Nadace CARF

7 Srpen, 21

Svědectví o životě

Antoine z Burkiny Faso: "Knězem jsem díky svému otci, významnému katechetovi v mé zemi."

Antoine Tiabondou je 40letý kněz z Burkiny Faso. V roce 2017 dokončil studium sociální a institucionální komunikace na Papežské univerzitě Svatého kříže. V loňském roce se vrátil na Svatý kříž, aby zde pokračoval v doktorském studiu, protože jeho biskup si uvědomil, jak důležitá je práce, kterou lze v jeho diecézi vykonat poté, co má možnost vzdělávat se na špičkové univerzitě. Vypráví nám své svědectví a o tom, jak byl pro jeho cestu ke kněžství rozhodující vliv jeho otce, katechety, což je v jeho zemi velmi důležitá služba.

Antoine Tiabondou je 40letý kněz z Burkiny Faso. Po šesti letech kněžské služby ho jeho biskup v roce 2014 poslal do Říma, aby na Papežské univerzitě Svatého kříže získal titul v oboru sociální a institucionální komunikace. Studium dokončil v roce 2017.

V loňském roce se vrátil na Svatý kříž, aby zde pokračoval v doktorském studiu, protože jeho biskup si uvědomil, jak důležitá je práce, kterou lze v jeho diecézi vykonat poté, co má možnost vzdělávat se na špičkové univerzitě, jakou je Papežská univerzita Svatého kříže. 

"Získání stipendia v této době, kdy COVID těžce zasahuje lidstvo, bylo skutečnou a hmatatelnou příležitostí, kterou mi Bůh a dobrodinci dali, abych mohla lépe sloužit církvi v mé diecézi," říká. Antonie nám vypráví své svědectví a o tom, jak byl pro jeho cestu ke kněžství rozhodující vliv jeho otce, katechety, což je v jeho zemi velmi důležitá služba. 

Kněz děkuje svému otci, přednímu katechetovi ve své zemi.

"Jmenuji se Antoine Tiabondou, jsem kněz z Burkiny Faso a narodil jsem se 11. června 1981 ve městě Piela.

Jsem inkardinován v diecézi Fada N'gourma, městě ve východní části Burkiny Faso, 219 kilometrů východně od hlavního města Ouagadougou. Fada N'gourma je důležité město, protože je známé výrobou přikrývek a koberců a také produkcí medu.

Katolická rodina se sedmi sourozenci 

Narodil jsem se do šťastné katolické rodiny a jsme sedm sourozenců. Můj otec, který již zemřel, byl katechetou. V mé zemi je být katecheta je velmi důležitou službou.Církev v Burkině Faso má za sebou mimořádnou službu od počátku evangelizace.

S maminkou absolvovali čtyřletou přípravu a farář je posílal postupně do různých vesnic, kde měl tatínek učit a připravovat katechumeny na přijetí svátostí křesťanské iniciace a manželství.

Postava katechety je v tomto ohledu důležitá, protože zajišťuje stálost církve v odlehlých místech, kde kněz není. Několikrát přijede navštívit komunity a udělovat jim svátosti. Každou neděli katecheta shromažďuje společenství, a když se kvůli nedostatku kněží nekoná mše, předsedá nedělní modlitbě společenství.

Poslání katechety 

Tato slavnost se skládá z poslechu Božího slova v neděli, po kterém následuje sdílení a společná modlitba na úmysly společenství a církve. Někdy rozdává přijímání věřícím katecheta, který mu předsedá. Po této slavnosti rozdává katecheze a navštěvuje nemocné.

Nakonec, katecheta má na starosti lidi ve své komunitě, Vede ho a povzbuzuje při hlásání evangelia a při prožívání víry během čekání na kněze.

"Viděl jsem, že můj lid potřebuje kněze." 

V tomto kontextu jsem prožil své dětství. A právě v těchto podmínkách jsem od svých pěti let toužil stát se knězem. Viděl jsem, jak moc mým lidem chybí a jak moc si přejí mít stále přítomného kněze? A moje touha sloužit lidem se zrodila z kontaktu s redemptoristickým knězem francouzského původu, který často přicházel sloužit nedělní mši pro vesnickou komunitu.

Stále mám na něj v srdci živou vzpomínku: vzpomínám na jeho prostotu, blízkost tatínkovi a lehkost dialogu s mladými křesťany, s tradičními představiteli i s věřícími muslimského náboženství, protože v mé zemi jsou lidé všeho druhu!

 

"V naší zemi je velmi důležitá mimořádná služba katechety, kterou církev zavedla od počátku evangelizace. Zajišťuje stálé setkávání katolíků v odlehlých místech, kam se kněz nedostane".

Antoine Tiabondou, kněz z Burkiny Faso

Antoine Tiabondou je burkinafaský kněz inkardinovaný v diecézi Fada N'gourma ve východní části Burkiny Faso. Vyrůstal v katolické rodině a má sedm sourozenců. V pěti letech uvažoval o tom, že se stane knězem, když viděl otcovu práci katechety, což je v jeho zemi důležité poslání, protože udržuje církev při životě v odlehlých místech, kam se kněz nedostane.

 

Tři roky studia v oboru institucionální komunikace

Byl to tentýž kněz, který měl to potěšení předložit mi v září 1993 přihlášku do nižšího kněžského semináře svatého Augustina v Baskouré v arcidiecézi Koupéla, kde jsem se vzdělával osm let, až jsem v roce 2001 získal titul bakaláře.

Po menším semináři jsem sedm let studoval filozofii a teologii, až do svého kněžského svěcení 6. prosince 2008 u příležitosti oslav svého zlatého jubilea. vzniku mé původní farnosti Piela.

Po šesti letech kněžské služby v diecézi mě chtěl můj biskup díky stipendiu poslat na tříleté studium sociální a institucionální komunikace na Papežské univerzitě Svatého kříže v letech 2014-2017 do Říma.

Oběť pro diecézi

Ve skutečnosti se jedná o oběť pro diecézi, že jsem byl v zahraničí na školení a formaceJak jsem již řekl, kněží je nedostatek. Je však velmi nutné, aby byli nejen dobří a svatí kněží, ale také aby byli dobře vyškoleni pro úkol evangelizace, zejména prostřednictvím médií, která jsou dnes tak důležitá.

Proto jsem se po získání licenciátu v červnu 2017 vrátil do diecéze, abych se zabýval především katolickými školami a mimo jiné, Radio Taanba, diecézní rozhlasová stanice.

Stipendium v Covidově době

Od září 2020 jsem opět na studijní cestě v rámci doktorského cyklu, stále na stejné univerzitě.

Biskup se rozhodl, že by se měl vrátit, aby získal doktorát, protože si uvědomil, jak důležitá je práce, kterou lze v diecézi vykonat po jeho působení. mít možnost studovat na špičkové univerzitě, jako je Papežská univerzita Svatého kříže.

Proto jsem se po získání dalšího stipendia vrátil do Říma, i když ve velmi choulostivé době pandemie.

Ve skutečnosti, získání stipendia v této době, kdy COVID těžce zasahuje lidstvo, bylo skutečnou a hmatatelnou příležitostí, kterou mi Bůh a dobrodinci dali. pro lépe sloužit církvi v mé diecézi.

S Boží milostí budu moci povzbuzovat další chlapce, jako jsem já, aby po vzoru svého otce a redemptoristického kněze, který mě tolik ovlivnil, zasvětili svůj život službě Pánu.

"V dětství jsem sledoval otcovu práci katechety. A právě za těchto okolností jsem od svých pěti let toužil stát se knězem. Viděl jsem, jak moc mým lidem chybí a jak moc si přejí mít stále přítomného kněze".

Město Burkina Faso.

"Moje touha sloužit lidem se zrodila z kontaktu s redemptoristickým knězem francouzského původu, který často přicházel sloužit nedělní mši pro vesnickou komunitu. Dodnes mám na něj v srdci velmi živé vzpomínky: pamatuji si jeho prostotu, blízkost mého otce a lehkost dialogu s mladými křesťany, s tradičními představiteli i s věřícími muslimského náboženství, protože v mé zemi je od všeho trochu," popisuje Antoine.

 

"Děkuji svým dobrodincům."

"Jsem šťastný, že mám podporu svých dobrodinců, kteří se o mě starají nejen materiálně, ale také svými modlitbami.

Dar víry je tedy to nejdůležitější, co máme.. Vždy děkuji Bohu za tento úžasný dar.

Vnímám svůj kněžství jako pokračování otcova svědectví o víře v srdci malých, prostých a chudých vesnických komunit. Být knězem pro mě znamená milovat Ježíše, dávat ho poznat, sdílet radost z jeho poznání s našimi bratry, aby lidstvo rostlo v dialogu, míru a bratrství.

Lepší komunikace o víře

Jsem také přesvědčen, že tato velmi důležitá specializace, kterou studuji v oboru sociální a institucionální komunikace, mi jistě poskytne nástroje k lepšímu šíření víry v církvi a ve světě, a zejména v mé malé zemi v Africe.

Opětovně děkuji všem svým milým přátelům a dobrodincům nadace CARF - Centro Academico Romano za toto stipendium, jehož jsem příjemcem.

Jsou to malá i velká gesta, díky nimž život jako takový, náš i ostatních, znovu rozkvétá.

Vděčnost je život, život je vděčnost. Bůh vám vždy žehnej.

 

 

Gerardo Ferrara
Absolventka historie a politologie se specializací na Blízký východ.
Zodpovědnost za studentský sbor
Univerzita Svatého Kříže v Římě

Sdílejte Boží úsměv na zemi.

Váš dar přiřadíme konkrétnímu diecéznímu knězi, seminaristovi nebo řeholníkovi, abyste mohli znát jeho příběh a modlit se za něj podle jména a příjmení.
DARUJTE NYNÍ
DARUJTE NYNÍ