NU DONEREN

Stichting CARF

8 augustus, 23

katholieke congregaties

Waarom ondersteunt de Stichting CARF de vorming van katholieke congregaties?

Katholieke religieuze congregaties hebben van oudsher een belangrijke rol gespeeld in de Kerk en in de samenleving. Bewogen door hun eigen charisma getuigen ze van de radicaliteit van het evangelie in hun leven en apostolisch handelen door middel van diverse werken van liefdadigheid, onderwijs, gezondheidszorg, zending en vele andere vormen van dienstbaarheid.

De CARF-stichting in haar missie van dienst aan de Kerk, zet zich niet alleen in om de toegang tot vorming voor priesters en toekomstige priesters van over de hele wereld te vergemakkelijken, maar ook voor leden van verschillende katholieke congregaties van mannelijke en vrouwelijke religieuzen.

In de Kerk zijn er verschillende katholieke roepingen en congregaties.

Elke religieuze congregatie heeft haar eigen missie en specifieke activiteiten volgens haar charisma. Ze wijden hun tijd aan uiteenlopende gebieden zoals onderwijs, gezondheidszorg of sociale hulp aan de meest behoeftigen, of eenvoudigweg door contemplatie de spirituele longen van het moderne leven te zijn. Hun diensten zijn van fundamenteel belang voor onze samenleving en hun werk op deze gebieden wordt zeer gewaardeerd.

De Stichting CARF helpt niet alleen bij de vorming van seminaristen en diocesane priesters uit de hele wereld, maar kent ook studiebeurzen toe aan religieuze mannen en vrouwen uit de verschillende katholieke congregaties, zodat zij toegang krijgen tot een gedegen en adequate vorming om hun missie als pastoraal werkers uit te voeren.

Waarom is het belangrijk dat katholieke congregaties goed gevormde leden hebben?

Leden van katholieke congregaties zijn belangrijke dragers en overbrengers van het geloof. Een gedegen vorming stelt hen in staat om de grondbeginselen van het evangelie en de leer van de Kerk volledig te begrijpen en te beleven.

Veel van deze religieuze ordes wijden zich aan onderwijs en staan ten dienste van de samenleving. Een integrale vorming stelt hen in staat om effectiever te reageren op de behoeften van anderen en op een manier die beter aansluit bij hun missie. Bovendien is het in een steeds meer geglobaliseerde wereld essentieel dat leden van katholieke congregaties goed opgeleid zijn in zowel institutionele communicatie als in interreligieuze en oecumenische dialoog.

Enkele katholieke congregaties die bij de Stichting CARF steun aanvragen

De CARF Foundation ondersteunt de opleiding van jonge mensen van het Miles Christi Institute. 

Het Instituut Miles Christi is een vereniging voor apostolisch leven van pontificaal recht van de katholieke kerk. Ze werd in 1994 opgericht in Argentinië en is aanwezig in verschillende landen. Het Instituut Miles Christi bestaat uit priesters en gewijde leken die een vorm van apostolisch leven volgen waarin evangelisatie, spirituele vorming en de prediking van retraites en spirituele oefeningen centraal staan.

Agustín Seguí is een jonge Argentijnse religieus van 29 jaar die dankzij een beurs van de CARF Foundation een bachelordiploma theologie studeert aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis (PUSC) in Rome. Zijn broer Mariano is ook religieus bij dezelfde congregatie en zal volgend jaar toetreden tot de PUSC. 

Stichting CARF steunt de opleiding van franciscaanse priesters

Franciscaanse priesters, die behoren tot de Orde van Minderbroeders, ook bekend als Franciscaner Broeders, een van de belangrijkste religieuze congregaties, delen de onderscheidende kenmerken van de Franciscaanse spiritualiteit, gesticht door Franciscus van Assisi; ze omarmen evangelische armoede als een manier om Christus na te volgen, leven een eenvoudig leven ontdaan van materiële goederen en zijn toegewijd aan het leven in broederlijke gemeenschap. 

Vader MarwanNadat hij pastoor was geweest in de Basiliek van de Aankondiging in Nazareth, werd hij tot franciscaner priester gewijd. Hij studeerde aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis in Rome, dankzij de CARF Foundation.

De Stichting CARF steunt de vorming van priesters van de Priesterbroederschap van de Missionarissen van Sint-Carolus Borromeus.

De Missionarissen van Sint Charles Borromeo, ook bekend als de Missionarissen van Sint Charles Borromeo, ook bekend als de Missionarissen van communie en bevrijdingLuigi Giussan, een Italiaanse priester. Het belangrijkste doel van deze beweging is het bevorderen van de persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus en de diepe ervaring van het katholieke geloof in het dagelijks leven.

"Ik kan niet nalaten diegenen te bedanken die mij met gebeden en materiële hulp - zoals mijn weldoeners bij de CARF Foundation - hebben geholpen in mijn werk.-Ik heb kunnen studeren aan deze geweldige universiteit waar ik veel nieuwe vrienden van over de hele wereld heb ontmoet, en ik heb diepgaand kunnen studeren met uitstekende professoren in zoveel disciplines die me zullen helpen in mijn missie als priester van de Heer.

Filippo Pellini is 32 jaar oud, behoort tot de priesterbroederschap van de Missionarissen van Sint-Carolus Borromeus en heeft van de CARF-stichting een beurs gekregen om zijn theologiestudie aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis in Rome af te ronden. 

Stichting CARF ondersteunt de opleiding van priesters van de Congregatie van het Kostbaar Bloed 

De Missionarissen van het Kostbaar Bloed, gesticht door de heilige Gaspar del Bufalo in 1815 in Italië, zijn toegewijd aan het verkondigen van het evangelie en het dienen van de verlossing van de wereld door middel van devotie tot het Kostbaar Bloed van Jezus vergoten aan het Kruis. Hun charisma richt zich op verzoening, verlossing en spirituele vernieuwing. Ze proberen Gods liefde en barmhartigheid naar alle hoeken van de wereld en naar alle mensen te brengen.

De congregatie bestaat uit priesters en religieuze broeders die in broederlijke gemeenschappen leven en de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid afleggen. 

Francesco Albertini is een jonge seminarist van de Missionarissen van het Kostbaar Bloed en de eerste van zijn congregatie die gaat studeren aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis, dankzij een beurs van de CARF Foundation.

EEN VOCATIE 
DAT ZIJN SPOREN ACHTERLAAT

Help zaaien
de wereld van priesters
NU DONEREN