DARUJTE NYNÍ

Nadace CARF

2 Duben, 24 let

Jak pomoci seminaristům?

Bůh povolává seminaristy, aby žili životem lásky ke Kristu a k druhým. Zasel do nich semeno povolání a svěřil nás do jejich péče. Březen je měsícem semináře, jak můžeme seminaristům a budoucím kněžím pomoci?

Typy grantů, které lze Nadaci CARF poskytnout

Pracujeme na tom, aby se neztratilo žádné povolání a aby seminaristé, jakmile budou vysvěceni na kněze, mohli ve své pastorační práci předávat všechno světlo, vědu a nauku, které obdrželi. Díky našim dobrodincům pomáháme při formaci kněží, šíříme jejich dobré jméno a modlíme se za jejich věrnost a za povolání.

Nadace CARF může seminaristům pomoci různými způsoby:

Přispějte online seminaristům

Rychlý a bezpečný způsob, jak pomoci seminaristům, podpořit seminář a financovat jejich formaci. Odkudkoli, jen pomocí svého mobilního zařízení, můžete přispět několika jednoduchými kroky. Vyberte částku, kterou chcete darovat, a zda chcete přispět jednorázově nebo opakovaně. Mnoho seminaristů je na tomto projevu štědrosti závislých, aby mohli dokončit svá studia.

Darovat batoh Sacred Vessel

Svým darem ve výši 600 eur můžete pomoci seminaristům, kteří se chystají přijmout kněžské svěcení, a to batohem Sacred Vessel, který obsahuje všechny liturgické předměty nezbytné k udělování svátostí a sloužení mše svaté, ať je kdekoli.

Bude se za vás modlit po zbytek svého života a vy budete vědět, kdo je a ve které zemi bude vykonávat svou pastorační činnost, abyste ho doporučili, aby byl svatý a věrný svému povolání.

Věcné dary

Dalším způsobem, jak pomoci seminaristům při jejich formaci, jsou věcné dary. Věcné dary jsou takové, kdy dárce místo peněz přispívá určitým zbožím: šperky, hodinkami, uměleckými díly...

Většinou se jedná o cenný majetek, o kterém dárce již ví, že ho neužije, a domnívá se, že bude užitečnější, když podpoří ušlechtilou věc. Zboží bude odborně oceněno, a jakmile bude vydraženo, peníze, které vynese na podporu povolání seminaristů, bude možné odečíst z daní.

Věnuje dědictví a závěti na vzdělávání seminaristů.

Tento testament je postup, který je ve prospěch neziskové instituce, jako je nadace CARF. Vaše dědictví solidarity je závazek do budoucna a způsob, jak zvěčnit své životní dílo v druhých: pokračovat v podpoře seminaristů a diecézních kněží na pěti kontinentech. K tomu stačí, když se formou závěti nebo v rámci odkazu solidarity rozhodnete, že chcete pomáhat seminaristům prostřednictvím Nadace CARF.

Mezinárodní semináře, se kterými Nadace CARF spolupracuje

Blahoslavený Alvaro del Portillo inicioval v roce 1989 z podnětu a s podporou svatého Jana Pavla II. činnost nadace CARF, která pomáhá seminaristům a diecézním kněžím. V současné době žádá každoročně více než 800 biskupů z pěti kontinentů o místa a studijní stipendia pro své seminaristy a kněze na Papežské univerzitě Svatého kříže v Římě a na fakultách církevních studií Navarrské univerzity.

Nadace CARF spolupracuje se dvěma mezinárodními semináři, dvěma kněžskými kolejemi a třemi vysokými školami, aby mohly přijímat seminaristy z celého světa, kteří se přijíždějí do Evropy připravovat na formaci.

  • Mezinárodní seminář Sedes Sapientiae: postavený v Římě Svatým stolcem v roce 1991. Může pojmout 85 seminaristů a jejich formátorů. Zabírá bývalou konzervatoř svatého Paschala Baylona v Trastevere, v těsné blízkosti katedrály svatého Petra a Papežské univerzity. Podpora semináře.
  • Mezinárodní seminář BidasoaCentrum v Pamploně nechal v roce 1988 postavit Svatý stolec. Má kapacitu 100 obyvatel a 10 formátorů. V současné době sídlí v moderní budově v Cizur Menor, nedaleko kampusu Navarrské univerzity.
  • Altomonte y Tiberino: kněžské koleje, které se nacházejí v Římě. Mají moderní vybavení a více než sto míst pro kněze studující na Papežské univerzitě Svatého kříže.
  • Echalar, Aralar a Albáizar: Navarrská univerzita má v Pamploně několik kolejí, které spolu s kolejí Los Tilos nabízejí místa pro více než 130 studentů, kteří přijíždějí z celého světa studovat na církevní fakulty Navarrské univerzity.

Měli bychom být Bohu vděční za kněze. Nepřestávejme se za ně modlit a spolupracovat na jejich službě. Prosme Pána, aby nám i nadále dával mnoho dobrých kněží, protože práce je dost a povolání málo. Začněme pomáhat seminaristům a podporovat semináře, aby nebyl nedostatek kněží, kteří se ve jménu Krista starají o Boží lid.

VOKACE 
KTERÁ ZANECHÁ STOPU

Pomoc při setí
svět kněží
DARUJTE NYNÍ