LAHJOITA NYT

CARF-säätiö

24 kesäkuu, 24

Katolisen kirkon avustussäätiöiden merkitys

Kolme 3 perustaa, jotka auttavat katolista kirkkoa ja sen merkitystä.

Katolista kirkkoa tukevilla säätiöillä, kuten CARF-säätiöllä, on ratkaiseva rooli pappien kouluttamisessa ja katolisen uskon edistämisessä. Sinun tuellasi nämä järjestöt voivat jatkaa tehtäväänsä, jossa ne tuovat toivoa ja koulutusta maihin ympäri maailmaa.

Tutustu katolista kirkkoa tukevien säätiöiden merkitykseen ja siihen, miten CARF-säätiö edistää koulutusta ja pappiskoulutusta. Lue, miksi on ratkaisevan tärkeää tukea näitä aloitteita.

Säätiöiden merkitys katolisen kirkon tukemisessa

Katolisen kirkon avustusjärjestöt ja säätiöt eivät ainoastaan tue kristillistä kasvatusta, vaan osallistuvat myös erilaisiin hyväntekeväisyystöihin ja laajentavat toimintaansa hädänalaisille alueille eri puolilla maailmaa.

Rahoittamalla koulutus-, pastoraali- ja infrastruktuurihankkeita nämä säätiöt varmistavat, että katolisen kirkon missio kukoistaa edelleen ja ulottuu kaikkialle maailmaan, erityisesti niitä eniten tarvitseviin.

carf-säätiön toimisto

CARF-säätiön tukeminen on pappiskutsumusten edistämistä maailmanlaajuisesti.

The CARF-säätiöon voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tarkoituksena on edistää pappien ja seminaarilaisten kokonaisvaltaista kouluttautumista kaikkialla maailmassa. Se perustettiin 14. helmikuuta 1989, ja se on vakiinnuttanut asemansa pappien ja uskovien koulutuksen ja katolisen kirkon tukemisen alalla kaikkialla maailmassa, erityisesti maissa, joilla ei ole resursseja.

CARF-säätiön tehtävä perustuu vakaumukseen, että vankka ja riittävä pappiskoulutus on olennaisen tärkeää yhteiskunnan sosiaalisen, hengellisen ja moraalisen kasvun kannalta.

CARF-säätiö helpottaa hyväntekijöidensä ja ystäviensä ansiosta opintotukiohjelmiensa kautta pääsyä erinomaisiin opintoihin arvostetuissa oppilaitoksissa, kuten yliopistossa ja yliopistossa. Pyhän Ristin paavillinen yliopisto Roomassa ja Navarran yliopisto Espanjassa. 

CARF-säätiön kaltaisten instituutioiden tukemisella on suora vaikutus seminaarilaisten, hiippakuntapappien ja uskonnollisten miesten ja naisten elämään, mutta sillä on vaikutusta myös hiippakuntiin eri puolilla maailmaa, joissa he palvelevat.

The Paavi Benedictus XVI korosti pappiskoulutuksen tärkeyttä enkyrikiikassaan Deus Caritas EstPappien kouluttaminen on kirkon elämän kannalta erittäin tärkeä tehtävä. Pappien on oltava todellisia Jumalan miehiä, joilla on vankka älyllinen ja hengellinen koulutus". CARF-säätiö pyrkii tarjoamaan edunsaajilleen juuri tämän sitoutumisen kokonaisvaltaiseen koulutukseen.

CARF-säätiöllä on ollut merkittävä vaikutus maailmanlaajuisesti. Yli 35 vuoden kokemuksella se on auttanut kouluttamaan yli 30 000 pappia, seminaarilasta ja uskovaa 131 maassa.

Tämä tuki näkyy tuhansina ihmisinä, jotka ovat palanneet kotimaahansa ja jotka korostavat, kuinka CARF-säätiön tuki on mahdollistanut heille koulutuksen, jota he eivät muuten voisi saada, mikä on mahdollistanut tiedon ja omistautumisen viemisen takaisin omiin yhteisöihinsä. Tämä synnyttää myönteisen kerrannaisvaikutuksen.

Muut katolista kirkkoa tukevat säätiöt

Myös monet muut säätiöt tekevät ansiokasta työtä katolisen kirkon tukemiseksi. Aid to the Church in Need (ACN) ja Paavillinen lähetysjärjestö (PMS) ovat myös keskeisessä asemassa evankelioimisessa ja haavoittuvassa asemassa olevien yhteisöjen tukemisessa.

Nämä järjestöt, kuten CARF-säätiö, ovat riippuvaisia yksittäisten lahjoittajien anteliaisuudesta toteuttaakseen tehtäväänsä.

ACN:n auttaminen tarkoittaa vainottujen kristittyjen tukemista.

Apua tarvitsevalle kirkolle (ACN) on kansainvälinen paavillinen hyväntekeväisyysjärjestö, joka on omistautunut tukemaan vainottuja kristittyjä kaikkialla maailmassa.

ACN perustettiin vuonna 1947, ja sen tehtävänä on tarjota pastoraalista ja humanitaarista apua vainosta tai taloudellisista vaikeuksista kärsiville kristillisille yhteisöille.

Järjestö toimii yli 140 maassa ja tukee katolista kirkkoa muun muassa seuraavilla aloilla:

  • Kirkkojen ja luostareiden jälleenrakentaminen konfliktien tai luonnonkatastrofien tuhoamilla alueilla.
  • Pappien ja uskovien tukeminen: taloudellisen tuen antaminen niille, jotka omistavat elämänsä kirkon ja sen yhteisöjen palvelemiseen.
  • Pappisseminaarien koulutus: tulevien pappien koulutuksen rahoittaminen alueilla, joilla resurssit ovat niukat.
  • Hätäohjelmat: välittömän avun antaminen humanitaarisissa kriisitilanteissa.

ACN:n työ on elintärkeää sen varmistamiseksi, että kristilliset yhteisöt voivat säilyttää uskonsa ja toivonsa vaikeimmissakin olosuhteissa.

Paavi Franciscus on korostanut vainottujen kristittyjen tukemisen tärkeyttä sanomalla: "Marttyyreja on nykyään enemmän kuin ensimmäisinä vuosisatoina. Tämä ei ole liioittelua. Nykyään useampia kristittyjä vainotaan, kidutetaan ja tapetaan heidän uskonsa Jeesukseen vuoksi.".

Paavillisten lähetysjärjestöjen tehtävänä on tukea evankelioivaa kirkkoa.

PMO on maailmanlaajuinen katolisten järjestöjen verkosto, joka tukee kirkon evankelioimistehtävää kaikkialla maailmassa.

OMP perustettiin vuonna 1822, ja se on omistautunut edistämään lähetystietoutta ja keräämään varoja lähetystyön tukemiseksi alueilla, joilla kirkko on vasta kehittymässä. Keskeisiä tukialueita ovat mm:

  • Evankelioiminen ja katekeesi: katolisen uskon levittämiseen tähtäävien koulutus- ja evankeliointiohjelmien rahoittaminen.
  • Infrastruktuurin rakentaminen: autetaan rakentamaan kirkkoja, kouluja ja seurakuntakeskuksia alueille, joilla kirkko kasvaa.
  • Paikallisten johtajien kouluttaminen: resurssien tarjoaminen katekumeenien, maallikkojohtajien ja seminaarilaisten kouluttamista varten.
  • Sosiaalinen ja hyväntekeväisyysapu: tuetaan hankkeita, jotka parantavat apua tarvitsevien yhteisöjen elinoloja, kuten terveysklinikoita, elintarvikeohjelmia ja yhteisöjen kehittämistä.

PMS tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten hiippakuntien ja uskonnollisten yhdyskuntien kanssa varmistaakseen, että resurssit menevät sinne, missä niitä eniten tarvitaan, ja vahvistaakseen näin kirkon läsnäoloa ja lähetystyötä kaikkialla maailmassa.

Pyhä Josemaría Escrivá de BalaguerOpus Dein perustaja korosti evankelioimisen merkitystä ja uskonnollisen kasvatuksen roolia sanomalla: "Koulutuksessa, opetuksessa, luodaan tulevaisuuden miehet ja naiset.". Tämä periaate ohjaa monia säätiöitä, kuten OMP:tä, niiden lähetys- ja koulutustyössä.

Säätiöiden ratkaiseva rooli kirkon tukemisessa

Olipa kyse ACN:stä, PMO:sta tai CARF-säätiöstä, ne ovat katolisen kirkon tukemisen ja kasvun peruspilari. Nämä säätiöt eivät ainoastaan tarjoa tarvittavia resursseja, jotta pappien koulutus ja infrastruktuurin rakentamiseen, mutta myös hengellisen ja moraalisen tuen tarjoamiseen monille hiippakunnille, jotka kohtaavat todellisia vastoinkäymisiä.

Lahjoittamalla näille säätiöille hyväntekijät tukevat suoraan katolista kirkkoa ja katolisen uskon edistämistä kaikkialla maailmassa.

YouTube Oletusarvo (13:54)

VOCATION 
JOKA JÄTTÄÄ JÄLKENSÄ

Auta kylvämään
pappien maailma
LAHJOITA NYT