DARUJTE TERAZ
POMÔŽTE NÁM ZASIAŤ 
SVET KŇAZOV

ABY SA NESTRATILO ŽIADNE POVOLANIE

Darujte teraz

Nech sa nestratí žiadne povolanie

Utorok, Aug 06 (l, M d)
Osobné informácie

Chcete si príspevok odpočítať z daňového priznania?
Informácie o kreditnej karte
Čítajte viac textu
Odkaz na oblasť komentárov

Celková suma darov: 10,00€ Jednorazovo

Táto platba je zabezpečená
Váš príspevok má daňové výhody. Ak darujete 250 EUR, získate odpočet dane vo výške 200 EUR.
Potrebujeme kňazov
Ježiš nás veľmi dobre poznal, keď ustanovil sviatosť svätenia. Stal sa človekom, takže nepotreboval nikoho, kto by sa vzťahoval na každého z nás. Vedel však, že potrebujeme vidieť, dotýkať sa a prežívať. Preto nám zanechal kňazov, aby sa Božie milosrdenstvo stalo hmatateľným a viditeľným vo sviatostiach.
Potrebujeme vás
"Proste teda Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu" Mt 9,38. Musíme o to prosiť, aby sme si to mohli skutočne vážiť. O to viac, keď sa zdá, že povolaní je málo. Preto vás potrebujeme, aby s vašou pomocou a modlitbou ustanovili kňazov v každej cirkvi, a keď sa modlili a postili, odporúčali ich Pánovi, v ktorého verili" Sk 14,23.
Prinášanie Ježišovho srdca svetu
Každý rok v deň Najsvätejšie srdce Ježišovo Slávime Svetový deň modlitieb za posvätenie kňazov. Naplnením sveta kňazmi rovnakého srdca úplne zmeníme svet. Vaša pomoc bude mať priamy vplyv na duchovná a akademická formácia tisícov diecéznych kňazov a seminaristov, aby boli svätí a učení.
Daňové výhody pre darcov

Darujte 250 € a využite 80 % odpočet %

Vďaka zákonu Ley de Mecenazgo sa z darov do výšky 250 EUR odpočíta daň vo výške 80 %. Inými slovami, ak darujete 20,84 €/mesiac alebo 250 €/rok, daňové úrady vám v daňovom priznaní vrátia 200 €. Za 50 € ročne môžete pomôcť našim seminaristom a diecéznym kňazom pokračovať vo formácii, aby nestratili žiadne povolanie.

Vypočítajte si možnosť odpočítania dane z darovanej sumy:

daňovo odpočítateľný dar

Pomôžte nám zasiať svet
diecéznych kňazov

Darujte teraz 250 €