NU DONEREN

Stichting CARF

26 oktober, 20

Blog

Halloween! Heksen? Iets veel beters

Aanstaande zondag vieren we het Hoogfeest van Allerheiligen en daarna Allerzielen. Dit zijn belangrijke dagen om stil te staan bij hen die ons zijn voorgegaan in het geloof en die nu de slaap van de vrede slapen. En om belangrijke waarheden van ons geloof te gedenken.

In de Allerheiligen we verheugen ons en behandelen hen die in Gods genade zijn gestorven en al in de hemel zijn. Voor de doden bidden we voor hen die nog in het vagevuur zijn, dat ze zo snel mogelijk gezuiverd mogen worden en mogen genieten van de hemelse glorie.

Vieringen om bij stil te staan

Het nodigt ons uit om na te denken over het mysterie van de dood - die Jezus zelf op zich wilde nemen zodat wij het konden overwinnen - en over de uiteindelijke bestemming van ons leven: het ultieme geluk bereiken waarvoor je ons gemaakt hebtDe mogelijke mislukking van de hel, of de "terugbetaling" van het vagevuur als het eenmaal naar behoren is gezuiverd.

De gemeenschap van heiligen

En de kern van deze viering is het geloof in de gemeenschap der heiligen dat we belijden aan het einde van het Credo. "Omdat alle gelovigen één lichaam vormen, wordt het goede van de een aan de ander doorgegeven.... Daarom is het noodzakelijk om te geloven dat er een gemeenschap van goederen in de Kerk is.. Maar het belangrijkste lid is Christus, want Hij is het hoofd... Zo wordt het goede van Christus aan alle leden meegedeeld, en deze mededeling gebeurt door de sacramenten van de Kerk" (St. Thomas, symb. 10) (Catechismus, 947). We zijn nooit alleen, Jezus Christus en al onze broeders en zusters in het geloof begeleiden en ondersteunen ons.

In de vroege gemeenschap van Jeruzalem volhardden de discipelen in het onderwijs van de apostelen, de gemeenschaphet breken van het brood en de gebeden (Handelingen 2, 42). Geloofsgemeenschap: Het geloof van de gelovigen is het geloof van de Kerk, ontvangen van de apostelen, een schat van leven die verrijkt wordt als het gedeeld wordt (Catechismus, 949).

De menigte van hen die geloofden was één van hart en ziel, en niemand beschouwde wat hij bezat als het zijne, maar zij deelden alles (Handelingen 4:32). Gemeenschap van liefdadigheidIn de "gemeenschap der heiligen" : In de "gemeenschap der heiligen". Niemand van ons leeft voor zichzelf, net zo min als iemand van ons sterft voor zichzelf. (Rom 14:7). Als één lid lijdt, lijden alle anderen met hem mee. Als één lid geëerd wordt, delen alle anderen in zijn vreugde.

Gij nu zijt het lichaam van Christus, en ieder van u maakt er deel van uit (1 Korintiërs 12:26-27). De minste van onze daden gedaan met liefdadigheid De solidariteit tussen alle mensen, levend en dood, die gebaseerd is op de gemeenschap van heiligen, komt iedereen ten goede.

 

"Er is een levensgemeenschap onder ons die in Christus geloven en in Hem zijn opgenomen door het doopsel. De relatie tussen Jezus en de Vader is het model van dit vuur van liefde. En de "gemeenschap van heiligen" is één grote familie. Wij zijn allemaal familie, een familie waarin we elkaar willen helpen en steunen." Catechese van paus Franciscus

Voorspraak van de heiligen

Laten we ook rekenen op de voorspraak van de heiligen. "Omdat zij die in de hemel zijn nauwer verbonden zijn met Christus, consolideren zij de hele Kerk steviger in heiligheid... zij houden niet op voor ons te bemiddelen bij de Vader. Zij presenteren, door de ene Middelaar tussen God en mens, Christus Jezus, de verdiensten die zij op aarde hebben verworven... Hun broederlijke bezorgdheid is dus een grote hulp voor onze zwakheid" (Vaticanum II, Lumen Gentium 49). Sommige heiligen waren zich op het moment van hun dood bewust van het grote goed dat zij vanuit de hemel konden blijven doen: "Ween niet, ik zal na mijn dood nuttiger voor jullie zijn en ik zal jullie doeltreffender helpen dan tijdens mijn leven" (Dominicus van Guzman, stervend, aan zijn broeders, vgl. Jordan van Saksen, lib 43). "Ik zal mijn hemel besteden aan het goede op aarde" (H. Teresa van het Kind Jezus, verba) (vgl. Catechismus 956).

Laten we in het bijzonder Maria aanroepen, Moeder van de Heer en spiegel van alle heiligheid. Moge zij, de allerheiligste, ons maken tot trouwe discipelen van haar zoon Jezus Christus, en moge zij de doden in het vagevuur zo snel mogelijk naar de hemel brengen. Amen.

De heer Francisco Varo Pineda
Directeur Onderzoek
Universiteit van Navarra
Faculteit Theologie
Hoogleraar Heilige Schrift

EEN VOCATIE 
DAT ZIJN SPOREN ACHTERLAAT

Help zaaien
de wereld van priesters
NU DONEREN