Stichting CARF

28 april, 23

Blog

De Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis en haar relatie met de CARF-stichting

De Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis is een hoger centrum voor kerkelijke studies ten dienste van de hele Kerk. De oprichter was de zalige Alvaro del Portillo, die een oude wens van de heilige Josemaría vervulde. Meer dan 20.000 studenten uit 1.000 verschillende bisdommen en 200 religieuze congregaties hebben er gestudeerd.

De Pauselijke Universiteit van Santa Cruz en haar relatie met de CARF-stichting

De academische activiteiten van het PUSC begonnen in 1984, onder de naam Centro Accademico Romano della Santa CroceDe universiteit, die door de Heilige Vader als "Pontificaal" werd opgericht, is de kiem van de huidige universiteit. Johannes Paulus II op 9 januari 1990.

De Pauselijke Universiteit van het Heilige Kruis Het bestaat momenteel uit de faculteiten Theologie, Canoniek Recht, Filosofie en Institutionele Sociale Communicatie; het Hoger Instituut voor Religiewetenschappen van de Apollinare is er ook een essentieel onderdeel van.

De CARF-stichting en haar inzet voor opleiding

Honderden bisschoppen van over de hele wereld vragen bij de universiteit studiebeurzen aan en de Stichting CARF is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de fondsen om diocesane priesters, seminaristen en religieuzen naar de klaslokalen te sturen. Het doel van de Stichting CARFsinds 1989 is om deze jonge mensen een diepgaande wetenschappelijke en spirituele opleiding te geven aan het PSUC.

De specifieke missie van de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis is het verdiepen van de intellectuele inhoud en de antropologische rijkdom van het geloof, en tegelijkertijd een dialoog tot stand te brengen met de hedendaagse cultuur.

De Pauselijke Universiteit van Santa Cruz een opleiding open voor de wereld

De Santa Croce kenmerkt zich enerzijds door haar openheid naar de wereld, in dialoog met de seculiere cultuur. Zowel in het onderwijs als in het onderzoek is er een aandachtige blik op de problemen van de wereld, in het besef dat men vanuit de sacrale wetenschappen kan bijdragen aan de zoektocht naar waarheid.

Onderwerpen als antropologie, sociale leer en de verdediging van het leven zijn het onderwerp van studie. Bovendien heeft de overgrote meerderheid van de professoren aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis civiele academische graden behaald in de verschillende kennisgebieden, wat deze dialoog vergemakkelijkt.

Volgens de wens van Mgr. del Portillo staan de academische activiteiten open voor geleerden en intellectuelen uit de wetenschappelijke, filosofische, economische en sociale wereld, die de nodige elementen leveren voor een echte dialoog van het geloof met de wereld.

Onder de belangrijkste spirituele erfenissen ontvangen door De heilige Josemaría Escrivá is ongetwijfeld de aansporing om een diepgaande eenheid van leven te cultiveren. Dit uit zich niet alleen in een juiste samenhang tussen woorden en daden, maar ook in de harmonie die moet bestaan tussen professionele en intellectuele vorming enerzijds en geestelijke en theologische vorming anderzijds.

"Santa Croce wordt gekenmerkt door zijn openheid naar de wereld, in dialoog met de seculiere cultuur,

Luis Navarro, rector van het PUSC sinds 2016.

Omdat het voor de CARF-stichting belangrijk is dat seminaristen en priesters toegang hebben tot de opleiding aan de Pauselijke Heilige Kruis Universiteit.

Ten eerste omdat Rome de wieg van het christendom is! Een paar jaar geleden heeft de paus Benedictus XVI, Tot de studenten van de Romeinse universiteiten zei hij dat "de mogelijkheid om te studeren in Rome, zetel van de opvolger van Petrus en dus van het petrisch ambt, u helpt om uw gevoel van verbondenheid met de Kerk en uw inzet voor trouw aan het universele leergezag van de paus te versterken".

Het gevoel van verbondenheid met de hele Kerk, dat in de eeuwige stad wordt versterkt, is ook belangrijk tijdens de vorming in Rome. Wandelen door de straten waar zoveel heilige vrouwen en mannen hebben gelopen is indrukwekkend en een stimulans voor ieder van ons. Daar komt nog een factor bij: in Rome raak je de universaliteit van de Kerk. Je ziet, spreekt en leeft met katholieken van over de hele wereld: mensen uit heel verschillende culturen, tradities en rassen, maar tegelijkertijd heel dicht bij elkaar omdat ze geloven in Jezus Christus, deze verkondigen en liefhebben. Dit ontdekken opent een grote horizon in je innerlijke leven: behoren tot de grote familie van God.

Juist daarom is de Pauselijke Universiteit van Santa Cruz een instelling die openstaat voor de wereld en een training Het doel is de studenten in staat te stellen de mannen en vrouwen van hun land te helpen God juist in de tijdelijke werkelijkheid te ontmoeten. De meerderheid van de gelovigen zijn burgers die behoefte hebben aan een vorming die hen in staat stelt heiligen te zijn in hun dagelijks leven.

Het jaarlijkse bezoek van weldoeners van de Stichting CARF aan het PUSC in Rome

Elk jaar organiseert de stichting een ontmoetings- en trainingsdag in Rome, waar weldoeners en vrienden de kans krijgen om enkele van de studenten die ze steunen te ontmoeten, met hen te praten en te lunchen. Ze kunnen ook het PUSC bezoeken en deelnemen aan enkele lezingen die worden gegeven door docenten of persoonlijkheden die betrokken zijn bij de academische, culturele of communicatiesector.

De deelnemers voeren een echte bedevaart naar Rome Zij konden het Sedes Sapientiae International Seminary, het Tiberine Priestly College en de opgravingen van de Vaticaanse Necropolis bezoeken, samen met enkele studenten van de Pauselijke Universiteit, en deelnemen aan de Audiëntie en het Angelus met paus Franciscus.

Tijdens deze reis kunnen de weldoeners van de stichting zien waarom de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis uniek is tussen alle andere Pauselijke Universiteiten. Naast de belangrijkste faculteiten steunt de PUSC ook het Instituut voor Religieuze Studies en verschillende onderzoekscentra. Dit is een moeilijke uitdaging in onze tijd, maar een waar zij alles aan doet om bij te dragen aan de evangelisatie en de verspreiding van de boodschap van Christus door middel van onderwijs.

"Dankzij mijn weldoeners van de CARF-stichting. Soms is het misschien normaal voor een jonge Europeaan om de kans te krijgen een opleiding te volgen aan zo'n prestigieuze universiteit als de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis, maar ik kan u verzekeren dat dat niet zo is voor de mensen uit mijn land: dankzij uw hulp heb ik de kans gekregen om in Rome te studeren en mijn leven en mijn geloof te delen met andere jonge seminaristen uit de hele wereld. Dus, echt, mijn wens is dat God u zegent in uw dagelijks werk en dat u dat prachtige hart in u houdt.

Mathias Msonganzila, seminarist in het aartsbisdom Mwanza, Tanzania.

Bibliografie

- Interview met de heer Luis NavarroGerardo Ferrara.
- Interview met Mª Dolores Cuadrado, correspondent van de Stichting CARF in Valladolid.
- Interview met Mr. Mariano Fazio ter gelegenheid van haar 28e boek: "Vrijheid om lief te hebben, door de klassieken". Marta Santín

Deel Gods glimlach op aarde.

We wijzen je donatie toe aan een specifieke diocesane priester, seminarist of religieus, zodat je zijn verhaal kent en voor hem kunt bidden met naam en toenaam.
NU DONEREN
NU DONEREN