Stichting CARF
Neem contact op met
Doneer nu
NU DONEREN
Neem contact op met
Doneer nu

Stichting CARF

17 juni, 20

Artikelen van deskundigen

Als je geen liefde voor anderen voelt, kun je die dan naar buiten brengen?

We zoeken een moment om Jezus te vergezellen in zijn woorden tijdens het laatste avondmaal. Nu neemt hij een meer emotionele toon aan: Dit is mijn gebod, dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad (Joh 15,12). Het is de boodschap die hij nooit wil dat ze vergeten. Johannes herhaalde het onvermoeibaar, zelfs toen hij een oude man was en ze hem meenamen om zijn herinneringen te vertellen, zei hij alleen maar: "Kleine kinderen, heb elkaar lief". Dit vat alles samen.

Liefde opvoeden

Maar kan liefde geboden worden? Vooral als die liefde niet omwille van zichzelf wordt gevoeld. Of is liefde geen sentiment Is het spontaan, dat men heeft of niet heeft, en dat uit zichzelf opkomt, vaak ongevraagd en soms zonder dat we het kunnen vermijden? En als dat zo is, heeft een liefdesgebod dan zin, alsof men tot liefhebben zou kunnen worden gedwongen?

In zekere zin is het mogelijk om de liefde. De menselijke ervaring zelf laat zien dat liefde niet plotseling tot volheid komt, maar rijpt. Daarom kan men altijd beter leren liefhebben (God, vrienden, een vrouw). zalen het goede beheer van onze gevoelens.

Dwingen tot liefde

Maar kan mij worden opgedragen iemand lief te hebben die mij niet mag, of die mij belachelijk heeft gemaakt, of met mij concurreert, of mijn rivaal is, of mij onrecht heeft aangedaan of pijn heeft gedaan? Wij christenen leven in het midden van de straat en hebben te maken met dezelfde problemen en uitdagingen als ieder ander, en we hebben ook te maken met de slechte tijden en het lijden dat een gevolg is van het kwaad in de wereld (dat een gevolg is van de erfzonde en persoonlijke zonden).

Heb uw naaste lief 1

"Het zou een illusie zijn te beweren dat men zijn naaste liefheeft zonder God lief te hebben en het zou ook een illusie zijn te beweren dat men God liefheeft zonder zijn naaste lief te hebben. De twee dimensies (...) kenmerken de discipel van Christus" en "zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In feite steunen ze elkaar". Paus Franciscus Rome 2018

Zoals ik jou heb liefgehad

Als we ons alleen aan onze eigen criteria houden, is het moeilijker, want iedereen heeft zijn eigen manier van zijn en doen, zijn eigen smaak, zelfs zijn eigen gewoonten, en er zullen altijd dingen zijn die we op een andere manier zien of die we op een andere manier mooi vinden. Anderzijds, als de vriendschap met God meer en meer belangrijk en bepalend voor ons is, dan zullen wij beginnen met het liefhebben van hen die God liefheeft en die ons nodig hebben. God wil dat wij vrienden zijn met zijn vrienden en wij kunnen vrienden met hen zijn als wij innerlijk dicht bij hen staan.

Jezus beveelt het omdat hij daartoe in staat is, en niet vanwege zijn goddelijk gezag, maar omdat hij zelf eerder persoonlijk heeft vervuld wat hij beveelt:

  • hij werd mens uit liefde voor ons, hij is geboren arme onder de armen,
  • praat met iedereen (met zijn vrienden, maar ook met degenen die hem bekritiseren,...),
  • Hij verwelkomt allerlei soorten mensen (tollenaars, prostituees, mensen met walgelijke en besmettelijke ziekten zoals melaatsen, hij praat met Romeinse centurions - een binnenvallend leger - en behandelt hen goed, ...),
  • vergeeft zondaars (overspelige vrouw, Samaritaanse vrouw,...),
  • en gaat tot het uiterste door zijn leven te geven voor iedereen in de cross.

Eerder had hij dit gebod nieuw genoemd (Joh 13,34). De nieuwigheid ligt niet in het bevelen van de liefde, dat was al in het Oude Testament, maar in de manier en het niveau: zoals ik van jou heb gehouden. Het is dus niet onmogelijk, want het is slechts een kwestie van liefde voor liefde teruggeven, ook al is dat soms moeilijk.

13 Grotere liefde heeft niemand dan deze, dat een mens zijn leven geeft voor zijn vrienden. (...) 15 Ik noem u niet langer dienaren, want de dienaar weet niet wat zijn meester doet; maar ik heb u vrienden genoemd, want alles wat ik van mijn Vader heb gehoord, heb ik u bekend gemaakt. (Joh 15,13.15).

Liefhebben zoals Jezus

De beste manier om te leren liefhebben is om Jezus te kennenOm zijn vriend te zijn, om hem te begeleiden in zijn dagelijks leven, om de bladzijden van het Evangelie open te slaan en het te beleven als een extra personage.

Hierin ligt de raison d'être van ons leven: God heeft ons geschapen om... happy hier op aarde - met pijnen, die nooit ontbreken - en tenslotte en volledig in de hemel. Hij geeft ons zijn voorbeeld, en helpt ons met genade - die we ontvangen in de sacramenten. Maar hij rekent erop dat wij met hem samenwerken om meer mensen te bereiken: U hebt mij niet gekozen, maar ik heb u gekozen en u aangesteld om te gaan en vrucht te dragen, en dat uw vrucht blijft, zodat alles wat u de Vader in mijn naam vraagt, hij u geeft (Joh 15,16).

Jezus, mag ik me niet egoïstisch afsluiten voor mezelf, voor hoe ik me voel, voor wat anderen van me denken,... mag ik zijn zoals U, altijd attent om mijn geest op te heffen met een woord van geloof en hoop aan degene naast mij, zodat ook zijn hart in vuur en vlam staat en de liefde geniet.

Aan de Allerheiligste VirginMoeder van de eerlijke liefde, wij vragen u ons hart te verruimen om te leren liefhebben, dit gebod van uw Zoon te vervullen en de wereld met vreugde te vervullen.

De heer Francisco Varo Pineda
Directeur Onderzoek
Universiteit van Navarra
Faculteit Theologie
Hoogleraar Heilige Schrift

Deel Gods glimlach op aarde.

We wijzen je donatie toe aan een specifieke diocesane priester, seminarist of religieus, zodat je zijn verhaal kent en voor hem kunt bidden met naam en toenaam.
NU DONEREN
vergrootglaskruischevron-dons