CARF fondas
Susisiekite su
Paaukoti dabar
DONUOKITE DABAR
Susisiekite su
Paaukoti dabar

CARF fondas

8 rugpjūčio, 23

Tinklaraštis

katalikų bendruomenės

Kodėl CARF fondas remia katalikų bendruomenių narių mokymus?

Katalikų religinės bendruomenės istoriškai vaidino svarbų vaidmenį Bažnyčioje ir visuomenėje. Vedamos savo charizmos, jos savo gyvenimu ir apaštališka veikla iš tiesų liudija Evangelijos radikalumą, vykdydamos įvairius labdaros, švietimo, sveikatos priežiūros, misijų ir daugybę kitų tarnystės formų.

CARF fondas savo misija Bažnyčios tarnystę, yra pasiryžusi ne tik palengvinti kunigų ir būsimųjų kunigų iš viso pasaulio, bet ir įvairių katalikų vyrų ir moterų vienuolių kongregacijų narių galimybę dalyvauti formacijoje.

Bažnyčioje yra įvairių katalikų pašaukimų ir kongregacijų.

Kiekviena religinė kongregacija turi savo misiją ir konkrečią veiklą pagal savo charizmą. Jos skiria savo laiką įvairioms sritims, pavyzdžiui, švietimui, sveikatos apsaugai, socialinei pagalbai labiausiai nepasiturintiems arba tiesiog kontempliacijai, kad būtų dvasiniai šiuolaikinio gyvenimo plaučiai. Jų paslaugos yra labai svarbios mūsų visuomenei, o jų darbas šiose srityse yra labai vertinamas ir branginamas.

CARF fondas ne tik padeda ugdyti seminaristus ir vyskupijų kunigus iš viso pasaulio, bet ir skiria stipendijas įvairioms katalikų kongregacijoms priklausantiems vienuoliams ir vienuolėms, kad jie galėtų gauti solidžią ir tinkamą formaciją, reikalingą jų, kaip pastoracinių darbuotojų, misijai vykdyti.

Kodėl katalikiškoms bendruomenėms svarbu turėti gerai suformuotus narius?

Katalikų bendruomenių nariai yra svarbūs tikėjimo nešėjai ir perdavėjai. Tvirtas ugdymas leidžia jiems visapusiškai suprasti Evangelijos ir Bažnyčios doktrinos pagrindus ir jais gyventi.

Daugelis šių vienuolinių ordinų užsiima švietimu ir tarnauja visuomenei. Integralus ugdymas leidžia jiems veiksmingiau atsiliepti į kitų žmonių poreikius ir labiau atitikti jų misiją. Be to, vis labiau globalėjančiame pasaulyje labai svarbu, kad katalikų kongregacijų nariai būtų gerai išmokyti tiek institucinio bendravimo, tiek tarpreliginio ir ekumeninio dialogo.

Kai kurios katalikų bendruomenės, besikreipiančios į CARF fondą dėl paramos

CARF fondas remia "Miles Christi" institutui priklausančių jaunuolių mokymą. 

"Miles Christi" institutas yra popiežiškosios Katalikų Bažnyčios apaštališkojo gyvenimo asociacija. Ji buvo įkurta 1994 m. Argentinoje ir veikia keliose šalyse. Miles Christi institutą sudaro kunigai ir pašvęstieji pasauliečiai, kurie laikosi apaštališkojo gyvenimo formos, orientuotos į evangelizaciją, dvasinį ugdymą ir rekolekcijų bei dvasinių pratybų skelbimą.

Agustín Seguí yra jaunas 29 metų amžiaus argentinietis vienuolis, kuris CARF fondo stipendijos dėka studijuoja teologijos bakalauro studijas Popiežiškajame Šventojo Kryžiaus universitete (PUSC) Romoje. Jo brolis Mariano taip pat yra tos pačios kongregacijos vienuolis ir kitais metais įstos į PUSC. 

CARF fondas remia pranciškonų kunigų rengimą

Pranciškonų kunigai, priklausantys Mažesniųjų brolių ordinui, dar žinomam kaip pranciškonai, vienai iš svarbiausių religinių kongregacijų, pasižymi išskirtiniais pranciškoniškojo dvasingumo, kurį įkūrė šventasis Pranciškus Asyžietis, bruožais; jie laikosi evangelinio neturto kaip Kristaus mėgdžiojimo būdo, gyvena paprastą, materialinių gėrybių neturintį gyvenimą ir yra įsipareigoję gyventi broliškoje bendruomenėje. 

Tėvas MarvanasTarnavęs Nazareto Apreiškimo bazilikos parapijos kunigu, jis buvo įšventintas į pranciškonus. CARF fondo dėka studijavo Popiežiškajame Šventojo Kryžiaus universitete Romoje.

CARF fondas remia Šv.Karolio Borromiejaus misionierių kunigų brolijos kunigų ugdymą.

Švento Karolio Borromiejaus misionieriai, dar vadinami Šv. Bendrystės ir išlaisvinimo misionieriaiLuigi Giussan, italų kunigas. Pagrindinis šio judėjimo tikslas - skatinti asmeninį susitikimą su Jėzumi Kristumi ir gilų katalikų tikėjimo išgyvenimą kasdieniame gyvenime.

"Negaliu nepadėkoti tiems, kurie savo maldomis ir materialine pagalba, pavyzdžiui, mano geradariams iš CARF fondo, padėjo man dirbti ir kurie savo maldomis ir materialine pagalba padėjo man dirbti.-Galėjau studijuoti šiame puikiame universitete, kuriame sutikau daug naujų draugų iš viso pasaulio, taip pat turėjau galimybę nuodugniai mokytis pas puikius profesorius daugybės disciplinų, kurios padės man atlikti Viešpaties kunigo misiją.

Filippo Pellini yra 32 metų amžiaus, priklauso Šv.Karolio Borromeo misionierių kunigų brolijai ir gavo CARF fondo stipendiją teologijos studijoms Popiežiškajame Šventojo Kryžiaus universitete Romoje. 

CARF fondas remia Brangiausiojo Kraujo kongregacijos kunigų mokymą 

Brangiausiojo Kraujo misionieriai, kuriuos 1815 m. Italijoje įkūrė šventasis Gasparas del Bufalo, yra pasišventę skelbti Evangeliją ir tarnauti pasaulio atpirkimui per pamaldumą ant kryžiaus išlietam Brangiausiajam Jėzaus Kraujui. Jų charizma sutelkta į susitaikinimą, atpirkimą ir dvasinį atsinaujinimą. Jie siekia nešti Dievo meilę ir gailestingumą į visus pasaulio kampelius ir visiems žmonėms.

Kongregaciją sudaro kunigai ir vienuoliai broliai, gyvenantys broliškose bendruomenėse ir duodantys neturto, skaistumo ir klusnumo įžadus. 

Francesco Albertini yra jaunas Brangiausiojo Kraujo misionierių seminaristas ir pirmasis iš savo kongregacijos narių, kuris CARF fondo stipendijos dėka studijuoja Popiežiškajame Šventojo Kryžiaus universitete.

Dalinkitės Dievo šypsena žemėje.

Jūsų auką priskiriame konkrečiam vyskupijos kunigui, seminaristui ar vienuoliui, kad galėtumėte žinoti jo istoriją ir melstis už jį pagal vardą ir pavardę.
DONUOKITE DABAR
LupakryžiusChevron-down