DARUJTE TERAZ

Nadácia CARF

24 január, 22

Blog

Zabezpečenie udržateľnosti: Zodpovedné investovanie náboženských fondov

O čom budeme hovoriť na tomto stretnutí? Zabezpečenie udržateľnosti: Zodpovedné investovanie finančných prostriedkov náboženských organizácií. Hoci krízová situácia v našom prostredí je zrejmá, krízy samy osebe nemusia byť nevyhnutne negatívne. Predstavujú narušenie bežnej rovnováhy a poriadku, sú obdobím transformácie, atmosférou vzrušenia a nervového napätia, [...]

O čom budeme hovoriť na tomto stretnutí?

Zabezpečenie udržateľnosti: Zodpovedné investovanie finančných prostriedkov založených na viere.

Hoci je krízová situácia v našom prostredí zjavná, krízy samy osebe nemusia byť nevyhnutne negatívne. Predstavujú narušenie bežnej rovnováhy a poriadku, sú obdobím transformácie, atmosférou vzrušenia a nervového napätia, ale budú pozitívne alebo negatívne, podľa toho, ako sa k nim a voči nim postavíme. Ak sa k nim postavíme pozitívne, môžu mať vplyv na rast a zlepšenie.

Na tomto stretnutí budeme diskutovať o udržateľnosti ako charakteristike rozvoja, ktorá zabezpečuje potreby súčasnosti bez toho, aby boli ohrozené potreby budúcich generácií, a tiež o zásadách zodpovedného investovania ako stratégie a praxe, ktorá zahŕňa environmentálne, sociálne a riadiace faktory do investičných rozhodnutí a správy aktív v súlade s praktickými odporúčaniami OSN a Oeconomica et Pecuniariae Quaestiones, ktoré vydalo Dikastérium pre služby ľudského rozvoja.

VOKÁCIA 
KTORÁ ZANECHÁ STOPU

Pomôžte zasiať
svet kňazov
DARUJTE TERAZ