DONUOKITE DABAR

CARF fondas

26 spalio, 20

Tinklaraštis

Helovinas! Raganos? Kažkas daug geresnio

Kitą sekmadienį švęsime Visų šventųjų iškilmę, o vėliau - Visų sielų dieną. Tai svarbios atminimo dienos tiems, kurie išėjo prieš mus tikėjime ir dabar miega ramybės miegu. Taip pat prisiminti svarbias mūsų tikėjimo tiesas.

Į Visų šventųjų diena džiaugiamės ir gydome tuos, kurie mirė Dievo malonėje ir jau yra danguje. Meldžiamės už mirusiuosius, kurie vis dar yra skaistykloje, kad jie kuo greičiau būtų apvalyti ir galėtų džiaugtis dangiškąja garbe.

Šventės, apie kurias verta pagalvoti

Jis kviečia mus mąstyti apie mirties paslaptį, kurią pats Jėzus norėjo prisiimti, kad mes galėtume ją įveikti, ir apie galutinį mūsų gyvenimo likimą: pasiekti galutinę laimę, kurią mums sukūrei.Galima pragaro nesėkmė arba "atpildas" už skaistyklą, kai žmogus tinkamai apsivalęs.

Šventųjų bendrystė

Šios šventės pagrindas yra tikėjimas šventųjų bendryste, kurį išpažįstame Tikėjimo išpažinimo pabaigoje. "Kadangi visi tikintieji sudaro vieną kūną, vieno gėris perduodamas kitiems.... Todėl būtina tikėti, kad Bažnyčioje egzistuoja gėrybių bendrystė.. Tačiau svarbiausias narys yra Kristus, nes Jis yra galva... Taip Kristaus gėris perduodamas visiems nariams, o šis perdavimas vyksta per Bažnyčios sakramentus" (Šv. Tomas, simb. 10) (Katekizmas, 947). Niekada nesame vieni, Jėzus Kristus ir visi tikėjimo broliai bei seserys mus lydi ir palaiko.

Ankstyvojoje Jeruzalės bendruomenėje mokiniai atkakliai laikėsi apaštalų mokymo, bendrystėduonos laužymas ir maldos (Apd 2, 42). Tikėjimo bendrystė: Tikinčiųjų tikėjimas yra iš apaštalų gautas Bažnyčios tikėjimas, gyvenimo lobis, kuris praturtėja, kai juo dalijamasi (Katekizmas, 949).

Daugybė įtikėjusiųjų buvo vienos širdies ir vienos sielos, ir niekas nelaikė, ką turi, savo nuosavybe, bet dalijosi viskuo (Apd 4, 32). Labdaros bendrystė"Šventųjų bendrystėje" : "Šventųjų bendrystėje". nė vienas iš mūsų negyvena sau, kaip ir nemiršta sau. (Rom 14, 7). Jei kenčia vienas narys, kartu su juo kenčia ir visi kiti. Jei vienas narys pagerbiamas, visi kiti dalijasi jo džiaugsmu.

Jūs esate Kristaus kūnas, ir kiekvienas iš jūsų esate jo dalis (1 Kor 12, 26-27). Mažiausi mūsų darbai, atlikti su labdara Visų žmonių, gyvųjų ir mirusiųjų, solidarumas, grindžiamas šventųjų bendryste, yra naudingas visiems.

 

"Tarp mūsų, tikinčių Kristų ir į Jį įjungtų per Krikštą, yra gyvenimo bendrystė. Jėzaus ir Tėvo santykiai yra šios meilės ugnies modelis. O "šventųjų bendrystė" yra viena didelė šeima. Mes visi esame šeima, šeima, kurioje visi stengiamės padėti ir palaikyti vieni kitus." Popiežiaus Pranciškaus katechezė

Šventųjų užtarimas

Taip pat pasikliaukime šventųjų užtarimu. "Kadangi esantys danguje yra glaudžiau susivieniję su Kristumi, jie dar tvirčiau sutvirtina visą Bažnyčią šventume... Jie nenustoja mūsų užtarti pas Tėvą. Per vienintelį Dievo ir žmonių Tarpininką Jėzų Kristų jie pateikia nuopelnus, kuriuos įgijo žemėje... Todėl jų broliškas rūpestis labai padeda mūsų silpnumui" (Vatikano II Susirinkimas, Lumen gentium 49). Kai kurie šventieji, artėdami prie mirties, suvokė, kad iš dangaus gali ir toliau daryti didžiulį gėrį: "Neliūdėkite, po savo mirties būsiu jums naudingesnis ir padėsiu jums veiksmingiau negu gyvendamas" (šventasis Dominykas Guzmanas, mirštantis, savo broliams, plg. Jordanas Saksonietis, lib 43). "Savo dangų praleisiu darydamas gera žemėje" (šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, verba) (plg. Katekizmas 956).

Ypač šaukimės Marijos, Viešpaties Motinos ir viso šventumo veidrodžio. Tegul ji, visa šventoji, padaro mus ištikimais savo sūnaus Jėzaus Kristaus mokiniais ir tegul kuo greičiau paima mirusiuosius skaistykloje į dangų. Amen.

Francisco Varo Pineda
Tyrimų direktorius
Navaros universitetas
Teologijos fakultetas
Šventojo Rašto profesorius

VOKACIJA 
KURIS PALIKS PĖDSAKĄ

Padėkite sėti
kunigų pasaulis
DONUOKITE DABAR