ADOMÁNYOZZON MOST

CARF Alapítvány

október 26, 20

Blog

Halloween! Boszorkányok? Valami sokkal jobb

Jövő vasárnap mindenszentek ünnepét, majd mindenszentek napját ünnepeljük. Ezek fontos napok, amikor megemlékezünk azokról, akik előttünk jártak a hitben, és most a béke álmát alusszák. És a hitünk fontos igazságaira való emlékezésnek.

A Mindenszentek napja örülünk és bánunk azokkal, akik Isten kegyelmében haltak meg, és már a mennyben vannak. A halottakért imádkozunk, azokért, akik még a tisztítótűzben vannak, hogy minél hamarabb megtisztuljanak és élvezzék a mennyei dicsőséget.

Ünnepek, amelyeken elgondolkodhatunk

Arra hív, hogy gondolkodjunk a halál misztériumáról - amelyet maga Jézus akart magára venni, hogy mi legyőzhessük - és életünk végső sorsáról: hogy elérjük a végső boldogságot, amiért teremtettél minketA pokol esetleges kudarca, vagy a purgatórium "visszafizetése", ha egyszer kellőképpen megtisztult.

A szentek közössége

És ennek az ünneplésnek a középpontjában a szentek közösségébe vetett hit áll, amelyet a Hitvallás végén vallunk. "Mivel minden hívő egy testet alkot, az egyiknek a javát a másiknak is közvetíti..... Ezért szükséges hinni abban, hogy az Egyházban létezik a javak közössége.. De a legfontosabb tag Krisztus, mivel Ő a fej... Így Krisztus javai minden tagnak közölve vannak, és ez a közlés az Egyház szentségei által történik" (Szent Tamás, 10. szimbólum) (Katekizmus, 947). Soha nem vagyunk egyedül, Jézus Krisztus és minden hitbeli testvérünk kísér és támogat bennünket.

A korai jeruzsálemi közösségben a tanítványok kitartottak az apostolok tanítása mellett, a közösséga kenyértörés és az imádság (ApCsel 2, 42). A hitben való közösség: A hívek hite az Egyház apostoloktól kapott hite, az élet kincse, amely gazdagodik, ha megosztják (Katekizmus, 949).

A hívők sokasága egy szívvel és lélekkel volt, és senki sem tekintette sajátjának azt, amije volt, hanem mindenben osztoztak (ApCsel 4:32). A szeretetközösségA "szentek közösségében" : A "szentek közösségében". egyikünk sem él önmagának, ahogyan egyikünk sem hal meg önmagának. (Róm 14:7). Ha egy tag szenved, a többiek is vele együtt szenvednek. Ha az egyik tagot megbecsülik, az összes többi osztozik az örömében.

Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és mindegyikőtök része annak (1Kor 12,26-27). A legkisebb tettünk is, amit a jótékonysági A szentek közösségén alapuló, minden élő és halott ember közötti szolidaritás mindenkinek javára válik.

 

"Életközösség van közöttünk, akik hiszünk Krisztusban és a keresztség által belé olvadtunk. A Jézus és az Atya közötti kapcsolat a szeretet e tüzének a modellje. A "szentek közössége" pedig egy nagy család. Mindannyian család vagyunk, egy olyan család, ahol mindannyian igyekszünk segíteni és támogatni egymást". Ferenc pápa katekézise

A szentek közbenjárása

Számítsunk a szentek közbenjárására is. "Mivel a mennyben lévők szorosabban egyesülnek Krisztussal, az egész Egyházat szilárdabban megszilárdítják a szentségben... nem szűnnek meg közbenjárni értünk az Atyánál. Az Isten és ember közötti egyetlen Közvetítő, Krisztus Jézus által bemutatják azokat az érdemeket, amelyeket a földön szereztek... Testvéri gondoskodásuk így nagy segítség a mi gyengeségünkre" (II. Vatikáni zsinat, Lumen gentium 49). Egyes szentek halálukhoz közeledve tudatában voltak annak, hogy milyen nagy jót tudnak még tenni a mennyből: "Ne sírjatok, halálom után még hasznosabb leszek számotokra, és hatékonyabban segítek nektek, mint életemben" (Guzmán Szent Domonkos haldokolva, testvéreinek, vö. Szász Jordán, Lib 43). "Mennyországomat azzal fogom tölteni, hogy jót teszek a földön" (Szent Teréz a Gyermek Jézusról, verba) (vö. Katekizmus 956).

Különösen hívjuk segítségül Máriát, az Úr Anyját és minden szentség tükrét. Ő, a mindenszentek, tegyen bennünket fia, Jézus Krisztus hűséges tanítványaivá, és vigye a tisztítótűzben lévő halottakat minél hamarabb a mennybe. Ámen.

Francisco Varo Pineda úr
Kutatási igazgató
Navarrai Egyetem
Teológiai Kar
A Szentírás professzora

A VOKÁCIÓ 
AMI NYOMOT HAGY

Segítség a vetéshez
a papok világa
ADOMÁNYOZZON MOST