DARUJTE NYNÍ

Nadace CARF

12 Říjen, 20

Blog

Svatý Pavel VI. a svatý Josemaría Escrivá

Pro nás, kteří pracujeme na Teologické fakultě Navarrské univerzity, je kanonizace Pavla VI. zdrojem velké radosti. Jeho památka mezi námi zůstane navždy živá. Nesmíme zapomenout, že naše fakulta byla jako taková postavena v roce 1969, tedy za jeho pontifikátu. Takové uznání úkolu, který byl započat o několik let dříve na popud svatého Josemaríi Escrivá de Balaguera, je součástí teologického impulsu, který chtěl Pavel VI. dát církvi v letech po skončení Druhého vatikánského koncilu.

V říjnu 1999 jsem měl možnost připravit uvítací řeč pro účastníky studijních dnů na téma "...".Moderní člověk hledá Boha podle magisteria Pavla VI."Rád bych s vděčností připomněl některá svědectví o Pavlu VI., která jsou z různých důvodů spojena s touto teologickou fakultou. Při této příležitosti jsem chtěl s vděčností připomenout některá svědectví o Pavlu VI., která jsou z různých důvodů spojena s touto teologickou fakultou, a proto jsou nám, kteří zde pracujeme, obzvláště drahá. Dnes, po dvaceti letech, si myslím, že kanonizace papežem Františkem je dobrým důvodem k tomu, abychom si je znovu připomněli.

Před Pavlem VI.: Jan Baptista Montini

Začněme detailem, sice jen anekdotickým, ale významným, který se týká prvních příležitostí, kdy byl profesor z naší fakulty osobně přijat Pavlem VI., ačkoli v době těchto setkání, v roce 1943, profesor Orlandis - profesor na univerzitě v Murcii a mladý badatel - ještě nebyl profesorem na této fakultě a Jan Baptista Montini ještě nebyl Pavlem VI. Při jedné z příležitostí, kdy se setkali, se předchozí audience protáhla o něco déle než obvykle a uvaděč, který měl na starosti uvádění návštěvníků do kanceláře monsignora Montiniho, považoval za svou povinnost poskytnout Josému Orlandisovi rozhovor, který by oživil čekání. Během rozhovoru," vzpomíná profesor Orlandis, "se mu jako důvěra vynořilo mínění, které měl o Montinim, a obraz, který se mu naskytl před očima, když byl zvyklý ho tak zblízka pozorovat. Definice, řečená lidovým jazykem starého Římana, mi připadala tak vtipná - pokračuje Orlandis - že jsem na ni nikdy nemohl zapomenout: "Monsignore è proprio un santo: lavora sempre, quasi non dorme e mangia come un uccelletto!". Tato definice, poněkud zvláštní ve své formě, je nicméně výrazným svědectvím pracovní schopnosti a náklonnosti, kterou Jan Křtitel Montini vzbuzoval u těch, kteří byli svědky jeho každodenní práce..

Po letech

Při příležitosti dalšího setkání 21. ledna 1945 předal profesor Orlandis Mons. Montinimu výtisk knihy Cesta, kterou dostal darem. Svatý Josemaría Escrivá de Balaguer ho před několika dny poslal do Říma. Ta kniha by nezůstala opuštěná na policích knihovny, ale měla by i svou vlastní historii, kterou jsme se mohli dozvědět o mnoho let později.

Pavel VI. o otci mluvil s obdivem a řekl mi, že je přesvědčen, že byl svatý. Potvrdil, že Cestu četl každý den po mnoho let a že to jeho duši velmi prospělo.

Fotografie pořízená během audience svatého Josemaríi u Pavla VI. 24. ledna 1964.

Na slyšení

Uděleno Pavel VI. o třicet let později, v roce 1975, krátce po smrti svatého Josemaríi, hovořil se svým nástupcem v čele Opus Dei o této knize, kterou stále pečlivě uchovává. Biskup del Portillo na tento rozhovor vzpomíná takto: "Pavel VI. se mnou o tomto knězi mluvil s obdivem a řekl mi, že je přesvědčen, že byl svatý. Potvrdil mi, že Cestu četl každý den po mnoho let a že jeho duši velmi prospěla" (Álvaro del Portillo, Rozhovor o zakladateli Opus Dei, str. 18).
Náklonnost Pavla VI. ke svatému Josemaríovi byla patrná již z prvních zmínek o jeho osobě. a o apoštolské práci, kterou vykonával.Montini zaplatil z vlastní kapsy náklady na udělení titulu domácího preláta Jeho Svatosti, o který blahoslavený Álvaro del Portillo žádal pro svatého Josemaríu Escrivá (Álvaro del Portillo, Rozhovor o zakladateli Opus Dei, s. 18).
Jan Křtitel Montini a Josemaría Escrivá měli příležitost se poprvé setkat v roce 1946 při příležitosti prvního výlet do Říma zakladatele Opus Dei. Svatý Josemaría po celý svůj život vzpomínal, a opakovaně to říkal, že biskup Montini byl první přátelskou osobou, kterou potkal po svém příchodu do Říma, a vždy k němu choval srdečnou náklonnost.

24. ledna 1964

Když Josemaríu Escrivá přijal na audienci papež Pavel VI., udělalo na něj hluboký dojem, že ve Svatém otci viděl laskavou tvář, kterou spatřil ve vatikánských kancelářích při své první cestě do Říma. Takto jednoduše to vyjádřil v dopise, který mu napsal několik dní po tomto rozhovoru: "Zdálo se mi, že znovu vidím laskavý úsměv a znovu slyším laskavá slova povzbuzení - byla to první slova, která jsem ve Vatikánu slyšel - Jeho Eminence Montiniho v již vzdáleném roce 1946: ale nyní to byl Petr, kdo se usmíval, kdo mluvil, kdo žehnal" (Dopis 14.II.1964). Text tohoto dopisu lze nalézt v A. de Fuenmayor - V. Gómez Iglesias - J. L. Illanes, El itinerario jurídico del Opus Dei, s. 574).

Jsou to prosté připomínky nedávné historie, které svědčí o lidské kategorii.

Francisco Varo Pineda
Ředitel výzkumu
Navarrská univerzita
Teologická fakulta
Profesor Písma svatého

VOKACE 
KTERÁ ZANECHÁ STOPU

Pomoc při setí
svět kněží
DARUJTE NYNÍ