ANNETAGE PRAEGU

CARF Sihtasutus

24 juuni, 24

Katoliku kiriku abi sihtasutuste tähtsus

Kolm 3 alust, mis aitavad katoliku kirikut ja selle tähtsust 1

Katoliku kirikut toetavatel fondidel, nagu CARF Foundation, on oluline roll preestrite koolitamisel ja katoliku usu edendamisel. Teie toetusega saavad need organisatsioonid jätkata oma missiooni, mis seisneb lootuse ja hariduse toomises maailma riikidesse.

Tutvuge katoliku kirikut toetavate sihtasutuste tähtsusega ja sellega, kuidas CARF-fond aitab kaasa hariduse ja preestriõppe edendamisele. Saate teada, miks on oluline neid algatusi toetada.

Sihtasutuste tähtsus katoliku kiriku toetamisel

Katoliku kiriku abiorganisatsioonid ja sihtasutused ei toeta mitte ainult kristlikku haridust, vaid panustavad ka mitmesugustesse heategevustöödesse, laiendades oma mõju abivajavatele piirkondadele kogu maailmas.

Haridus-, pastoraal- ja infrastruktuuriprojektide rahastamisega tagavad need sihtasutused, et katoliku kiriku missioon jätkab õitsemist ja jõuab kõikidesse maailma nurkadesse, eriti neisse, kes seda kõige enam vajavad.

carf foundation office

CARF-i fondi toetamine on preestrikutsete edendamine kogu maailmas.

The CARF Sihtasutuson mittetulundusühing, mis on pühendunud preestrite ja seminaristide tervikliku väljaõppe edendamisele kogu maailmas. Asutatud 14. veebruaril 1989, on ta kujunenud preestrite ja vaimulike hariduse ning katoliku kiriku toetamise valdkonnas eeskujuks kogu maailmas, eriti riikides, kus puuduvad ressursid.

CARF-fondi missiooni keskmes on veendumus, et preestrite kindel ja piisav väljaõpe on ühiskonna sotsiaalse, vaimse ja moraalse arengu jaoks hädavajalik.

Tänu oma heategijatele ja sõpradele hõlbustab CARFi fond oma õppestipendiumide rahastamisprogrammide kaudu juurdepääsu suurepärasele haridusele sellistes mainekates asutustes nagu Euroopa Ülikool. Paavstlik Püha Risti Ülikool Roomas ja Navarra Ülikool Hispaanias. 

Selliste institutsioonide nagu CARF Foundation toetamine ei mõjuta otseselt mitte ainult seminaristide ja piiskopkonna preestrite ning vaimulike meeste ja naiste elu, vaid mõjutab ka piiskopkondi üle kogu maailma, kus nad teenivad.

The Paavst Benedictus XVI rõhutas preestrite väljaõppe tähtsust oma entsüklites Deus Caritas EstPreestrite väljaõpe on kiriku elu jaoks väga oluline ülesanne. Preestrid peavad olema tõelised Jumala mehed, kellel on kindel intellektuaalne ja vaimne ettevalmistus". See pühendumine terviklikule väljaõppele on just see, mida CARF sihtasutus püüab oma abisaajatele pakkuda.

CARF Foundation on avaldanud märkimisväärset mõju kogu maailmas. Enam kui 35-aastase kogemusega on see aidanud koolitada rohkem kui 30 000 preestrit, seminari ja vaimulikku 131 riigis.

See toetus väljendub tuhandetes inimestes, kes on naasnud oma päritoluriiki ja kes rõhutavad, kuidas CARF-fondi toetus on võimaldanud neile juurdepääsu koolitusele, mis muidu oleks olnud kättesaamatu, võimaldades neil viia need teadmised ja pühendumus tagasi oma kogukonda. See tekitab positiivse mitmekordistava mõju.

Muud katoliku kirikut toetavad sihtasutused

On ka palju teisi sihtasutusi, mis teevad kiiduväärt tööd katoliku kiriku toetuseks. Sellised sihtasutused nagu Abi Kirikule abivajajatele (ACN) ja Paavstlikud misjoniorganisatsioonid (PMS) mängivad samuti olulist rolli evangeliseerimises ja haavatavate kogukondade toetamises.

Need organisatsioonid, nagu ka CARF Foundation, sõltuvad oma missiooni täitmisel üksikute annetajate suuremeelsusest.

ACNi abistamine tähendab tagakiusatud kristlaste toetamist

Abi kirikule abivajajatele (ACN) on rahvusvaheline paavstlik heategevusorganisatsioon, mis on pühendunud tagakiusatud kristlaste toetamisele kogu maailmas.

ACN asutati 1947. aastal ja selle missiooniks on pakkuda pastoraal- ja humanitaarabi kristlikele kogukondadele, kes kannatavad tagakiusamise või majanduslike raskuste all.

Organisatsioon tegutseb enam kui 140 riigis ja toetab katoliku kirikut mitmes valdkonnas, sealhulgas:

  • Kirikute ja kloostrite taastamine: konfliktide või loodusõnnetuste poolt laastatud piirkondades.
  • Preestrite ja vaimulike toetamine: rahaline toetus neile, kes pühendavad oma elu kiriku ja selle kogukondade teenimisele.
  • Seminaristide koolitus: tulevaste preestrite hariduse ja koolituse rahastamine piirkondades, kus ressursse napib.
  • Hädaabiprogrammid: vahetu abi andmine humanitaarkriisiolukordades.

ACNi töö on oluline, et kristlikud kogukonnad saaksid säilitada oma usku ja lootust isegi kõige raskemates oludes.

Paavst Franciscus on rõhutanud tagakiusatud kristlaste toetamise tähtsust, öeldes: "Tänapäeval on märtreid rohkem kui esimestel sajanditel. See ei ole liialdus. Tänapäeval kiusatakse, piinatakse ja tapetakse rohkem kristlasi nende usu tõttu Jeesusesse.".

Paavstlike misjoniorganisatsioonide ülesanne on toetada evangeliseerivat kirikut.

PMO on ülemaailmne katoliku organisatsioonide võrgustik, mis toetab kiriku evangeliseerimismissiooni kogu maailmas.

OMP asutati 1822. aastal ja selle eesmärk on edendada misjoniteadlikkust ja koguda vahendeid misjonite toetamiseks piirkondades, kus kirik on alles arenemas. Peamised toetatavad valdkonnad on järgmised:

  • Evangeliseerimine ja katehhees: katoliku usu levitamiseks mõeldud haridus- ja evangelisatsiooniprogrammide rahastamine.
  • Infrastruktuuri rajamine: kirikute, koolide ja kogukonnakeskuste ehitamise toetamine piirkondades, kus kirik kasvab.
  • Kohalike juhtide koolitamine: ressursside pakkumine katekistide, ilmikjuhtide ja seminaristide koolitamiseks.
  • Sotsiaal- ja heategevusabi: toetatakse projekte, mis parandavad abivajajate kogukondade elutingimusi, näiteks tervishoiukliinikud, toiduprogrammid ja kogukonna arendamine.

PMS teeb tihedat koostööd kohalike piiskopkondade ja usukogudustega, et tagada ressursside jõudmine sinna, kus neid kõige rohkem vajatakse, tugevdades seeläbi kiriku kohalolekut ja missiooni kogu maailmas.

Püha Josemaría Escrivá de BalaguerOpus Dei asutaja rõhutas evangeliseerimise tähtsust ja religioosse hariduse rolli, öeldes: "Just hariduses, õpetamises, kujundatakse homseid mehi ja naisi.". See põhimõte juhib paljusid sihtasutusi, nagu OMP, nende misjoni- ja haridustöös.

Sihtasutuste otsustav roll kiriku toetamisel

Olenemata sellest, kas tegemist on ACNi, PMO või CARF Foundationiga, on nad katoliku kiriku toetamise ja kasvu oluline tugisammas. Need sihtasutused ei paku mitte ainult vajalikke ressursse, et preestrite väljaõpe ja infrastruktuuri ülesehitamist, kuid pakuvad ka vaimset ja moraalset tuge paljudele piiskopkondadele, kes seisavad silmitsi tõeliste raskustega.

Neile sihtasutustele annetades toetavad heategijad otseselt katoliku kirikut ja katoliku usu edendamist igas maailma nurgas.

YouTube Vaikimisi (13:54)

VOCATION 
MIS JÄTAB OMA JÄLJE

Abi külvamiseks
preestrite maailm
ANNETAGE PRAEGU