ΔΩΡΕΑ ΤΩΡΑ

Νομική ειδοποίηση

Πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της πρόσβασης στον ιστότοπο, τις υπηρεσίες και τους ιδιοκτήτες.
νομική ειδοποίηση
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε παρακάτω
Προκειμένου να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του νόμου 34/2002, της 11ης Ιουλίου, για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Sociedad de la
Κοινωνία της Πληροφορίας και Ηλεκτρονικό Εμπόριο (εφεξής, LSSI), σας ενημερώνουμε ότι αυτή η ιστοσελίδα ανήκει στην
από το Ίδρυμα Centro Académico Romano, Ίδρυμα CARF. Οι γενικές πληροφορίες των υπευθύνων αυτής της ιστοσελίδας είναι αυτές που αναφέρονται παρακάτω:
- Επικεφαλίδα: Centro Académico Romano Foundation - Ίδρυμα CARF.
- Διεύθυνση: Conde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1. 28006 Μαδρίτη (Ισπανία).
Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην χρησιμοποιήσει τον δικτυακό τόπο, ούτε τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν, με σκοπό την άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων
δραστηριοτήτων που αντίκεινται στο νόμο, τα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη. Οι δραστηριότητες που εκτελεί ο χρήστης είναι
την αποκλειστική της ευθύνη, χωρίς σε καμία περίπτωση να ευθύνεται έναντι Ίδρυμα Centro Académico Romano, Ίδρυμα CARF, για κάθε ζημία ή βλάβη που μπορεί να προκληθεί από τη δραστηριότητα που ασκεί ο
χρήστη.
Οι όροι χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου είναι αόριστοι. Ίδρυμα Centro Académico Romano, Ίδρυμα CARF, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κάθε ένα από αυτά, καθώς και το περιεχόμενό τους. Όλες οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον παρόντα δικτυακό τόπο προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε ή να αναστείλουμε τη διάδοσή τους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η παροχή υπηρεσιών και η διάδοση πληροφοριών διέπεται από το ισπανικό δίκαιο. Εδώ μπορείτε να συμβουλευτείτε την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας μας.