Fundacija CARF

5 Feb, 24

Blog

župnik

Osem načinov, kako pomagati svojemu župniku

Naši župniki so med najbolj prizadevnimi člani Cerkve. Pomoč vašemu župniku je lahko smiseln način, da prispevate k njihovemu pastoralnemu delu in posredovanju vere. ste se kdaj vprašali, kako jih lahko podprete?

Župnik in duhovniki Pastoralna odgovornost tistih, ki delajo z njim, je velika, da ne omenjamo dejstva, da se danes od njih zahteva, da skrbijo za več duš ter prevzemajo več odgovornosti in vlog kot kdaj koli prej. Zato jim lahko vsaka podpora, ki jim je namenjena, olajša njihovo delovno obremenitev in jim omogoči, da se osredotočijo na duhovne potrebe svojih skupnost. Če bi vsak vernik naredil samo eno stvar, s katero bi pomagal pri življenju Cerkve, bi bilo delo župnika veliko lažje.

Katere so pastoralne odgovornosti župnika in kako lahko skupnost pomaga?

Če se še nikoli niste vprašali, kako lahko pomagate, vam predstavljamo osem načinov, kako to storiti. Vendar ne pozabite, da je prvo priporočilo namenjeno temu, da vas spodbudi, da ponudite svojo pomoč. Ne čakajte, da vas kdo vpraša, ali lahko nekaj storite, temveč se ponudite! Prostovoljno namenjanje svojega časa župniji je znamenje podpore in služenja. 

1 - Zavezanost prebuja občutek odgovornosti!

Pred Drugi vatikanski koncilV preteklosti je bila vsa odgovornost in upravljanje župnije odvisna samo od župnika. Zaradi drugega vatikanskega koncila nimamo več izgovora, da bi se morali posvetiti nalogi širjenja Božje besede. 

S krstom smo vključeni v Kristusa in vsak na svoj način sodelujemo v treh službah: duhovniški, preroški in kraljevski. Tako sta naša navzočnost in poklicanost skupaj z duhovniki sestavni del Božjega ljudstva. Naša skupna udeležba v življenju Cerkve je nujna za njen obstoj, hkrati pa tudi za našo lastno identiteto in krščansko poslanstvo.

Zato je treba dejavno sodelovati pri obhajanju zakramentov, s poslušnim srcem sprejeti apostolsko oznanilo vere in zanj pričevati. Živeti svoje darove in naloge v polnem občestvu Cerkve. To nas ne le pripravlja na odkrivanje globljega odnosa s Kristusom, ampak nam kot laikom daje tudi večjo odgovornost za lastno vero. Cerkev in skupnost, v kateri živimo. 

2 - Zakaj je dejavno sodelovanje pri liturgiji pomembno za podporo duhovnikom?

Drugi vatikanski koncil nas tudi uči, da Sveta maša mora biti središče in korenina krščanskega življenja. Pri vsaki evharistiji prisotnost vstalega Kristusa postane zakrament občestva, skupna vera pa se spremeni v bratsko pojedino in hrano življenja. V ta namen se moramo lotiti načinov in dejanj, ki nam pomagajo pri prehodu skozi vse dele našega praznovanja. Na ta način bomo izpolnili Jezusovo zapoved, naj "delamo, kakor je delal on", in zagotovili, da bo pri evharistiji "sodelovalo" celotno občestvo.

"Sveta mati Cerkev goreče želi, da bi bili vsi verniki vodeni k polnemu, zavestnemu in dejavnemu sodelovanju pri liturgičnih praznovanjih, ki ga zahteva sama narava liturgije in do katerega ima krščansko ljudstvo po krstu pravico in dolžnost." 
Dokumenti II. vatikanskega koncila, konstitucija Sacrosanctum Concilium (SC), 14.

Za spodbujanje dejavnega sodelovanja se lahko močno odzovete, ste lektor, ministrant ali celo kantor pri praznovanju. S tem razbremenite duhovnika v Španiji in pripomorete k nemotenemu poteku liturgije.

3 - Kako lahko prispevam k dobrobiti svojega župnika v Španiji?

Skrbeti moramo za našega župnika in njegove sodelavce, saj jih je malo, potreba po njihovi službi pa je velika. Preobremenjenost in nerazumevanje mnogih jih lahko pripeljeta do izčrpanosti ali razočaranja. molitev in prijateljsko spremstvo je storitev, ki jo moramo zagotavljati tako, da odpremo vrata naših družin in dejavnosti, da jim omogočimo počitek in bližino, kar bo omogočilo boljše storitve za celotno skupnost.

4 - Molite za župnika in duhovnike.

Duhovniki potrebujejo vaše molitve, da bi lahko nadaljevali svoje pastoralno delo. Naj vedo, da niso sami. Vzemite si čas za molitev za župnika in duhovnike. duhovniki v vaši župniji in moli za njihovo dobro počutje, modrost in moč v njihovem služenju. 

Čeprav ne prosijo za to, potrebujejo vaše molitve, da bi jih potolažili in nadaljevali njihovo poslanstvo. Z molitvijo jim dajte vedeti, da računajo na vas in da niso sami. Naj jim naše molitve dajo moč za premagovanje ovir, zvestobo magisteriju in pogum za uveljavljanje sprememb po vsem svetu. Ali veste, kdaj ima vaš župnik rojstni dan? Obletnico njegovega posvečenja v duhovništvo?

5 - Kakšen je vpliv sodelovanja župnijskih skupin na življenje skupnosti?

Župnijske skupine so združenja, ki jih ustanovijo člani župnije, ki imajo skupne interese, cilje ali dejavnosti. Te skupine so usmerjene v prakticiranje in doživljanje vere, njihov cilj pa je običajno spodbujanje skupnosti, duhovne rasti in dejavnega sodelovanja vernikov v življenju župnije.

Župnijski pastoralni svet, ki mu predseduje župnik, preučuje vse zadeve v zvezi s pastoralnim delom župnije in v občestvu s škofijsko Cerkvijo. V tem svetu so zastopane vse skupine in različne pastoralne vloge, njegova glavna naloga pa je sodelovanje z župnikom pri načrtovanju dejavnosti. Njegova dejavnost se začne tik pred začetkom šolskega leta, septembra, in konča po zadnjem uradnem dejanju šolskega leta, junija. 

Ljudje, ki jih zanima razvoj posebnega poklica v Cerkvi, se lahko pridružijo župnijski skupini, ki je najbližja njihovim človeškim ali krščanskim težavam. Vprašajte svojega župnika.

župnik

6 - Kako lahko učinkovito sodelujem pri katehezi v svoji župniji?

Kot piše papež Frančišek, nas Gospod kliče, "da si vsak od nas s svojimi duhovnimi in intelektualnimi viri, s svojimi poklicnimi sposobnostmi ali življenjskimi izkušnjami, pa tudi s svojimi omejitvami in pomanjkljivostmi prizadeva najti načine, da bi bolj in bolje sodelovali pri ogromni nalogi, da bi Kristusa postavili na vrh vseh človekovih dejavnosti.Christus Vivit, 162).

Svetniška služba katehista je poklicanost, poslanstvo. Biti katehet pomeni, da je katehetne, da dela kot katehet.. Gre za celoten način bivanja, zato potrebujemo dobre katehete, ki so hkrati spremljevalci in pedagogi.

Potrebujemo ustvarjalne ljudi, ki oznanjajo evangelij, vendar ga oznanjajo s svojim življenjem, z nežnostjo, z novim jezikom in odpiranjem novih poti. V številnih škofijah in na številnih celinah je evangelizacija v osnovi v rokah kateheta. 

7 - Sodelujte v skupini Karitas v svoji župniji.

Izvajanje dobrodelnosti je del našega katoliškega poslanstva. Župnijsko karitas vodi skupina prostovoljcev, ki ugotavlja potrebe župnijske skupnosti. 

Ko so ugotovljene potrebe in zbrana sredstva, se pomoč razdeli neposredno ljudem v stiski. To je lahko v obliki hrane, higienskih pripomočkov, oblačil, finančne pomoči in drugega.

Upoštevati je treba pomen delovanja škofijskih in župnijskih Karitas in njihovih prizadevanj za zagotavljanje dostopa do osnovnih pravic, kot so hrana, stanovanje, zdravje in izobraževanje, za najbolj ranljive ljudi.

Župnijska karitas lahko pomaga tudi v izrednih razmerah, kot so naravne nesreče ali nenadne gospodarske krize. Sodeluje z drugimi lokalnimi organizacijami in agencijami, ki ponujajo dopolnilne storitve, kot so zavetišča za nujne primere, zaposlitveni centri, zdravstvene storitve in druge.

8 - Zbiranje sredstev

Pomagate lahko tudi finančno. Z veliko ali malo. občasno ali mesečno, četrtletno, polletno ali letno. Poleg tega donacije, namenjene fundacijam ali organizacijam v skladu z zakonom o pokroviteljstvu, pomenijo davčni odbitki za donatorje. Stroški dejansko podarjenega zneska so veliko nižji od zneska, ki ga prejme ustanova. Enako seveda velja za donacije, ki jih namenite župniji in škofiji.

To velja tudi za organizacije, kot je fundacija CARF, ki podpirajo delo duhovnikov in spodbujajo njihovo usposabljanje. Kajti tudi duhovniki se morajo izobraževati in posodabljati nauk Cerkve ter načine skrbi za ljudi.

Ne pozabite, da lahko vaša pomoč župniji ter podpora župniku in duhovnikom pomembno vplivata na življenje župnije in duhovnika. Vedno se je dobro pogovoriti z župnikom ali župnijskim osebjem, da ugotovite njihove posebne potrebe in kako lahko najbolje prispevate.

Delite Božji nasmeh na zemlji.

Vašo donacijo dodelimo določenemu škofijskemu duhovniku, semeniščniku ali redovniku, tako da lahko poznate njegovo zgodbo in molite zanj po imenu in priimku.
DONIRAJTE ZDAJ
DONIRAJTE ZDAJ