NU DONEREN

Stichting CARF

30 juni, 22

Geestelijke begeleiding: Wie is de geestelijk begeleider en waarom heb ik er een nodig?

Met de hulp van een geestelijk leidsman kunnen we standvastig Christus volgen. En net als de rijke jonge heerser in het evangelie vragen wij Jezus: "Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Elke persoon is een andere wereld met zijn eigen verhalen en levenservaringen. God heeft een specifiek plan voor iedereen.

Geestelijke leiding, of geestelijke begeleiding, draagt bij tot de het groeiproces van elke christen in zijn of haar toestand als zoon of dochter van God de Vader in Christus door de Heilige Geest; helpen om met vreugde de gestalte en de liefde van Christus te ontdekken en wat zijn navolging vraagt.

Wat is katholieke geestelijke begeleiding?

"Vertrouw op het pad van het geestelijk leven niet op uzelf, maar vraag met eenvoud en volgzaamheid om raad en aanvaard de hulp van hen die met wijze gematigdheid uw ziel kunnen leiden, u op de gevaren kunnen wijzen, de juiste remedies kunnen voorstellen en in alle interne en externe moeilijkheden u juist kunnen sturen en begeleiden...".
Paus Pius XII, Apostolische Exhortatie Menti nostrae, 27

Geestelijke leiding of geestelijke begeleiding zoekt de oriëntatie van het innerlijk leven en de oefening van de vrome deugden, zodat iedere christen weet hoe hij zijn dagelijkse taken als dienst aan God en zijn naaste moet vervullen.  Zonder het seculiere en vrije karakter van diezelfde taken, waarvoor alleen de betrokkene volledig verantwoordelijk is, zoals elke andere burger, te conditioneren. Het doel ervan is uitsluitend spiritueel.

Het doel van de geestelijke begeleiding bestaat voornamelijk uit het helpen onderscheiden van de tekenen van het testament van God met behulp van advies van iemand met meer ervaring in het geestelijk leven: de geestelijk begeleider.

De figuur van de geestelijk leidsman is zeer oud in het leven van de Kerk. In brede en algemene zin gaat het terug tot Jezus Christus zelf en tot het apostolische tijdperk, hoewel het in de loop van de geschiedenis van de Kerk is verrijkt.

Men mag niet vergeten dat geestelijke begeleiding een aanvulling is op andere katholieke vormingsactiviteiten en catechese van een meer collectieve aard.

Waarom heb ik een geestelijk begeleider nodig?

"Het zou niet in u opkomen een goed huis te bouwen om op aarde in te wonen zonder een architect te raadplegen; hoe kunt u zonder een geestelijk leidsman de vesting van uw heiliging bouwen om eeuwig in de hemel te leven?
De heilige Josemaría Escrivá

Het is heel moeilijk voor iemand om zichzelf te leiden in het spirituele leven. Zo vaak vervagen het gebrek aan objectiviteit waarmee wij onszelf zien, de eigenliefde, de neiging om ons te laten meeslepen door wat ons het beste bevalt of wat voor ons het gemakkelijkst is, de weg die naar God leidt.

Op de geestelijk begeleider, zien we die persoon, die Gods weg goed kent. Voor wie wij onze zielen openen en die de leraar is van dingen die met God te maken hebben.

Met name in Opus Dei is het belang van de geestelijke begeleiding van meet af aan benadrukt als een beslissend middel tot persoonlijke vorming en als een hulp die geboden wordt aan allen die zich tot haar apostolaat wenden. De werkelijk seculiere geest van deze persoonlijke prelatuur van de Katholieke Kerk houdt in dat bij de uitoefening van de geestelijke begeleiding de vrijheid en de persoonlijke verantwoordelijkheid van ieder individu in zijn beroepsmatige, sociale en politieke sfeer, alsook in zijn persoonlijk leven bijzonder worden benadrukt. familie.

Kenmerken van de geestelijk begeleider

"...De rol van de leraar geestelijk bestaat erin het werk van de Heilige Geest in de ziel te ondersteunen en vrede te geven, met het oog op zelfgave en apostolische vruchtbaarheid".
De heilige Josemaría Escrivá

Er zijn drie fundamentele kwaliteiten voor de geestelijk begeleider, zoals omschreven door Franciscus van Sales:

 • Liefdadigheid die bestaat uit tijd maken om te zorgen voor aan de persoon die richting nodig heeft.
 • Wetenschap omdat het geestelijke kennis, studie over het leven van de heiligen en over de werkelijkheid van de zielHet is juist om de intieme problemen die de persoon ervaart in kaart te brengen en te bepalen welke weg gevolgd moet worden.
 • Prudence is het ook noodzakelijk om zodat geestelijke begeleiding geen koopje wordt. van twee vrienden die iets delen.

Y Sint Josemaría Escrivá de Balaguer voegt "...de raadgevingen van geestelijke begeleiding dienen om de intelligentie te verlichten, de vrijheid te versterken.... Soms is deze overdracht van de waarheid het zal worden gedaan met standvastigheid. Voor ware verfijning en ware naastenliefde is het nodig tot de kern door te dringen, ook al kost dat geld: altijd met tact en met respect voor het ritme dat bij ieder mens past".

"...Het wordt gekenmerkt door het feit dat hij altijd positief en motiverend. Motivatie is het zaad van volharding; het is waar volharding echt geboren wordt. Motivatie leidt tot liefde, en liefde is de basis van het leven, van beschikbaarheid en vrijgevigheid...".

"...Vraag en motivatie gaan hand in hand. Wie wil eisen, moet weten hoe hij moet motiveren, en nooit eisen zonder te motiveren, anders valt de geestelijke leiding in dovemansoren".

hoe je een goede geestelijke begeleiding maakt. Waar vindt u een geestelijk verzorger?

"Vraag en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden". Mattheus 7,7-12.

Om een geestelijk verzorger te vinden kun je terecht bij parochies of katholieke bewegingen. Begin met te biechten bij enkele van hun priesters en vraag hen geleidelijk om advies.

Hoe maak je een goede geestelijke begeleiding?

"...De taak van de geestelijke leiding moet niet worden geleid door de productie van wezens die geen eigen oordeel hebben, en die zich beperken tot het materieel uitvoeren van wat iemand anders hen zegt; integendeel, de geestelijke leiding moet gericht zijn op de vorming van mensen met een oordeel. En oordeel veronderstelt rijpheid, vastheid van overtuiging, voldoende kennis van de leer, fijnzinnigheid van geest, opvoeding van de wil" (1).
De heilige Josemaría Escrivá

Wil onze geestelijke begeleiding verrijkend zijn en niet slechts een uitlaatklep, een geïsoleerd advies of de formele vervulling van een verbintenis, dan moet zij een aantal kenmerken vertonen:

 • PeriodiekOnze heiliging gebeurt niet van de ene op de andere dag, God overwint en verandert ons beetje bij beetje.
 • Motiverend en veeleisend: Het zal het vertrouwen in Gods barmhartigheid voeden. Motivatie houdt verband met volharding en leidt tot liefde, die het fundament is van het christelijk leven, beschikbaarheid en vrijgevigheid.
 • Diep: "...van geestelijke begeleiding een werk in de diepte maken om door te dringen tot het geweten en de grondhouding van de begeleide persoon, en hem helpen de waarden en beginselen van zijn christelijk leven te internaliseren en doeltreffende en duurzame beslissingen te nemen" DSIC
 • Hartelijkheid en vriendelijkheid: Dat het vertrouwen overbrengt.
 • Beton: De geestelijke dialoog moet gericht zijn op het geestelijk leven en de zorgen en problemen van de persoon die geestelijk wordt geholpen.

Waarover moet je praten met je geestelijk begeleider?

"Geloof en roeping als christenen raken ons hele bestaan, niet slechts een deel ervan".Het is dus verbonden met het gezinsleven, werk, rust, sociaal leven, politiek, enz.
Hoewel geestelijke begeleiding deze gebieden niet als onmiddellijk onderwerp heeft, moet zij licht en advies bieden opdat eenieder, in vrijheid en verantwoordelijkheid, veilig in het katholieke geloof en de katholieke moraal, met kennis van zaken de beslissingen kan nemen die hij of zij passend acht en het licht van God zijn of haar hele leven kan laten verlichten.
Vanuit dit perspectief geestelijke begeleiding wil de "eenheid van leven". die iemand ertoe brengt God in alles te zoeken en lief te hebben, en zijn hele leven te leiden in het besef van de opdracht die de christelijke roeping inhoudt".
De heilige Josemaría Escrivá

De heilige Josemaría raadt aan om in de geestelijke begeleiding altijd drie punten aan te pakken die noodzakelijk zijn voor ware geestelijke vooruitgang:

 1. Geloof: die verwijst naar de apostolische leer
 2. Zuiverheid: Regelmatig de Eucharistie ontvangen helpt ons om een schone blik te hebben. Communie, het transcendente moment van ons hele leven. delen van de mis.
 3. Roeping: is gekoppeld aan de gebedHet antwoord op Gods Woord dat roept is essentieel om trouw te zijn aan iemands roeping.

Deze trilogie kan in verband worden gebracht met wat de Handelingen der Apostelen ons vertellen, waarin het leven en de volharding van de eerste christenen wordt beschreven. "in de leer van de apostelen en de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden"..

Houding voor goede katholieke geestelijke begeleiding

"...Je bent je goed bewust van de verplichtingen van je christelijke reis, die je gestaag en rustig naar heiligheid zal leiden; je bent je ook goed bewust van de moeilijkheden, bijna allemaal, want ze zijn al zichtbaar vanaf het begin van de reis. Ik sta er nu op dat jullie je laten helpen en leiden door een zielenregisseur, aan wie jullie al jullie heilige illusies toevertrouwen en de dagelijkse problemen die jullie innerlijke leven beïnvloeden, de tegenslagen die jullie ondervinden en de overwinningen.
Toon u in deze geestelijke begeleiding altijd zeer oprecht: geef uzelf niets zonder het te zeggen, stel uw ziel volledig open, zonder angst of schaamte. Wees je ervan bewust dat, als je dat niet doet, dit pad, dat zo vlak en kronkelig is, verstrikt raakt, en wat in het begin niets was, uiteindelijk een knoop wordt die verstikt...".
De heilige Josemaría Escrivá

Geestelijke begeleiding vereist, in de mensen die het ontvangen, het verlangen om vooruitgang te boeken in het volgen van Christus. Degene die geestelijk begeleid wordt, moet een open houding hebben om te helpen.

Door een beroep te doen op geestelijke begeleiding, om de actie van de Heilige Geest Om geestelijk te groeien en ons met Christus te identificeren, moeten wij de deugden oprechtheid en volgzaamheid cultiveren, die de houding van de gelovige ziel tegenover de Paracleet samenvatten.

 • Initiatiefgeest.
 • Verlangen naar vooruitgang in het volgen van Christus.
 • Deugden van oprechtheid en volgzaamheid.

Zo beschreef de heilige Josemaría deze aanbeveling, gericht tot alle gelovigen, of ze nu tot het Werk behoren of niet.

"De functie van de geestelijke begeleider is horizonten te openen, te helpen bij de vorming van criteria, te wijzen op de obstakels, de geschikte middelen aan te geven om ze te overwinnen, misvormingen of afwijkingen in onze vooruitgang te corrigeren, altijd aan te moedigen: zonder ooit ons bovennatuurlijk standpunt te verliezen, wat een optimistische bevestiging is, want elke christen kan zeggen dat hij alles kan met goddelijke hulp...".
De heilige Josemaría Escrivá

Hoe vaak praat u met uw geestelijk begeleider?

God verovert en verandert ons beetje bij beetje. Wij hebben reeds gewezen op het belang van standvastigheid. Een geïsoleerde poging kan misschien een duwtje in de rug geven, maar laat geen diepe indruk achter. Daarom Regelmatige geestelijke begeleiding is essentieel om geduldig en volhardend vorm te geven aan de weg die God voor ons leven heeft uitgestippeld.

Bid voor je geestelijk leidsman

U kunt bidden voor priesters die zoveel zielen leiden in spirituele begeleiding. Bid persoonlijk voor degene die uw ziel leidt, die u raad geeft in verschillende situaties, want in hem is de gave van wijsheid te vinden. Je kunt ook een gebed bidden Gebed voor priesterroepingen zodat zij op een dag, met de hulp van de Heilige Geest, ook geestelijk leider zullen zijn.

Moge God u begunstigen in dit verlangen om geestelijk te groeien en volwassen te worden in het geloof. Moge de Heer u voorzien van een geestelijk leidsman, zodat u werkelijk een proces van geestelijke groei en volwassenheid kunt aangaan.

Met medewerking van:

Sociale leer van de kerk
OpusDei.org
Carta pastoral del 2-X-2011 en la que Mons. Javier Echevarría
«Dirección espiritual». Diccionario de San Josemaría Escrivá de Balaguer

EEN VOCATIE 
DAT ZIJN SPOREN ACHTERLAAT

Help zaaien
de wereld van priesters
NU DONEREN

Gerelateerde artikelen