DONĒT TAGAD

CARF fonds

24 janvāris, 22

Blogs

Ilgtspējas nodrošināšana: ticības fondu atbildīgi ieguldījumi

Par ko mēs runāsim šajā sanāksmē? Ilgtspējas nodrošināšana: reliģisko organizāciju līdzekļu atbildīga ieguldīšana. Lai gan krīzes situācija mūsu vidē ir acīmredzama, krīzes pašas par sevi nav obligāti negatīvas. Tās nozīmē ierastā līdzsvara un kārtības izjaukšanu; tās ir pārvērtību periods, satraukuma un nervozas spriedzes gaisotne, [...].

Par ko mēs runāsim šajā sanāksmē?

Ilgtspējas nodrošināšana: atbildīgi ticības fondu ieguldījumi.

Lai gan krīzes situācija mūsu vidē ir acīmredzama, krīzes pašas par sevi nav obligāti negatīvas. Tās nozīmē ierastā līdzsvara un kārtības pārrāvumu, tās ir pārvērtību periods, satraukuma un nervozas spriedzes gaisotne, taču tās būs pozitīvas vai negatīvas atkarībā no tā, kā mēs tajās un to priekšā nostādīsim sevi. Pozitīvi noskaņojoties, tie var veicināt izaugsmi un uzlabojumus.

Šajā sanāksmē mēs apspriedīsim ilgtspēju kā attīstības iezīmi, kas nodrošina pašreizējās paaudzes vajadzības, neapdraudot nākamo paaudžu vajadzības, kā arī atbildīgu ieguldījumu principus kā stratēģiju un praksi, kas ieguldījumu lēmumos un aktīvu pārvaldībā ietver vides, sociālos un pārvaldības faktorus saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas praktiskajiem ieteikumiem un Cilvēka attīstības dienestu dikastērija publicētajiem Oeconomica et Pecuniariae Quaestiones.

VOKĀCIJA 
KAS ATSTĀS PĒDAS

Palīdzība sēt
priesteru pasaule
DONĒT TAGAD