CARF-fonden

5. februar, 24

Blog

Sognepræst

Otte måder at hjælpe din sognepræst på

Vores sognepræster er nogle af de hårdest arbejdende medlemmer af Kirken. At hjælpe din sognepræst kan være en meningsfuld måde at bidrage til deres pastorale arbejde og formidlingen af troen. Har du nogensinde spekuleret på, hvordan du kan støtte dem?

Sognepræsten og den præster Det pastorale ansvar for dem, der arbejder med ham, er stort, for ikke at nævne det faktum, at de i dag bliver bedt om at tage sig af flere sjæle og påtage sig mere ansvar og flere roller end nogensinde før. Derfor kan enhver støtte, de får, lette deres arbejdsbyrde og give dem mulighed for at fokusere på deres sjæles åndelige behov. samfund. Hvis alle troende ville gøre bare én ting for at hjælpe til i Kirkens liv, ville sognepræstens arbejde være meget lettere.

Hvad er en sognepræsts pastorale ansvar, og hvordan kan fællesskabet hjælpe?

Hvis du aldrig har spurgt dig selv, hvordan du kan hjælpe, er her otte måder at gøre det på. Men husk på, at den første anbefaling er at opfordre dig til at tilbyde din hjælp. Vent ikke på at blive spurgt, om du kan gøre noget, bare tilbyd det! At bruge sin tid frivilligt i sognet er et tegn på støtte og tjeneste. 

1 - Engagement vækker din ansvarsfølelse!

Før den Det andet VatikankoncilFør i tiden lå hele ansvaret og ledelsen af sognet hos sognepræsten alene. Takket være 2. Vatikankoncil har vi ikke længere nogen undskyldning for at forpligte os på opgaven med at sprede Guds ord. 

Fra dåben er vi indlemmet i Kristus og deltager på vores egen måde i de tre tjenester, den præstelige, den profetiske og den kongelige. Således er vores tilstedeværelse og kald konstituerende for Guds folk, sammen med præsternes. Vores fælles deltagelse i Kirkens liv er uundværlig for dens eksistens og samtidig for vores egen identitet og kristne mission.

Det er derfor nødvendigt at deltage aktivt i fejringen af sakramenterne, at byde den apostoliske forkyndelse af troen velkommen med et lydigt hjerte og at vidne om den. Leve sine gaver og opgaver i Kirkens fulde fællesskab. Dette forbereder os ikke kun til at opdage et dybere forhold til Kristus, men giver os også et større ansvar som lægfolk for vores egen tro. Kirke og det samfund, vi lever i. 

2 - Hvorfor er aktiv deltagelse i liturgien vigtig for at støtte præster?

Det andet Vatikankoncil lærer os også, at Helligmesse skal være centrum og rod i det kristne liv. I enhver eukaristi bliver den opstandne Kristi nærvær et fællesskabets sakramente, og den delte tro bliver forvandlet til en broderlig banket og næring for livet. Derfor må vi finde måder og handlinger, der hjælper os til at gennemføre alle dele af vores fejring. På den måde vil vi opfylde Jesu befaling om at "gøre, som han gjorde", og vi vil sikre, at hele forsamlingen "tager del" i eukaristien.

"Den Hellige Moder Kirke ønsker inderligt, at alle troende ledes til den fulde, bevidste og aktive deltagelse i liturgiske fejringer, som selve liturgiens natur kræver, og som det kristne folk har ret og pligt til i kraft af dåben". 
Dokumenter fra Det andet Vatikankoncil, Konstitutionen Sacrosanctum Concilium (SC), 14.

For at fremme den aktive deltagelse kan man give sit besyv med, være lektor, altergæst eller endda kantor ved højtidelighederne. Det letter byrden for præsten i Spanien og hjælper liturgien med at forløbe glat.

3 - Hvordan kan jeg bidrage til min sognepræsts velfærd i Spanien?

Vi skal passe på vores sognepræst og hans medarbejdere, for de er få i antal, og behovet for deres tjeneste er stort. Overarbejde og misforståelser hos mange kan føre dem til udmattelse eller frustration. bøn og venlig ledsagelse er en tjeneste, som vi skal yde ved at åbne dørene til vores familier og aktiviteter på en sådan måde, at vi giver dem den ro og nærhed, der vil resultere i en bedre tjeneste for hele samfundet.

4 - Bed for sognepræsten og præsterne.

Præster har brug for dine bønner for at kunne fortsætte deres pastorale arbejde. Lad dem vide, at de ikke er alene. Tag dig tid til at bede for sognepræsten og præsterne. præster i dit sogn og bede for deres velfærd, visdom og styrke i deres tjeneste. 

Selvom de ikke beder om det, har de brug for dine bønner til at trøste dem og fortsætte deres mission. Lad dem gennem bøn vide, at de regner med dig, og at de ikke er alene. Må vores bønner give dem styrke til at overvinde forhindringer, troskab mod magisteriet og mod til at presse på for forandring i hele verden. Ved du, hvornår din sognepræst har fødselsdag? Hans ordinationsdag?

5 - Hvilken indflydelse har deltagelse i sognegrupper på fællesskabets liv?

Sognegrupper er foreninger dannet af medlemmer af et sogn, som deler fælles interesser, mål eller aktiviteter. Disse grupper er orienteret mod at praktisere og udleve troen og har som regel til formål at fremme fællesskab, åndelig vækst og de troendes aktive deltagelse i sognets liv.

Sognets pastoralråd, der ledes af sognepræsten, undersøger alle spørgsmål vedrørende det pastorale arbejde i sognet og i fællesskab med bispedømmets kirke. Hver gruppe og de forskellige pastorale roller er repræsenteret i dette råd, og dets vigtigste opgave er at samarbejde med sognepræsten om planlægningen af aktiviteter. Dets aktiviteter begynder kort før skoleårets start, i september, og slutter efter skoleårets sidste officielle handling, i juni. 

Folk, der er interesserede i at udvikle deres specifikke kald i Kirken, kan slutte sig til den sognegruppe, der er tættest på deres menneskelige eller kristne bekymringer. Spørg din sognepræst.

Sognepræst

6 - Hvordan kan jeg samarbejde effektivt om katekesen i mit sogn?

Som pave Frans skriver, kalder Herren os "hver især, med vores åndelige og intellektuelle ressourcer, med vores professionelle færdigheder eller livserfaring, og også med vores begrænsninger og mangler, til at stræbe efter at finde måder at samarbejde mere og bedre på i den enorme opgave at placere Kristus på toppen af alle menneskelige aktiviteter.Christus Vivit, 162).

Kateketens lægmandstjeneste er et kald, en mission. At være kateket betyder, at man er kateketikke det arbejder som kateket. Det er en hel måde at være på, og vi har brug for gode kateketer, der både er ledsagere og pædagoger.

Vi har brug for kreative mennesker, der forkynder evangeliet, men som forkynder det med deres liv, med mildhed, med et nyt sprog og ved at åbne nye veje. Og i så mange bispedømmer, på så mange kontinenter, ligger evangeliseringen grundlæggende i hænderne på en kateket. 

7 - Vær en del af Caritas-gruppen i dit sogn.

At udøve næstekærlighed er en del af vores mission som katolikker. Sognets Caritas drives af en gruppe frivillige, som identificerer behovene i sognets fællesskab. 

Når behovene er blevet identificeret, og ressourcerne er blevet indsamlet, bliver hjælpen distribueret direkte til de mennesker, der har brug for den. Det kan blandt andet være i form af mad, hygiejneartikler, tøj og økonomisk hjælp.

Vigtigheden af Caritas' indsats i bispedømmer og sogne og deres bestræbelser på at garantere adgang til basale rettigheder som mad, bolig, sundhed og uddannelse for de mest sårbare mennesker skal tages i betragtning.

Sognecaritas kan også yde hjælp i nødsituationer, såsom naturkatastrofer eller pludselige økonomiske kriser. De samarbejder med andre lokale organisationer og agenturer, der tilbyder supplerende tjenester, såsom nødherberger, beskæftigelsescentre, sundhedstjenester, blandt andre.

8 - Fundraising

Du kan også hjælpe økonomisk. Med meget eller lidt. Sporadisk eller månedligt, kvartalsvis, halvårligt eller årligt. Derudover medfører donationer til fonde eller til organisationer under protektionsloven skattefradrag for donorer. Omkostningerne ved det beløb, der faktisk gives, er meget mindre end det beløb, institutionen modtager. Det samme gælder naturligvis for donationer, du giver til sognet og bispedømmet.

Det er også tilfældet for organisationer som CARF Foundation, der støtter præsters arbejde og fremmer deres uddannelse. For præster har også brug for at blive uddannet og holde sig ajour med Kirkens lære og måder at drage omsorg for mennesker på.

Husk, at din hjælp til sognet og din støtte til dets præst og præster kan gøre en stor forskel i sognets liv og i præstens liv. Det er altid godt at tale med præsten eller sognets personale for at finde ud af deres specifikke behov, og hvordan du bedst kan bidrage.

Del Guds smil på jorden.

Vi tildeler din donation til en bestemt stiftspræst, seminarist eller ordensfolk, så du kan kende hans historie og bede for ham med navn og efternavn.
DONERER NU
DONERER NU