DONERA NU

CARF-stiftelsen

24 januari, 22

Blogg

Säkerställa hållbarhet: ansvarsfulla investeringar i trosbaserade fonder

Vad ska vi prata om på det här mötet? Säkerställande av hållbarhet: Ansvarsfull investering av religiösa organisationers medel. Även om krissituationen i vår miljö är uppenbar, är kriser i sig inte nödvändigtvis negativa. De innebär en störning av den vanliga balansen och ordningen, de är en period av omvandling, ett klimat av upphetsning och nervös spänning, en [...]

Vad ska vi prata om på detta möte?

Säkerställa hållbarhet: ansvarsfulla investeringar i trosbaserade fonder.

Även om krissituationen i vår omgivning är uppenbar, är kriser i sig inte nödvändigtvis negativa. De utgör ett brott mot den vanliga balansen och ordningen, de är en period av omvandling, ett klimat av spänning och nervös spänning, men de kommer att vara positiva eller negativa, beroende på hur vi ställer oss i och inför dem. Genom att ställa oss positivt kan de få en effekt av tillväxt och förbättring.

Vid det här mötet kommer vi att diskutera hållbarhet som en utvecklingsegenskap som säkerställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov, och även principerna för ansvarsfulla investeringar som en strategi och praxis som integrerar miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade faktorer i investeringsbeslut och kapitalförvaltning, i enlighet med FN:s praktiska rekommendationer och Oeconomica et Pecuniariae Quaestiones som publicerats av Dicastery for the Service of Human Development.

EN VOCATION 
SOM KOMMER ATT LÄMNA SPÅR EFTER SIG

Hjälp att så
Prästernas värld
DONERA NU