CARF Alapítvány

3 március, 23

Szakértői cikkek

A szív megkülönböztetése

A pápa katekézise a megkülönböztetésről (amely a 2022. szeptember 28. és 2023. január 4. közötti audienciákon zajlott) arra a megfontolásra összpontosított, amelyet minden embernek személyesen kell elvégeznie lelki életében.

Különös figyelmet fordított a következőkre az érzelmek fontossága a lelkiismeretvizsgálatban és az imádságban. Nem utal tehát a kísérés vagy a lelki vezetés szerepére, kivéve az utolsó általános audiencia alkalmával; és nem utal a megkülönböztetésre sem más társadalmi vagy egyházi szinteken.

Mindannyiunknak ítélőképesnek kell lennünk a helyes döntések meghozatalához. Ez az óvatosság erénye, bár manapság ez a kifejezés az óvatosság vagy az elővigyázatosság szűkítő értelmét nyerte el. Maga az óvatosság azonban "a cselekvés helyes észjárása", és ezért arra is késedelem nélkül és nagylelkűséggel való cselekvésre késztethet bennünket.

Keresztény szemszögből nézve a megkülönböztetés továbbá megköveteli, hogy figyelembe vegyük a következőket az Isten gyermekeinek státuszát, barátság és személyes kapcsolat Jézus Krisztussal, valamint a Szentlélek működése.

A pápa bátorította a jelek felismerésének ismerete Istent váratlan, akár kellemetlen helyzetekben is meg kell találni; és azt is tudni kell, hogyan kell észrevenni valamit, ami rosszabbá tehet minket az út során, még akkor is, ha vonzó módon jelenik meg.

A megkülönböztetés elemei

Katekéziseinek első részében (október 19-ig bezárólag) Ferenc pápa négy fő elemét emelte ki ennek a lelki megkülönböztetésnek, amit nevezhetnénk "egyéni".

Először is, a barátság vagy ismeretség az Úrral: beszéljünk hozzá imádságban, közelségben és bizalommal, mert Ő soha nem hagy el minket.

Másodszor, a önismeretEz nem könnyű, mert egyrészt hajlamosak vagyunk rejtőzködni - még önmagunk elől is -, másrészt pedig könnyen befolyásolnak minket a felszínes divatok vagy szlogenek.

Mindezt segítik a lelkiismereti vizsgálat. És a pápa itt nem a szentségi gyónást megelőző vizsgálatra utal (hogy felfedezzük, milyen bűnökkel vádolnak minket), hanem a nap végén végzett általános lelkiismeretvizsgálatra. Általános lelkiismeretvizsgálat a nap végén: "Mi történt ma a szívemben? Sok minden történt... Melyek, miért, milyen nyomokat hagytak a szívemben?

A megkülönböztetés harmadik "hozzávalója" az lenne, hogy tudjuk, mit és hogyan kívánságaink, Vigyáznunk kell, hogy vágyaink nagyok és működőképesek legyenek, mert néha megmaradunk a panaszainkban (vö. Jn 5,6 ff), amelyek inkább eltörpítik vagy elsorvasztják vágyainkat.

Negyedszer azt tanácsolja, hogy a saját történelem olvasása vagy értelmezése. Ha ezt tesszük, minden nap egy kicsit, akkor képesek leszünk felismerni annyi mérgező vagy pesszimista elemet, amelyek visszatartanak minket (értéktelen vagyok, minden rosszul megy nekem stb.), talán valaki segítségével, aki segíthet felismerni a tulajdonságainkat, a jó dolgokat, amelyeket Isten vet belénk.

Szakértők CARF Alapítvány

Ferenc pápa 2022. szeptember 28-i audienciája. Vatikáni hírek.

Vigasztalás és vigasztalás

A katekézis második részében (november 23-ig) a binomiális pusztulás-vígasztalás témáját állította középpontba.

Először is, a pusztulás vagy lelki szomorúság. Ez a szomorúság önmagában nem kell, hogy rossz legyen. Néha a bűntudat következménye, amiért valami rosszat tettünk, de néha egyszerűen a "lélek fájdalma", egy piros lámpa, amely arra hív, hogy álljunk meg, hogy lássuk, mi a baj; néha a csüggedés kísértése lehet, amelyet az ördög küldött, hogy megállítson minket a jó úton.

Mindenesetre helyénvaló megkérdezni magadtól, hogy honnan származik Nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten soha nem hagy el minket, és hogy vele együtt minden kísértést legyőzhetünk, ahogyan Jézus tanította (vö. Mt 3,14-15; 4,11-11; 16,21-23).

A pápa kitart amellett, hogy néha az ilyen pusztulás jót is jelenthet. Valójában - figyelmeztet -, ha nincs egy kis elégedetlenség, egy kis egészséges szomorúság, egy egészséges képesség arra, hogy magányban éljünk és magunkkal legyünk anélkül, hogy elmenekülnénk, akkor azt kockáztatjuk, hogy mindig a dolgok felszínén maradunk, és soha nem kerülünk kapcsolatba létünk középpontjával. Egy bizonyos "egészséges nyugtalanság" jót tesz. mint a szenteknek".

És elmagyarázza, hogy a pusztulás adja nekünk a a növekedési potenciálMeg kell érnünk ahhoz a képességhez, hogy szabadon odaadjuk magunkat másoknak, anélkül, hogy a saját érdekeinket vagy a saját jólétünket keresnénk. Például az imádságban lehet, hogy kiszáradunk, vagy üresnek érezzük magunkat, vagy kísértésbe esünk, hogy felhagyjunk vele. De meg kell tanulnunk az Úrral lenni, miközben továbbra is őt keressük, talán éppen e kísértés vagy az általunk tapasztalt üresség közepette. De anélkül, hogy elhagynánk az imádságot, mert az Ő válasza mindig eljön.

A lelki életben is vannak "vigasztalások", örömök. De tudnotok kell. az igaz és hamis vigasztalások megkülönböztetése. Az előbbiek arra késztetnek bennünket, hogy továbbra is keressük az Urat, hálásak vagyunk azért, amit ad nekünk. A másodikak azok, amelyek arra késztetnek bennünket, hogy önmagunkat keressük, hogy kibújjunk kötelességeink alól, vagy hogy rosszul bánjunk másokkal.

Irányítás az utunkon

A katekézis utolsó részében (december 7-től) Ferenc meghívott bennünket, hogy a döntések meghozatala utáni fázist vizsgáljuk meg, hogy ellenőrizzük, megfelelőek voltak-e vagy sem. Ahogyan a jelei annak, hogy ezek jó döntések voltak, rámutatott: belső béke és öröm, mások szükségleteivel való törődés, "a saját helyünkön érezni magunkat", a rendben való növekedés, egység és energia lelki életünkben.

Hozzátette a következők fontosságát felügyeletNe zsibbadjunk le, ne szokjunk hozzá, ne hagyjuk, hogy a rutin magával ragadjon bennünket (vö. Lk 12, 35-37). Ez szükséges ahhoz, hogy kitartást, következetességet és döntéseink jó gyümölcsét biztosítsuk.

Ennek oka az, hogy aki túlságosan magabiztossá válik, elveszíti az alázatot, és a szív éberségének hiánya miatt ismét beengedheti a gonoszt (vö. Mt 12, 44 ff.). Ha felügyelet nélkül hagyjuk, a gyomok nőnek: a büszkeség, a jónak lenni jó, a kényelmesnek lenni kényelmes, a túlzott önbizalom... Egyszóval az alázat hiánya... és a végén mindent elveszítesz.

Ez a tanács: "Vigyázz a szívedre, mert az éberség a bölcsesség jele, mindenekelőtt az alázat jele, mert félünk a bukástól, és az alázat a keresztény élet főútja".

Segédeszközök a megkülönböztetéshez

Később a pápa rámutatott néhány segédeszközre a megkülönböztetéshez. Elsősorban aIsten Igéje és az egyház tanítása. Isten Igéjét a Szentírásban találjuk meg (különösen az evangéliumok szorgalmas olvasásában) a Szentlélek segítségével.

Ezért ragaszkodik Ferenc, mint más alkalmakkor is: "Vegyük az evangéliumot, vegyük a kezünkbe a Bibliát: naponta öt percet, nem többet. Hordj magadnál egy zseb evangéliumotJó ötlet, ha a táskádban tartod, és amikor utazol, vedd magadhoz, és napközben olvass egy kicsit, hogy Isten Igéje közel kerüljön a szívedhez.

A szentek tapasztalataival összhangban utalt arra is, hogy fontos a az Úr szenvedéséről elmélkedve és nézze meg a KeresztSzűz Mária; hogy megkérdezze a Szentlélek (ami "megkülönböztető képesség a cselekvésben"), és kezeljük bizalommal, az Atyával és a Fiúval együtt.

Az utolsó katekézisben (vö. Általános közönség január 4-én 2023) Ferenc rámutatott a fontosságára. spirituális útmutatás és megismertetni önmagát, hogy megismerje önmagát és a lelki életben járjon.

Ramiro Pellitero Iglesias úr
A Navarrai Egyetem Teológiai Karának lelkipásztori teológia professzora.

 

Megjelent az "Egyház és új evangelizáció" című folyóiratban. Ez a szöveg (2023. január 4-én átdolgozva) egy teljesebb, az "Omnes" folyóirat 2023. januári számában megjelent szöveg szintézise.

Oszd meg Isten mosolyát a földön.

Adományát egy adott egyházmegyei paphoz, szeminaristához vagy szerzeteshez rendeljük, hogy megismerhesse történetét, és név és vezetéknév alapján imádkozhasson érte.
ADOMÁNYOZZON MOST
ADOMÁNYOZZON MOST