DONERER NU

CARF-fonden

24 juni, 24

Betydningen af den katolske kirkes hjælpefonde

Tre 3 fundamenter, der hjælper den katolske kirke og dens relevans

Fonde, der støtter den katolske kirke, såsom CARF Foundation, spiller en afgørende rolle i uddannelsen af præster og fremme af den katolske tro. Med din støtte kan disse organisationer fortsætte deres mission med at bringe håb og uddannelse til lande rundt om i verden.

Lær om vigtigheden af fonde, der støtter den katolske kirke, og hvordan CARF Foundation bidrager ved at fremme uddannelse og præsteuddannelse. Lær, hvorfor det er vigtigt at støtte disse initiativer.

Fondenes betydning for støtten til den katolske kirke

Den katolske kirkes hjælpeorganisationer og fonde støtter ikke kun den kristne dannelse, men bidrager også til forskellige velgørenhedsarbejder og udvider deres indflydelse til nødlidende områder i hele verden.

Ved at finansiere uddannelsesmæssige, pastorale og infrastrukturelle projekter sikrer disse fonde, at den katolske kirkes mission fortsætter med at blomstre og nå ud til alle hjørner af verden, især dem, der har størst behov.

carf foundation office

At støtte CARF Foundation er at fremme præstekald over hele verden.

La CARF-fondener en non-profit organisation, der er dedikeret til at fremme den integrerede uddannelse af præster og seminarister i hele verden. Den blev grundlagt den 14. februar 1989 og har etableret sig som en reference inden for uddannelse af præster og ordensfolk og støtte til den katolske kirke i hele verden, især i lande uden ressourcer.

CARF Foundations mission er centreret om den overbevisning, at en solid og passende uddannelse af præster er grundlæggende for samfundets sociale, åndelige og moralske vækst.

Gennem sine finansieringsprogrammer for studielegater letter CARF Foundation, takket være sine velgørere og venner, adgangen til en fremragende uddannelse på prestigefyldte institutioner som f.eks. Det pavelige universitet af det hellige kors i Rom og den Universitetet i Navarra i Spanien. 

At støtte institutioner som CARF Foundation har ikke kun en direkte indvirkning på livet for seminarister og stiftspræster og ordensfolk, men har også en indvirkning på de stifter rundt om i verden, hvor de tjener.

El Pave Benedikt XVI understregede vigtigheden af præsternes uddannelse i sin encyklika Deus Caritas EstUddannelsen af præster er en opgave af stor betydning for Kirkens liv. Præster skal være sande Guds mænd med en solid intellektuel og åndelig uddannelse". Denne forpligtelse til en integreret uddannelse er netop, hvad CARF Foundation bestræber sig på at give sine modtagere.

CARF Foundation har gjort en betydelig forskel på verdensplan. Med mere end 35 års erfaring har den hjulpet med at uddanne mere end 30.000 præster, seminarister og ordensfolk i 131 lande.

Denne støtte udmønter sig i tusindvis af mennesker, som er vendt tilbage til deres hjemland, og som fremhæver, hvordan støtten fra CARF Foundation har gjort det muligt for dem at få adgang til uddannelse, som ellers ville være uopnåelig, og som gør det muligt at tage denne viden og dette engagement med tilbage til deres samfund. Det skaber en positiv multiplikatoreffekt.

Andre fonde, der støtter den katolske kirke

Der er også mange andre fonde, som udfører et prisværdigt arbejde til støtte for den katolske kirke. Fonde som Aid to the Church in Need (ACN) og Pontifical Mission Societies (PMS) spiller også en afgørende rolle i evangelisering og støtte til sårbare samfund.

Disse organisationer er, ligesom CARF Foundation, afhængige af individuelle donorers generøsitet for at kunne udføre deres mission.

At hjælpe ACN betyder at støtte forfulgte kristne

Hjælp til kirken i nød (ACN) er en international pavelig velgørenhedsorganisation, der er dedikeret til at støtte forfulgte kristne i nød rundt om i verden.

ACN blev grundlagt i 1947, og dets mission er at yde pastoral og humanitær hjælp til kristne samfund, der lider under forfølgelse eller økonomisk nød.

Organisationen arbejder i mere end 140 lande og støtter den katolske kirke på en række områder, bl.a:

  • Genopbygning af kirker og klostre: i områder, der er ødelagt af konflikter eller naturkatastrofer.
  • Støtte til præster og ordensfolk: økonomisk støtte til dem, der dedikerer deres liv til at tjene kirken og dens fællesskaber.
  • Uddannelse af seminarister: Finansiering af uddannelse og træning af fremtidige præster i områder, hvor ressourcerne er knappe.
  • Nødhjælpsprogrammer: yder øjeblikkelig hjælp i humanitære krisesituationer.

ACN's arbejde er afgørende for at sikre, at kristne samfund kan bevare deres tro og håb, selv under de vanskeligste omstændigheder.

Pave Frans har understreget vigtigheden af at støtte forfulgte kristne og sagt: "Der er flere martyrer i dag end i de første århundreder. Det er ikke nogen overdrivelse. I dag bliver flere kristne forfulgt, tortureret og dræbt på grund af deres tro på Jesus.".

Pontifical Mission Societies er at støtte den evangeliserende kirke.

PMO er et globalt netværk af katolske organisationer, der støtter Kirkens evangeliserende mission i hele verden.

OMP blev grundlagt i 1822 og er dedikeret til at fremme bevidstheden om mission og indsamle midler til at støtte mission i områder, hvor kirken stadig er under udvikling. Nøgleområder for støtte omfatter:

  • Evangelisering og katekese: Finansiering af uddannelses- og evangeliseringsprogrammer for at udbrede den katolske tro.
  • Opbygning af infrastruktur: Hjælp til at bygge kirker, skoler og lokalcentre i regioner, hvor kirken vokser.
  • Uddannelse af lokale ledere: Tilvejebringelse af ressourcer til uddannelse af kateketer, lægfolk og seminarister.
  • Social og velgørende bistand: Støtter projekter, der forbedrer levevilkårene for samfund i nød, f.eks. sundhedsklinikker, fødevareprogrammer og udvikling af lokalsamfund.

PMS arbejder tæt sammen med lokale bispedømmer og religiøse kongregationer for at sikre, at ressourcerne når frem, hvor der er mest brug for dem, og dermed styrker kirkens tilstedeværelse og mission rundt om i verden.

Den hellige Josemaría Escrivá de BalaguerGrundlæggeren af Opus Dei understregede vigtigheden af evangelisering og den religiøse uddannelses rolle og sagde: "Det er i uddannelsen, i undervisningen, at morgendagens mænd og kvinder skabes.". Dette princip styrer mange fonde som OMP i deres missions- og uddannelsesarbejde.

Fondenes afgørende rolle i at støtte kirken

Uanset om det er ACN, PMO eller CARF Foundation, repræsenterer de en grundlæggende søjle i støtten til og væksten i den katolske kirke. Disse fonde giver ikke kun de nødvendige ressourcer til uddannelse af præster og opbygning af infrastruktur, men tilbyder også åndelig og moralsk støtte til mange bispedømmer, der står over for reel modgang.

Ved at donere til disse fonde støtter velgørere direkte den katolske kirke og fremme af den katolske tro i alle hjørner af verden.

YouTube Standard (13:54)

EN VOKATION 
DER VIL SÆTTE SINE SPOR

Hjælp til at så
Præsternes verden
DONERER NU