DONEAZĂ ACUM

Codul de conduită

Acest canal de denunțare permite Fundației CARF să prevină și să detecteze orice comportament neregulamentar, ilegal sau criminal.
Pentru mai multe informații, a se vedea mai jos
Fundația CARF - Channel-denunțare-biblie

Codul de conduită

CARF aspiră să se asigure că propriul comportament și cel al angajaților săi respectă legislația în vigoare, principiile etice și principiile general acceptate ale responsabilității sociale.

Codul de conduită al CARF a fost aprobat de Consiliul de Administrație al Fundației la 29-9-2021, odată cu lansarea canalului de reclamații.

Puteți vedea AICI Codul nostru de conduită.

Raportarea cazurilor de nerespectare a codului de conduită

CARF pune la dispoziția părților interesate un canal de comunicare pentru primirea reclamațiilor legate de încălcări ale legislației și/sau practici contrare principiilor prevăzute în Codul său de conduită, care ar fi putut fi comise de către sau în cadrul CARF, precum și alte situații sau evenimente care necesită atenția Responsabilului pentru conformitate cu reglementările, care poate fi contactat la adresa de e-mail [email protected]

De asemenea, la cerere, este disponibil un interviu față în față cu ofițerul de conformitate.
CARF garantează confidențialitate maximă în investigarea plângerilor primite, protejând identitatea reclamanților și a inculpaților și reputația acestora, informând doar acele persoane strict necesare în cadrul procesului.

Datele cu caracter personal furnizate prin intermediul canalului de reclamații vor fi prelucrate de către CARF exclusiv pentru gestionarea comunicării primite, precum și pentru realizarea oricăror acțiuni și investigații considerate necesare pentru clarificarea și soluționarea reclamației primite.

Reclamație

Informațiile furnizate prin intermediul acestui canal sunt păstrate doar pentru perioada necesară pentru a decide dacă se inițiază sau nu o anchetă cu privire la faptele raportate. După trei luni de la comunicare, datele vor fi șterse din sistemul de reclamații.

Detalii despre reclamant

Reclamațiile nu vor fi acceptate fără următoarele detalii ale reclamantului: numele, prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail.

Plângere prin poștă

Puteți vedea AICI Codul nostru de conduită.

Faptele raportate

În ceea ce privește faptele reclamate, trebuie precizate următoarele:

- Persoane implicate (identitatea acuzatului, dacă este cunoscută, numele acestora, pozițiile sau funcțiile deținute în cadrul fundației).

- În ce constă fapta imputată, fiind cât mai concisă în prezentare și indicând toate datele relevante pentru clarificarea plângerii.

- De asemenea, trebuie să indicați dacă sunteți voluntar, furnizor, donator, beneficiar sau dacă aveți vreo legătură cu Fundația în vreun fel.

- Data exactă sau aproximativă a evenimentelor raportate.
- Dacă aveți documente pe care le considerați a fi dovezi ale neconformității raportate, vă rugăm să le furnizați ca atașament la e-mailul de reclamație pe care ni-l trimiteți.

Contribuția la realizarea
a misiunii noastre

CARF apreciază foarte pozitiv faptul că utilizatorii, partenerii, membrii, angajații, voluntarii, furnizorii sau colaboratorii săi, raportează acele comportamente care încalcă codul de conduită, care sunt neregulamentare, ilegale sau penale.
Din acest motiv, punem la dispoziția tuturor utilizatorilor canalul de denunțare a neregulilor, astfel încât aceștia să poată raporta încălcări ale Codului de conduită sau orice nereguli, comportamente ilegale sau infracționale pe care le detectează în cadrul Fundației CARF.