugten af Kristi selvhengivenhed gør Ånden os til Guds børn og brødre og søstre indbyrdes, så vi kan udbrede evangeliets budskab i hele verden, som er gode nyheder for alle, og samtidig invitere os til at arbejde for alles bedste.

Ramiro Pellitero Iglesias
Professor i pastoral teologi
Det teologiske fakultet ved universitetet i Navarra

 

Udgivet i "Kirke og ny-evangelisering".

Del Guds smil på jorden.

Vi tildeler din donation til en bestemt stiftspræst, seminarist eller ordensfolk, så du kan kende hans historie og bede for ham med navn og efternavn.
DONERER NU
DONERER NU