ŞİMDİ BAĞIŞ YAPIN

Gizlilik Politikası

Kullanıcı verilerinin ve gizliliğinin güvenliğini ve yasal kullanımını sağlamaya yönelik önlemler.
Daha fazla bilgi için aşağıya bakınız

Bilgi

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bireylerin korunmasına ilişkin 27 Nisan 2016 tarihli ve 2016/679 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü (AB) (Genel Veri Koruma Tüzüğü, GDPR-BMC) ve 5 Aralık tarihli ve 3/2018 sayılı Kişisel Verilerin Korunması ve Dijital Hakların Güvence Altına Alınmasına İlişkin Organik Kanun (LOPD ve GDD) hükümlerine uygun olarak, bu web sitesinde toplanan fotoğraflar da dahil olmak üzere kişisel verilerin aşağıdakilerin sorumluluğundaki bir işleme operasyonuna dahil edilebileceğini ve işlenebileceğini size bildiririz Centro Académico Romano Vakfı, CARF Vakfı, sizinle telefonla veya elektronik olarak, e-posta adresiniz aracılığıyla ve diğer amaçlarla iletişime geçmek için: bilgi, bağış, yorum veya soru taleplerinizle ilgilenmek, haber bültenine kaydolmak ve/veya sizinle iletişimlerimizde doğru ilgiyi garanti etmek için.

Kişisel veri sahipleri işbu belge ile aşağıdaki hususlarda bilgilendirilmekte ve açıkça muvafakat etmektedir Akademik Merkez
Romano Vakfı, CARF Vakfı,
veri̇ sorumlusu olarak, kullanicinin fotoğraflari da dahi̇l olmak üzere ki̇şi̇sel veri̇leri̇ni̇ meşru amaçlari doğrultusunda i̇şleyebi̇li̇r, i̇letebi̇li̇r, devredebi̇li̇r ve uygun hallerde uluslararasi olarak aktarabi̇li̇r, münhasiran faali̇yetleri̇ne, geli̇şi̇mi̇ne ve kurumsal amacina katilan kuruluşlara ve bu kuruluşla doğrudan i̇lgi̇li̇ ki̇şi̇ ve kuruluşlara.

Gizlilik taahhüdümüze uygun olarak, Centro Académico Romano Vakfı, CARF Vakfı, bize emanet etmiş olabileceğiniz tüm bilgilerin sıkı gizliliğini korumayı bir öncelik olarak kabul eder ve verilerinize yalnızca yetkili personelin erişmesini sağlamak için gerekli teknik, organizasyonel ve insan kaynaklarına sahiptir ve her durumda gizliliğinize tam saygı gösterir.

10 Temmuz 2023 tarihinde Avrupa Komisyonu, aşağıdaki hususlara ilişkin yeterlilik kararını kabul etmiştir AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi (BMC), ABD şirketlerinin Avrupa vatandaşlarının verilerini işleyebilmelerini kolaylaştıran ve sağlayan AB-ABD veri gizliliği çerçevesindeki kişisel verilerin yeterli düzeyde korunması konusunda. Bunu göz önünde bulundurarak, Centro Académico Romano Vakfı, CARF Vakfı, Madde 49(1)(a)'da belirtildiği üzere, bir yeterlilik kararının ve uygun güvencelerin bulunmaması nedeniyle, veri sahibinin bu tür aktarımların kendisi için olası riskleri konusunda bilgilendirilmesinin ardından, veri sahibinin önerilen aktarıma açıkça rıza göstermesi koşuluyla tüm uluslararası aktarımların gerçekleştirilmesini sağlamak.

İşlememize dahil olan kişisel verilerinize erişim, düzeltme, silme, itiraz, işlemenin sınırlandırılması ve taşınabilirlik haklarınızı istediğiniz zaman, sizi tanımlayan resmi bir belgenin bir kopyası ile birlikte yazılı olarak aşağıdaki adrese göndererek kullanabileceğinizi bildiririz Centro Académico Romano Vakfı, CARF Vakfı, calle del Conde de Peñalver, 45 entreplanta, oficina 1, 28006 (İspanya) veya aşağıdaki e-posta adresi aracılığıyla [email protected].

Son değişiklik: Aralık 2023.