DONĒT TAGAD

CARF fonds

2 tirdzniecības vietas, 23

Kā dažādi ziedojumu veidi ir atskaitāmi no nodokļiem?

Ziedojumi, kas veikti fondiem vai struktūrām saskaņā ar Mecenātisma likumu, ziedotājiem tiek atskaitīti no nodokļiem. Faktiski ziedotā summa ir daudz mazāka par fonda saņemto summu. Piemēram, ja jūs ziedojat 150 eiro CARF fondam, savā ienākuma nodokļa deklarācijā jūs saņemsiet atpakaļ 120 eiro. Uzziniet, kā atskaitīt ziedojumus.

Nodokļu uzlikšana ziedojumiem bezpeļņas organizācijām, piemēram, CARF fondam.

Uzņēmumu vai privātpersonu ziedojumi fondam sniedz nodokļu atvieglojumus, kas izpaužas kā atskaitījumi no fonda maksājamiem nodokļiem, gan kā uzņēmumu ienākuma nodoklisiedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN).

Šie atskaitījumi attiecas uz ziedojumiem, kas veikti asociācijām vai iestādēm, piemēram, CARF fondam, kas atzīts par sabiedrībai noderīgu, un nevalstiskām organizācijām, kuras atbilst Likuma Nr. 49/2002 par nodokļu režīmu bezpeļņas organizācijām un nodokļu atvieglojumiem mecenātismam noteiktajām prasībām.

Kādus ziedojumus var atskaitīt?

Ja mēs atsaucamies uz Likuma 49/2002 par mecenātisma stimuliem 17. pantu, kas attiecas uz atskaitāmiem ziedojumiem, ziedojumiem un iemaksām, neatsaucami ziedojumi un iemaksas, tīri un vienkārši ziedojumi un iemaksas, kas veiktas par labu struktūrām, uz kurām attiecas Mecenātisma likums, vai nu naudā, precēs vai tiesībās, vai ar dalības maksu, ar nosacījumu, ka tie nedod saņēmējam tiesības saņemt pašreizēju vai nākotnes pakalpojumu, būs tiesīgi saņemt paredzētos atskaitījumus. Dažāda veida ziedojumi bezpeļņas organizācijām var būt:

  • Vienreizēji ziedojumi: lai risinātu konkrētu situāciju vai kampaņu līdzekļu vākšana noteikts. Piemēram. Ziedot svētos traukus600 eiro garantē, ka seminārists, kurš gatavojas saņemt iesvētības, saņems maisiņu ar svētajiem traukiem, lai sniegtu sakramentus, lai kur viņš atrastos.
  • Periodiski ziedojumi: apņemšanās atbalstīt fondu, ziedojot noteiktu naudas summu ar noteiktu biežumu. Mūsu tiešsaistes ziedojuma veidlapa varat izvēlēties, kādu iemaksu vēlaties veikt un cik bieži vēlaties, lai tā tiktu veikta.

Nodokļu atvieglojumi nodokļu atskaitījumiem par ziedojumiem natūrā

Vai ziedojumi natūrā ir atskaitāmi no nodokļa? Ziedojumi natūrā ir ziedojumi, kuros labdaris ziedo nevis naudu, bet gan preces. Lielākoties tās ir vērtīgas preces, par kurām ziedotājs jau zina, ka tās neizmantos vai neizmantos, un uzskata, ka tās būs noderīgākas, ja ar tām atbalstīs kādu vērtīgu mērķi.

Pašlaik ziedojumi natūrā, par labu subjektiem, uz kuriem attiecas Likums Nr. 49/2002, piemēram, fondiem, ir ietverti dažāda satura 8. aprīļa Likumā Nr. 7/2022 par atkritumiem un piesārņotu augsni aprites ekonomikas vajadzībām. Šāda veida ziedojumi ietver tādas preces kā pulksteņi, juvelierizstrādājumi, gleznas un mākslas darbi. CARF fonds garantē drošu un profesionālu procedūru attiecībā uz visām ziedotajām precēm: oficiālu novērtēšanu un publisku izsoli.

Pašreizējais Mecenātisma likums, lai veicinātu privātos centienus, palīdz veicināt ziedojumus natūrā, neradot izmaksas, kas saistītas ar iemaksām fondā. Likumā noteikts, ka aktīva, kuram joprojām ir vērtība, nodokļa bāze ir nulle, ja ziedojums tiek sniegts fondam, kas to izmantos savām vajadzībām. Papildus tiek piemērots 0 % PVN preču piegādēm dāvinājumu natūrā veidā.

CARF fonda saņemtās preces tiek profesionāli novērtētas un pēc tam pārdotas izsolē. Tiklīdz no Monte de Piedad CaixaBank būs pieejams oficiāls novērtējums, varēs izsniegt atbilstošu sertifikātu par šo preču ziedojumu natūrā. CARF fonds centīsies uzlabot novērtējuma cenu, rīkojot publisku izsoli.

Kā ir ar kopīgiem un atsevišķiem testamentiem un novēlējumiem?

Solidaritātes novēlējums ir testamentārs rīkojums par labu bezpeļņas iestādei. Par mantojumu uzskata konkrētu īpašumu (transportlīdzekļus, akcijas, dzīvības apdrošināšanu, nekustamo īpašumu u. c.), savukārt mantojums ir mantojums, kurā tiek apvienoti gan mantinieka, gan mirušā īpašumi.

Lai novēlētu vai kopīgi un atsevišķi testamenti CARF fonda labā jums ir tikai jādodas pie notāra un jāizsaka sava testamentārā griba vai jānodod testamentā visa vai daļa jums piederošā īpašuma.

Likvidējot testamentu, bezpeļņas organizācijas netiek aplikti ar mantojuma un dāvinājuma nodokli, un tāpēc saņēmēji ir atbrīvoti no nodokļiem par solidaritātes novēlējumiem. Visa ziedojuma vērtība tiks izmantota fonda darbībai.

Mecenātisma likums 49/2002

Ley de Mecenazgo del 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo ietver šādus noteikumus:

  • pants. Ienākuma nodokļa saistību atskaitīšana no fiziskas personas.
  • pants. Nodokļa saistību summas atskaitīšana par uzņēmumi. Nodokļu atvieglojumi uzņēmumiem (IS).

Varat aprēķināt, vai jūsu ziedojums ir atskaitāms no nodokļiem, izmantojot mūsu ziedojumu kalkulators.

Nodokļu atvieglojumi privātpersonu veiktajiem ziedojumiem

Pateicoties jaunajam Mecenātisma likumam, ziedojumi līdz 150 eiro apmērā ir atskaitāmi no nodokļiem līdz 80 %. Citiem vārdiem sakot, ziedojot 12,50 eiro mēnesī vai 150 eiro gadā, nodokļu pārvalde jums atgriezīs 120 eiro no jūsu nodokļu deklarācijas. Lielāku summu ziedojumus var atskaitīt no nodokļiem ar likmi 35 %.

Nodokļu atvieglojumi periodiskiem ziedojumiem

Dāvinājumiem var piemērot 40 % atskaitījumu, nevis vispārējos 35 %, ar nosacījumu, ka ziedojumi par tādu pašu vai lielāku summu ir veikti tam pašam fondam divos tieši iepriekšējos taksācijas periodos, tādējādi atalgojot ziedotāju, kas ir apņēmies ziedot. Atskaitījuma maksimālais apjoms ir 15 % no iedzīvotāju ienākuma nodokļa bāzes.

Uzņēmumu un personālsabiedrību veikto ziedojumu atskaitīšana no nodokļiem

Ja ziedojumus veic juridiskas personas, piemēram, komercsabiedrības, no ziedotās summas tiek atskaitīts uzņēmuma ienākuma nodoklis 35 % apmērā un 40 % apmērā - atkārtotu ziedojumu gadījumā. Šajā gadījumā nav minētas divas ziedojumu robežas.

Turklāt ir svarīgi atzīmēt, ka šī atskaitījuma bāze nedrīkst pārsniegt 10 % no taksācijas perioda nodokļa bāzes. Summas, kas pārsniedz šo ierobežojumu, var piemērot taksācijas periodos, kas beidzas nākamajos desmit gados un vēlāk.

Kā atskaitīt ziedojumus CARF fondam?

Iesniedzot ienākuma nodokļa deklarāciju vai uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju, ja esat uzņēmums, neaizmirstiet piemērot atskaitījumu par veiktajiem ziedojumiem, akreditējot savus ziedojumus. Lai to izdarītu, jums jāuzrāda CARF fonda izsniegta ziedojumu apliecība visiem ziedotājiem, kas savukārt informē Nodokļu aģentūru, lai tā varētu iekļaut šīs summas katras personas vai uzņēmuma nodokļu informācijā un nodokļu deklarācijas projektā.

Anonīmus ziedojumus nevar atskaitīt, jo nodokļu iestādes nezina, kam būtu jāpiemēro atskaitījums. Tāpēc ir svarīgi pārliecināties, ka sniedzat pilnīgu informāciju, vienmēr aizpildot tīmekļa vietnē sniegtās veidlapas. Šādā veidā fonds varēs jums izsniegt ziedojuma apliecinājumu, kas apliecina veikto ziedojumu.

Bibliogrāfija

VOKĀCIJA 
KAS ATSTĀS PĒDAS

Palīdzība sēt
priesteru pasaule
DONĒT TAGAD