Fundacija CARF

17 Marec, 23

Strokovni članki

Nove strokovne diplome Teološke fakultete Univerze v Navarri

V teh strokovnih diplomah, ki jih ponuja Teološka fakulteta Univerze v Navarri, se poleg posebnih predmetov moralne in duhovne teologije obravnavajo tudi predmeti bolj psihološkega profila, pri čemer se vedno išče njihova uporaba v posebnih razmerah, v katerih se znajdejo mnogi ljudje; okoliščinah, ki vplivajo na moralno in duhovno življenje ljudi.

Predmeti teh diplom niso namenjeni zgolj študiju psihologije ali izključno tehničnemu znanju. Ker se poučujejo na Teološki fakulteti, je pristop nujno multidisciplinaren, s poudarkom na teološki, duhovni in pastoralni razsežnosti.

Zakaj študirati psihologijo in duhovno življenje?

Številni izvajalci usposabljanja v cerkvenih centrih opažajo pomanjkanje osnovnega psihološkega znanja, zaradi česar ne morejo ustrezno skrbeti za ljudi, ki so jim zaupani v oskrbo.

Kompleksnost kulture in družbe v 21. stoletju močno vpliva na oblikovanje osebnosti mladih ter na njihov način soočanja z življenjem in težavami v vseh starostnih obdobjih.

Posvečanje vzgojnim nalogam in duhovnemu spremljanju zahteva posebno in poglobljeno poznavanje psihološke normalnosti in njenih različic ter morebitnih motenj.

Vsi se zavedamo, da se v današnjem času močno povečuje psihična simptomatika, zlasti v zvezi z anksioznostjo, odvisnostmi, depresijo in poklicnim stresom.

Zaradi vseh teh razlogov se zdi nujno ponuditi poglobljeno usposabljanje na področju psihologije in sorodnih predmetov, da bi dopolnili usposabljanje učiteljev, duhovnih vodnikov ali oseb z vodstvenimi nalogami ali občutljivimi področji v posvetnih in verskih izobraževalnih ustanovah.

Kakšni so cilji teh strokovnih diplom?

  • Zagotoviti ljudem dovolj znanja s področja psihologije in sorodnih ved, da bodo lahko sprejeli, razumeli in spremljali ljudi vseh starosti in stanj v njihovem moralnem in duhovnem življenju.
  • Zagotoviti teoretična in praktična orodja za spoznavanje običajnih načinov osebnostne zrelosti, njenih različic in možnih kriz ter uporabnih strategij za soočanje z njimi. To bo omogočilo začetno diagnozo morebitnih sprememb ali različic normalnosti.
  • pomagati pri preprečevanju, prepoznavanju in pomoči v konfliktnih ali tveganih situacijah, ki ovirajo razvoj osebne identitete, medosebnih odnosov in duhovnega življenja.

Ponudba strokovnih diplom

Datumi strokovnih diplom

Diplome se izdajajo na kraju samem v kampusu Univerze v Navarri v Pamploni. Imajo svojo lastno diplomo Univerze v Navarri.

  • diploma iz psihologije in moralnega življenja. Od 4. septembra do 10. oktobra 2023. Od ponedeljka do petka.
  • diploma iz duhovnega spremljanja in reševanja konfliktov. Od 26. oktobra do 7. decembra 2023. Od ponedeljka do petka.

 

Za več informacij: José María Pardo Sáenz: [email protected]

Delite Božji nasmeh na zemlji.

Vašo donacijo dodelimo določenemu škofijskemu duhovniku, semeniščniku ali redovniku, tako da lahko poznate njegovo zgodbo in molite zanj po imenu in priimku.
DONIRAJTE ZDAJ
DONIRAJTE ZDAJ