Stichting CARF

17 maart, 23

Artikelen van deskundigen

Nieuwe expertdiploma's van de Faculteit Theologie van de Universiteit van Navarra

In deze expertdiploma's van de Faculteit Theologie van de Universiteit van Navarra worden, naast specifieke onderwerpen uit de morele en spirituele theologie, onderwerpen met een meer psychologisch profiel behandeld, waarbij steeds gezocht wordt naar hun toepassing op de specifieke situaties waarin veel mensen zich bevinden; omstandigheden die uiteindelijk hun weerslag hebben op het morele en spirituele leven van mensen.

De vakken van deze diploma's zijn niet bedoeld als louter studie van psychologie of uitsluitend technische kennis. Aangezien zij in een faculteit Theologie worden onderwezen, is de aanpak noodzakelijkerwijs multidisciplinair, met de nadruk op de theologische, spirituele en pastorale dimensie.

Waarom psychologie en geestelijk leven bestuderen?

Veel opleiders in kerkelijke centra constateren een gebrek aan psychologische basiskennis, waardoor zij de aan hun zorg toevertrouwde mensen niet adequaat kunnen verzorgen.

De complexiteit van cultuur en samenleving in de 21e eeuw is van grote invloed op de vorming van de persoonlijkheid van jongeren en de manier waarop zij omgaan met het leven en met problemen op alle leeftijden.

De toewijding aan vormende taken en geestelijke begeleiding vereist specifieke en diepgaande kennis van de psychologische normaliteit en de varianten daarvan, alsmede van mogelijke stoornissen.

Wij zijn ons allen bewust van de aanzienlijke toename van psychische symptomatologie in het huidige tijdperk, in het bijzonder met betrekking tot angst, verslavingen, depressie en professionele stress.

Om al deze redenen lijkt het noodzakelijk een diepgaande opleiding in psychologie en aanverwante onderwerpen aan te bieden als aanvulling op de opleiding van leraren, geestelijke begeleiders of mensen met leidinggevende taken of gevoelige gebieden in zowel seculiere als religieuze onderwijsinstellingen.

Wat zijn de doelstellingen van deze expertdiploma's?

  • Mensen voorzien van voldoende kennis in psychologie en aanverwante wetenschappen om mensen van alle leeftijden en omstandigheden op te vangen, te begrijpen en te begeleiden in hun morele en spirituele leven.
  • Theoretische en praktische instrumenten aanreiken om de normale vormen van persoonlijke rijpheid, de varianten en mogelijke crises ervan te kennen; alsook de nuttige strategieën om ze het hoofd te bieden. Dit zal een eerste diagnose mogelijk maken van mogelijke veranderingen of varianten van de normaliteit.
  • Het helpen voorkomen, herkennen en helpen in situaties van conflicten of risico's die de ontwikkeling van persoonlijke identiteit, interpersoonlijke relaties en geestelijk leven belemmeren.

Aanbod van de Expert diploma's

Data van de expertdiploma's

De diploma's worden ter plaatse behaald op de campus van Pamplona van de Universiteit van Navarra. Zij hebben een eigen diploma van de Universiteit van Navarra.

  • Diploma psychologie en moreel leven. Van 4 september tot 10 oktober 2023. Maandag tot vrijdag.
  • Diploma Geestelijke Begeleiding en Conflictoplossing. Van 26 oktober tot 7 december 2023. Maandag tot vrijdag.

 

Voor meer informatie: José María Pardo Sáenz: [email protected]

Deel Gods glimlach op aarde.

We wijzen je donatie toe aan een specifieke diocesane priester, seminarist of religieus, zodat je zijn verhaal kent en voor hem kunt bidden met naam en toenaam.
NU DONEREN
NU DONEREN