ADOMÁNYOZZON MOST

CARF Alapítvány

január 24., 22.

Blog

A fenntarthatóság biztosítása: a hitalapú alapok felelős befektetése

Miről fogunk beszélni ezen a találkozón? A fenntarthatóság biztosítása: a vallási szervezetek pénzeszközeinek felelős befektetése. Bár környezetünk válsághelyzete nyilvánvaló, a válságok önmagukban nem feltétlenül negatívak. A megszokott egyensúly és rend megbomlását jelentik; az átalakulás időszakát, az izgalom és az ideges feszültség légkörét, a [...]

Miről fogunk beszélni ezen a találkozón?

A fenntarthatóság biztosítása: a hitalapú alapok felelős befektetése.

Bár környezetünkben nyilvánvaló a válsághelyzet, a válságok önmagukban nem feltétlenül negatívak. A megszokott egyensúly és rend felbomlását jelentik; az átalakulás időszakát, az izgalom és az idegfeszültség légkörét jelentik, de attól függően lesznek pozitívak vagy negatívak, hogy hogyan helyezkedünk el bennük és velük szemben. Ha pozitívan pozícionáljuk magunkat, akkor növekedést és javulást eredményezhetnek.

Ezen a találkozón a fenntarthatóságot mint a fejlődés olyan jellemzőjét fogjuk megvitatni, amely a jelen szükségleteit a jövő generációk szükségleteinek veszélyeztetése nélkül biztosítja, valamint a felelős befektetés elveit mint olyan stratégiát és gyakorlatot, amely a környezeti, társadalmi és kormányzási tényezőket beépíti a befektetési döntésekbe és a vagyonkezelésbe, az ENSZ gyakorlati ajánlásai és az Emberi Fejlődésért Felelős Dikasztérium által kiadott Oeconomica et Pecuniariae Quaestiones című dokumentum alapján.

A VOKÁCIÓ 
AMI NYOMOT HAGY

Segítség a vetéshez
a papok világa
ADOMÁNYOZZON MOST