ΔΩΡΕΑ ΤΩΡΑ

Κώδικας δεοντολογίας

Αυτό το κανάλι καταγγελίας επιτρέπει στο Ίδρυμα CARF να προλαμβάνει και να εντοπίζει κάθε παράτυπη, παράνομη ή εγκληματική συμπεριφορά.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε παρακάτω
Ίδρυμα CARF - Channel-denununciation-bible

Κώδικας δεοντολογίας

Η CARF φιλοδοξεί να διασφαλίσει ότι η συμπεριφορά της και των υπαλλήλων της συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, τις αρχές δεοντολογίας και τις γενικά αποδεκτές αρχές κοινωνικής ευθύνης.

Ο κώδικας δεοντολογίας της CARF εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος στις 29-9-2021, μαζί με την έναρξη λειτουργίας του διαύλου καταγγελιών.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τον Κώδικα Δεοντολογίας μας.

Αναφορά μη συμμόρφωσης με τον κώδικα δεοντολογίας

Η CARF θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων μερών ένα κανάλι επικοινωνίας για την παραλαβή καταγγελιών σχετικά με παραβάσεις της νομοθεσίας και/ή πρακτικές αντίθετες προς τις αρχές που ορίζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας της, οι οποίες μπορεί να έχουν διαπραχθεί από την CARF ή εντός της CARF, καθώς και άλλες καταστάσεις ή γεγονότα που απαιτούν την προσοχή του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση [email protected]

Κατόπιν αιτήματος, διατίθεται επίσης προσωπική συνέντευξη με τον υπεύθυνο συμμόρφωσης.
Η CARF εγγυάται τη μέγιστη δυνατή εμπιστευτικότητα κατά τη διερεύνηση των καταγγελιών που λαμβάνει, προστατεύοντας την ταυτότητα των καταγγελλόντων και των κατηγορουμένων και τη φήμη τους, ενημερώνοντας μόνο τα πρόσωπα που είναι απολύτως απαραίτητα για τη διαδικασία.

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται μέσω του διαύλου παραπόνων θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την CARF αποκλειστικά για τη διαχείριση της επικοινωνίας που λαμβάνεται, καθώς και για την εκτέλεση τυχόν ενεργειών και ερευνών που κρίνονται απαραίτητες για την αποσαφήνιση και την επίλυση του παραπόνου που λαμβάνεται.

Καταγγελία

Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτού του διαύλου διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να αποφασιστεί εάν θα κινηθεί έρευνα σχετικά με τα γεγονότα που αναφέρθηκαν. Τρεις μήνες μετά την κοινοποίηση, τα δεδομένα θα διαγραφούν από το σύστημα καταγγελιών.

Στοιχεία του καταγγέλλοντος

Οι καταγγελίες δεν θα γίνονται δεκτές χωρίς τα ακόλουθα στοιχεία του καταγγέλλοντος: όνομα, επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ταχυδρομείο παραπόνων

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τον Κώδικα Δεοντολογίας μας.

Αναφερόμενα γεγονότα

Όσον αφορά τα καταγγελλόμενα πραγματικά περιστατικά, πρέπει να αναφερθούν τα ακόλουθα:

- Εμπλεκόμενα πρόσωπα (ταυτότητα των κατηγορουμένων, εάν είναι γνωστή, ονόματα, θέσεις ή καθήκοντα στο Ίδρυμα).

- Σε τι συνίσταται η καταγγελλόμενη πράξη, με όσο το δυνατόν πιο συνοπτική παρουσίαση και αναφέροντας όλα τα σχετικά στοιχεία για τη διευκρίνιση της καταγγελίας.

- Θα πρέπει επίσης να αναφέρετε αν είστε εθελοντής, προμηθευτής, δωρητής, δικαιούχος ή αν σχετίζεστε με το Ίδρυμα με οποιονδήποτε τρόπο.

- Ακριβής ή κατά προσέγγιση ημερομηνία των γεγονότων που αναφέρθηκαν.
- Εάν έχετε έγγραφα που θεωρείτε ότι αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση που αναφέρατε, παρακαλούμε να τα επισυνάψετε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καταγγελίας που μας στέλνετε.

Συμβολή στην επίτευξη
της αποστολής μας

Η CARF εκτιμά πολύ θετικά ότι οι χρήστες, οι εταίροι, τα μέλη, οι εργαζόμενοι, οι εθελοντές, οι προμηθευτές ή οι συνεργάτες της, αναφέρουν τις συμπεριφορές που παραβιάζουν τον κώδικα δεοντολογίας, οι οποίες είναι παράτυπες, παράνομες ή εγκληματικές.
Για το λόγο αυτό, θέτουμε στη διάθεση όλων των χρηστών το κανάλι καταγγελίας, ώστε να μπορούν να αναφέρουν παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας ή οποιεσδήποτε παρατυπίες, παράνομες ή εγκληματικές συμπεριφορές που εντοπίζουν στο Ίδρυμα CARF.