NU DONEREN

Stichting CARF

24 juni, 24

Het belang van stichtingen voor katholieke kerkhulp

Drie 3 fundamenten die de katholieke kerk en haar relevantie helpen

Stichtingen die de katholieke kerk steunen, zoals de CARF Foundation, spelen een cruciale rol in de vorming van priesters en de promotie van het katholieke geloof. Met jouw steun kunnen deze organisaties doorgaan met hun missie om hoop en onderwijs te brengen in landen over de hele wereld.

Leer meer over het belang van stichtingen die de katholieke kerk ondersteunen en hoe de Stichting CARF bijdraagt door onderwijs en priestervorming te bevorderen. Leer waarom het cruciaal is om deze initiatieven te steunen.

Het belang van stichtingen ter ondersteuning van de katholieke kerk

Hulporganisaties en stichtingen van de katholieke kerk ondersteunen niet alleen de christelijke vorming, maar dragen ook bij aan verschillende liefdadigheidswerken, waardoor hun invloed zich uitstrekt naar gebieden met nood over de hele wereld.

Door educatieve, pastorale en infrastructurele projecten te financieren, zorgen deze stichtingen ervoor dat de missie van de katholieke kerk blijft bloeien en alle hoeken van de wereld bereikt, vooral diegenen die het het meest nodig hebben.

kantoor carf stichting

Het steunen van de Stichting CARF is het bevorderen van priesterroepingen wereldwijd.

De Stichting CARFis een non-profitorganisatie die zich inzet voor de integrale vorming van priesters en seminaristen over de hele wereld. Opgericht op 14 februari 1989, heeft het zich gevestigd als een referentie op het gebied van onderwijs voor priesters en religieuzen en ondersteuning van de katholieke kerk over de hele wereld, vooral in landen zonder middelen.

De missie van de Stichting CARF is gebaseerd op de overtuiging dat een solide en adequate vorming van priesters fundamenteel is voor de sociale, spirituele en morele groei van de samenleving.

Via haar financieringsprogramma's voor studiebeurzen vergemakkelijkt de Stichting CARF, dankzij haar weldoeners en vrienden, de toegang tot een uitstekende opleiding aan prestigieuze instellingen zoals de Pauselijke Universiteit van het Heilige Kruis in Rome en de Universiteit van Navarra in Spanje. 

Het steunen van instellingen zoals de CARF Foundation heeft niet alleen een directe impact op het leven van seminaristen en diocesane priesters en religieuze mannen en vrouwen, maar heeft ook een impact op de bisdommen over de hele wereld waar zij dienen.

De Paus Benedictus XVI benadrukte het belang van de vorming van priesters in zijn encycliek Deus Caritas EstDe vorming van priesters is een taak van groot belang voor het leven van de Kerk. Priesters moeten echte mannen van God zijn, met een solide intellectuele en spirituele vorming". Deze toewijding aan een integrale vorming is precies wat de Stichting CARF haar begunstigden wil bieden.

De CARF-stichting heeft wereldwijd een grote invloed gehad. Met meer dan 35 jaar ervaring heeft ze meer dan 30.000 priesters, seminaristen en religieuzen in 131 landen helpen opleiden.

Deze steun vertaalt zich in duizenden mensen die zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst en die benadrukken hoe ze dankzij de steun van de CARF Foundation toegang hebben gekregen tot opleidingen die anders onbereikbaar zouden zijn, waardoor ze deze kennis en toewijding mee terug kunnen nemen naar hun gemeenschap. Dit genereert een positief multiplicatoreffect.

Andere stichtingen die de katholieke kerk steunen

Er zijn ook veel andere stichtingen die prijzenswaardig werk doen ter ondersteuning van de katholieke kerk. Stichtingen zoals Aid to the Church in Need (ACN) en de Pontifical Mission Societies (PMS) spelen ook een cruciale rol in evangelisatie en ondersteuning van kwetsbare gemeenschappen.

Deze organisaties, zoals de CARF Foundation, zijn afhankelijk van de gulheid van individuele donateurs om hun missie uit te voeren.

ACN helpen betekent vervolgde christenen steunen

Hulp aan de Kerk in Nood (ACN) is een internationale pontificale liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor vervolgde christenen in nood over de hele wereld.

ACN werd opgericht in 1947 en heeft als missie om pastorale en humanitaire hulp te bieden aan christelijke gemeenschappen die te lijden hebben onder vervolging of economische problemen.

De organisatie werkt in meer dan 140 landen en ondersteunt de katholieke kerk op een aantal gebieden, waaronder:

  • Wederopbouw van kerken en kloosters: in regio's die verwoest zijn door conflicten of natuurrampen.
  • Steun aan priesters en religieuzen: financiële steun aan hen die hun leven wijden aan het dienen van de Kerk en haar gemeenschappen.
  • Opleiding van seminaristen: financiering van de opleiding en training van toekomstige priesters in gebieden waar de middelen schaars zijn.
  • Noodprogramma's: het bieden van onmiddellijke hulp in humanitaire crisissituaties.

Het werk van ACN is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat christelijke gemeenschappen hun geloof en hoop kunnen behouden, zelfs in de moeilijkste omstandigheden.

Paus Franciscus heeft het belang van steun aan vervolgde christenen benadrukt door te zeggen: "Er zijn vandaag de dag meer martelaren dan in de eerste eeuwen. Dit is niet overdreven. Vandaag de dag worden er meer christenen vervolgd, gemarteld en gedood vanwege hun geloof in Jezus.".

Pontifical Mission Societies is het ondersteunen van de evangeliserende Kerk.

PMO is een wereldwijd netwerk van katholieke organisaties die de evangelisatiemissie van de Kerk over de hele wereld ondersteunen.

OMP werd opgericht in 1822 en is toegewijd aan het bevorderen van zendingsbewustzijn en het werven van fondsen om zending te ondersteunen in gebieden waar de kerk nog in ontwikkeling is. Belangrijke gebieden van ondersteuning zijn onder andere:

  • Evangelisatie en catechese: financiering van educatieve en evangelisatieprogramma's om het katholieke geloof te verspreiden.
  • Infrastructuuropbouw: helpen bij de bouw van kerken, scholen en gemeenschapscentra in regio's waar de kerk groeit.
  • Vorming van lokale leiders: middelen verschaffen voor de vorming van catechisten, lekenleiders en seminaristen.
  • Sociale en charitatieve hulp: ondersteunt projecten die de leefomstandigheden van gemeenschappen in nood verbeteren, zoals gezondheidsklinieken, voedselprogramma's en gemeenschapsontwikkeling.

PMS werkt nauw samen met lokale bisdommen en religieuze congregaties om ervoor te zorgen dat de middelen daar terechtkomen waar ze het hardst nodig zijn, om zo de aanwezigheid en missie van de kerk over de hele wereld te versterken.

Sint Josemaría Escrivá de BalaguerDe stichter van Opus Dei benadrukte het belang van evangelisatie en de rol van religieus onderwijs door te zeggen: "In het onderwijs worden de mannen en vrouwen van morgen gesmeed.". Dit principe is de leidraad voor veel stichtingen zoals OMP in hun zendings- en onderwijswerk.

De cruciale rol van stichtingen ter ondersteuning van de kerk

Of het nu gaat om ACN, PMO of de CARF Foundation, ze vertegenwoordigen een fundamentele pijler in de ondersteuning en groei van de katholieke kerk. Deze stichtingen leveren niet alleen de nodige middelen voor de vorming van priesters en het opbouwen van infrastructuur, maar bieden ook spirituele en morele steun aan veel bisdommen die te maken hebben met echte tegenspoed.

Door te doneren aan deze stichtingen steunen weldoeners rechtstreeks de katholieke kerk en de bevordering van het katholieke geloof in elke uithoek van de wereld.

YouTube Default (13:54)

EEN VOCATIE 
DAT ZIJN SPOREN ACHTERLAAT

Help zaaien
de wereld van priesters
NU DONEREN