CARF fondas

3 kovo, 23 d.

Ekspertų straipsniai

Širdies įžvalgumas

Popiežiaus katechezėje apie įžvalgumą (kuri vyko audiencijose nuo 2022 m. rugsėjo 28 d. iki 2023 m. sausio 4 d.) daugiausia dėmesio buvo skiriama apmąstymams, kuriuos kiekvienas žmogus turi atlikti asmeniškai savo dvasiniame gyvenime.

Ypatingą dėmesį ji skyrė jausmų svarbą sąžinės tyrime ir maldoje. Taigi, ji nekalba apie palydėjimo ar dvasinio vadovavimo vaidmenį, išskyrus paskutinės bendrosios audiencijos metu, taip pat nekalba apie įžvalgą kituose socialiniuose ar bažnytiniuose lygmenyse.

Visi turime būti įžvalgūs priimti teisingus sprendimus. Tai būdinga apdairumo dorybei, nors šiandien ši sąvoka įgavo redukuotą atsargumo ar atsargumo prasmę. Tačiau pats apdairumas yra "teisingas protas veikiant", todėl taip pat gali paskatinti mus veikti nedelsiant ir dosniai.

Be to, krikščioniškuoju požiūriu įžvalgumas reikalauja atsižvelgti į mūsų, kaip Dievo vaikų, statusą, draugystė ir asmeninis ryšys su Jėzumi Kristumi bei Šventosios Dvasios veikimas.

Popiežius paragino žinoti, kaip atpažinti požymius. Dievą reikia rasti netikėtose, net nemaloniose situacijose, taip pat mokėti pastebėti tai, kas gali mums pakenkti kelyje, net jei tai atrodo patraukliai.

Įžvalgumo elementai

Pirmoje savo katechezių dalyje (iki spalio 19 d. imtinai) Popiežius Pranciškus nurodė keturis pagrindinius šio dvasinio įžvalgumo, kurį galėtume pavadinti "individualiu", elementus.

Pirma, draugystė ar pažintis su Viešpačiu: kalbėtis su Juo maldoje, su artumu ir pasitikėjimu, nes Jis niekada mūsų nepalieka.

Antra. savęs pažinimasTai nėra lengva, nes, viena vertus, esame linkę slėptis - net nuo savęs pačių - ir, kita vertus, lengvai pasiduodame paviršutiniškoms madoms ar šūkiams.

Visa tai padeda padaryti sąžinės patikrinimas. Ir popiežius čia turi omenyje ne tyrimą prieš sakramentinę išpažintį (siekiant išsiaiškinti nuodėmes, kuriomis būsime kaltinami), bet bendrą sąžinės patikrinimą dienos pabaigoje. Bendrasis sąžinės tyrimas dienos pabaigoje: "Kas šiandien įvyko mano širdyje? Įvyko daug dalykų... Kurie, kodėl, kokius pėdsakus paliko mano širdyje?

Trečioji įžvalgumo "sudedamoji dalis" būtų žinoti, kas ir kaip jie yra mūsų pageidavimus, Turime būti atsargūs, kad mūsų troškimai būtų dideli ir veiklūs, nes kartais pasiliekame prie savo skundų (plg. Jn 5, 6 ir t.), kurie veikiau užgožia ar atrofuoja mūsų troškimą.

Ketvirta, jis pataria mums skaityti arba interpretuoti savo istoriją.. Jei kasdien po truputį tai darytume, galėtume pastebėti daugybę toksiškų ar pesimistinių elementų, kurie mus stabdo (esu nieko vertas, man viskas sekasi blogai ir t. t.), galbūt padedami ko nors, kas galėtų padėti mums atpažinti mūsų savybes, gerus dalykus, kuriuos Dievas mumyse pasėjo.

Ekspertai CARF fondas

Popiežiaus Pranciškaus audiencija 2022 m. rugsėjo 28 d. Šaltinis: Vatikano naujienos.

Apgailestavimas ir paguoda

Antroje katechezės dalyje (iki lapkričio 23 d.) jis daugiausia dėmesio skyrė dvinariui dykinėjimui - paguodai.

Pirma, apleistumas arba dvasinis liūdesys. Šis liūdesys pats savaime neturi būti blogas. Kartais tai būna gailesčio dėl to, kad padarėme ką nors bloga, bet kartais tai tiesiog "sielos skausmas", raudona šviesa, kviečianti mus sustoti, pamatyti, kas negerai; kartais tai gali būti nusivylimo pagunda, kurią siunčia velnias, kad sustabdytų mus gėrio kelyje.

Bet kokiu atveju tikslinga paklausti savęs, iš kur jis atsiranda. Negalime pamiršti, kad Dievas niekada mūsų nepalieka ir kad su Juo galime įveikti kiekvieną pagundą, kaip mokė Jėzus (plg. Mt 3, 14-15; 4, 11-11; 16, 21-23).

Popiežius tvirtina, kad kartais toks apleistumas gali būti naudingas. Iš tiesų, - perspėja jis, - jei nėra šiek tiek nepasitenkinimo, šiek tiek sveiko liūdesio, sveiko gebėjimo gyventi vienatvėje ir būti su savimi, nebėgant nuo savęs, rizikuojame visada likti paviršiuje ir niekada nesusiliesti su savo egzistencijos centru. Tam tikras "sveikas nerimas" yra gerai kaip šventieji turėjo".

Jis paaiškina, kad apleistumas suteikia mums augimo potencialasTurime subręsti gebėjimui laisvai atiduoti save kitiems, nesiekdami savo interesų ar gerovės. Pavyzdžiui, maldoje galime būti sausi, jaustis tušti arba jausti pagundą jos atsisakyti. Tačiau turime išmokti būti su Viešpačiu, kartu toliau Jo ieškodami, galbūt per tą pagundą ar patiriamą tuštumą. Tačiau nepalikdami maldos, nes Jo atsakymas visada ateina.

Dvasiniame gyvenime taip pat yra "paguodos", džiaugsmo. Tačiau turite žinoti. tikros paguodos atskyrimas nuo netikros paguodos. Pirmieji skatina mus toliau ieškoti Viešpaties ir dėkoti už tai, ką jis mums duoda. Antrieji skatina mus ieškoti savęs, vengti savo pareigų ar blogai elgtis su kitais.

Kontroliuojame savo kelią

Paskutinėje katechezės dalyje (nuo gruodžio 7 d.) Pranciškus kvietė mus pažvelgti į etapą po to, kai buvo priimti sprendimai, ir patikrinti, ar jie buvo tinkami. Kaip rašoma . ženklų, kad tai buvo geri sprendimai, nurodė: vidinę ramybę ir džiaugsmą, rūpinimąsi kitų poreikiais, "jausmąsi savo vietoje", tvarkos, vienybės ir energijos augimą mūsų dvasiniame gyvenime.

Jis pridūrė, kad svarbu stebėjimasNeužmigti, nepriprasti, neleisti, kad mus užvaldytų rutina (plg. Lk 12, 35-37). Tai būtina, kad užtikrintume atkaklumą, nuoseklumą ir gerus mūsų sprendimų vaisius.

Taip yra todėl, kad tas, kuris pernelyg pasitiki savimi, praranda nuolankumą ir dėl nepakankamo širdies budrumo gali vėl įsileisti piktąjį (plg. Mt 12, 44 ir t.). Palikus be priežiūros, auga piktžolės: išdidumas, manymas, kad esi geras, patogumas būti patogiam, pernelyg didelis pasitikėjimas savimi... Žodžiu, nuolankumo stoka... ir galiausiai viską prarandi.

Štai toks patarimas: "Stebėkite savo širdį, nes budrumas yra išminties ženklas, visų pirma nuolankumo ženklas, nes mes bijome kristi, o nuolankumas yra pagrindinis krikščioniškojo gyvenimo kelias".

Įžvalgumo priemonės

Vėliau popiežius atkreipė dėmesį į kai kurias pagalbines priemones, padedančias atpažinti. Jis daugiausia paminėjoDievo žodis ir Bažnyčios doktrina. Dievo žodis randamas Šventajame Rašte (ypač uoliai skaitant Evangelijas), padedant Šventajai Dvasiai.

Štai kodėl Pranciškus, kaip ir kitomis progomis, primygtinai reikalauja: "Imkime į rankas Evangeliją, imkime Bibliją: penkias minutes per dieną, ne daugiau. Nešiokitės kišeninę evangelijąGerai ją laikyti rankinėje, o keliaujant pasiimti ir per dieną truputį paskaityti, kad Dievo žodis būtų arti jūsų širdies.

Remdamasis šventųjų patirtimi, jis taip pat užsiminė apie tai, kaip svarbu Viešpaties kančios apmąstymas ir pamatyti jį NukryžiuotasisNaudojimas Mergelė Marija; prašyti Šventoji Dvasia (tai yra "įžvalgumas veikloje") ir elgtis su juo su pasitikėjimu kartu su Tėvu ir Sūnumi.

Paskutinėje katechezėje (plg. Bendroji auditorija 2023 m. sausio 4 d.) Pranciškus atkreipė dėmesį į svarbą dvasinis vadovavimas ir pažinti save, kad pažintume save ir gyventume dvasinį gyvenimą.

Ramiro Pellitero Iglesias
Navaros universiteto Teologijos fakulteto pastoracinės teologijos profesorius.

 

Paskelbta leidinyje "Bažnyčia ir naujoji evangelizacija". Šis tekstas (pataisytas 2023 m. sausio 4 d.) yra išsamesnio teksto, paskelbto žurnalo "Omnes" 2023 m. sausio mėn. numeryje, sintezė.

Dalinkitės Dievo šypsena žemėje.

Jūsų auką priskiriame konkrečiam vyskupijos kunigui, seminaristui ar vienuoliui, kad galėtumėte žinoti jo istoriją ir melstis už jį pagal vardą ir pavardę.
DONUOKITE DABAR
DONUOKITE DABAR