Nadace CARF
Kontakt
Přispějte nyní
DARUJTE NYNÍ
Kontakt
Přispějte nyní

Nadace CARF

26 Červen, 20

Odborné články

Lidská důstojnost a základní práva

Největším úspěchem v dějinách lidstva je relativně nedávné, téměř celosvětové uznání důstojnosti člověka jen proto, že je člověkem.

Rovnost

Nezbytným důsledkem tohoto uznání je potvrzení, že rovnost všech mužů a žen.

Rovnost, která znamená, že bez ohledu na všechny rozdíly, které se mezi lidmi mohou vyskytovat (a těch je mnoho), existuje něco, co nás činí rovnými.

Tím něčím je, že každá bytost lidé jsme jedineční, ale zároveň obdařeni osobní hodnotou, která je pro každého stejná.

 

Důstojnost lidské bytosti rovnost 1 1 1

Můžeme to názorně ilustrovat tím, že si představíme, že kdybychom položili lidi na váhu, která měří jejich hodnotu, vážila by důstojnost kteréhokoli člověka ve srovnání s jakýmkoli jiným člověkem, ať už by to byl kdokoli.

Láska k bližnímu

Je zřejmé, že tato pravda je poprvé na světě uznána. Křesťanství.

Ježíš Kristus definitivně uvedl do života lidstva nový způsob života, který spočívá v "...".láska k bližnímu jako k sobě samému".

To znamená, že jelikož jsme si rovni, náš bližní si zaslouží totéž, co si zasloužím já. A proč? Jednoduše proto, že je to muž nebo žena.

V historii trvalo dlouho, než bylo tohoto uznání dosaženo, a to zcela všeobecně.

Základní práva

Po mnoho a mnoho staletí bylo lidstvo vystaveno ambicím mužů a žen, kteří považovali svou důstojnost za vyšší než důstojnost ostatních. Ale pravda je pravda a všichni bez výjimky byli ponecháni napospas svým vlastním zájmům. ambiceUmírali jako všichni ostatní a bylo jasné, že jejich důstojnost je stejná jako důstojnost kohokoli jiného.

Po zkušenostech z celého světa, kdy pod rouškou předstírané rovnosti tyranské režimy komunismusfašismus, atd...., se podařilo pouze vyměnit tyrany za tyrany.Na počátku 90. let 20. století došlo k určitému všeobecnému uznání důstojnosti člověka a jeho základních práv.

Jak jsem řekl na začátku, je to velký úspěch pro celé lidstvo. Muži a ženy, kteří jsou dnes u moci, musí být opatrní, protože důstojnost lidské bytosti se všemi jejími práva je jim vlastní, není jejich majetkem, je dědictvím lidstva.

Don Juan José Corazón Corazón
Kněz
Doktor kanonického práva
Doktor práv

Zveřejněno v Religion Confidential

Sdílejte Boží úsměv na zemi.

Váš dar přiřadíme konkrétnímu diecéznímu knězi, seminaristovi nebo řeholníkovi, abyste mohli znát jeho příběh a modlit se za něj podle jména a příjmení.
DARUJTE NYNÍ
lupakřížChevron-down