CARF-säätiö

2 maaliskuu, 23

Blogi

Miten erityyppiset lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia?

Säätiöille tai säätiölain mukaisille yhteisöille tehdyistä lahjoituksista voi tehdä verovähennyksiä. Tosiasiallisesti lahjoitettu määrä on paljon pienempi kuin säätiön saama määrä. Jos esimerkiksi lahjoitat 150 euroa CARF-säätiölle, saat 120 euroa takaisin tuloveroilmoituksessasi. Tutustu lahjoitusten vähentämiseen.

CARF-säätiön kaltaisille voittoa tavoittelemattomille järjestöille annettavien lahjoitusten verotus.

Yritysten tai yksityishenkilöiden säätiölle tekemillä lahjoituksilla on veroetuja, sillä säätiön maksettavasta verosta vähennetään sekä yhtiövero kuten henkilökohtainen tulovero (IRPF).

Vähennyskelpoisia ovat lahjoitukset yleishyödyllisiksi julistetuille yhdistyksille tai laitoksille, kuten CARF-säätiölle, sekä kansalaisjärjestöille, jotka täyttävät voittoa tavoittelemattomien järjestöjen verojärjestelmästä ja sponsorointiin liittyvistä verokannustimista annetun lain 49/2002 vaatimukset.

Mitkä lahjoitukset ovat vähennyskelpoisia?

Jos viitataan mesenaattien kannustimista annetun lain 49/2002 17 pykälään, jossa viitataan vähennyskelpoisiin lahjoituksiin, lahjoitukset ja avustukset, peruuttamattomat lahjoitukset ja avustukset, jotka on tehty mesenaattilain soveltamisalaan kuuluvien yhteisöjen hyväksi joko rahana, tavaroina tai oikeuksina tai jäsenmaksuina, edellyttäen, että ne eivät oikeuta vastaanottajaa saamaan nykyistä tai tulevaa palvelua, ovat tukikelpoisia säädettyjen vähennysten perusteella. Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille annettavat lahjoitukset voivat olla erilaisia:

  • Kertaluonteiset lahjoitukset: vastaamaan tiettyyn tilanteeseen tai kampanjaan varainhankinta määritetty. Esimerkiksi Lahjoita pyhät astiat600 eurolla taataan, että pian vihittävä seminaarilainen saa pussillisen pyhiä astioita, jotta hän voi toimittaa sakramentit missä tahansa hän onkin.
  • Määräaikaiset lahjoitukset: sitoutuminen tukemaan säätiötä lahjoittamalla tietyn rahasumman tietyllä taajuudella. Meidän online-lahjoituslomake voit valita, minkälaisen maksun haluat tehdä ja kuinka usein haluat, että se tehdään.

Luontoissuoritusten verovähennyksiin liittyvät veroedut

Ovatko luontoissuoritukset verovähennyskelpoisia? Luontoissuoritukset ovat lahjoituksia, joissa lahjoittaja antaa rahan sijasta tavaroita. Useimmiten kyse on arvokkaista tavaroista, joista lahjoittaja tietää jo valmiiksi, ettei hän tule käyttämään niitä tai nauttimaan niistä, ja katsoo, että niistä on enemmän hyötyä, jos niillä tuetaan jotakin hyvää tarkoitusta.

Tällä hetkellä luontoissuoritukset, lain 49/2002 soveltamisalaan kuuluvien tahojen, kuten säätiöiden, hyväksi, sisältyvät sisällöltään vaihtelevaan lakiin, 8. huhtikuuta annettuun lakiin 7/2022, joka koskee jätteitä ja saastunutta maaperää kiertotaloudessa. Tällaisia lahjoituksia ovat esimerkiksi kellot, korut, maalaukset ja taideteokset. CARF-säätiö takaa turvallisen ja ammattimaisen menettelyn kaikkien lahjoitettujen tavaroiden käsittelylle: virallinen arviointi ja julkinen huutokauppa.

Nykyinen patronointilaki kannustaa yksityisten ponnistelujen edistämiseksi kannustamaan luontoissuorituksina tehtäviä lahjoituksia, joista ei aiheudu kustannuksia säätiölle. Laissa todetaan, että omaisuuden, jolla on edelleen arvoa, veropohja on nolla, jos lahjoitus tehdään säätiölle, joka käyttää sen omiin tarkoituksiinsa. Lisäksi sovelletaan 0 % alv:tä. tavaroiden luovutuksiin luontoissuorituksina.

CARF-säätiön vastaanottamat tavarat arvioidaan ammattilaisen toimesta, ja ne huutokaupataan. Heti kun Monte de Piedad CaixaBank on saanut virallisen arvion, voidaan antaa vastaava todistus luontoissuoritusten lahjoittamisesta. CARF-säätiö pyrkii parantamaan arvioitua hintaa julkisella huutokaupalla.

Entä testamentit ja testamenttilahjoitukset?

Yhteisvastuullinen testamenttilahjoitus on testamenttimääräys voittoa tavoittelemattoman laitoksen hyväksi. Perinnöksi katsotaan tietty omaisuuserä (ajoneuvot, osakkeet, henkivakuutus, kiinteistö jne.), kun taas perintö on perintö, jossa sekä perillisen että perittävän omaisuus yhdistyy.

Jos haluat tehdä testamentin tai yhteisjälkisäädökset CARF-säätiön hyväksi sinun tarvitsee vain mennä notaarin luo ja ilmaista testamenttisi tai testamentata koko omaisuutesi tai osa siitä.

Testamenttia purettaessa voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tulee eivät ole perintö- ja lahjaveron alaisia, ja siksi solidaarisuusperinnöt ovat edunsaajille verovapaita. Lahjoituksen koko arvo käytetään säätiön toimintaan.

Laki holhouksesta 49/2002

Ley de Mecenazgo del 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo sisältää seuraavaa:

  • 19 artikla Tuloverovelvollisuuden vähentäminen seuraavien henkilöiden tuloista luonnolliset henkilöt.
  • 20 artikla. Verovelvollisuuden määrän vähentäminen seuraavista veroista yritykset. Yritysten veroedut (IS) .

Voit laskea lahjoituksesi verovähennyskelpoisuuden käyttämällä meidän lahjoituslaskuri.

Yksityishenkilöiden tekemien lahjoitusten veroedut

Uuden mesenaattilain ansiosta enintään 150 euron lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia 80 %:hen asti. Toisin sanoen, lahjoittamalla 12,50 €/kk tai 150 €/vuosi verovirasto antaa sinulle 120 € takaisin veroilmoituksessasi. Suurempien summien lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia 35 %:n verokannan mukaan.

Toistuvien lahjoitusten veroedut

Lahjoituksiin voidaan soveltaa 40 %:n vähennystä yleisen 35 %:n sijasta, jos samalle säätiölle on tehty samansuuruisia tai sitä suurempia lahjoituksia kahtena välittömästi edeltävänä verokautena, mikä palkitsee sitoutuneen lahjoittajan. Vähennyksen enimmäismäärä on 15 % henkilökohtaisen tuloverotuksen veropohjasta.

Yritysten ja henkilöyhtiöiden tekemien lahjoitusten verovähennyskelpoisuus

Oikeushenkilöiden, kuten kaupallisten yhtiöiden, lahjoituksista voidaan vähentää 35 %:n suuruinen yhtiöverovähennys ja 40 %:n suuruinen yhtiöverovähennys, jos kyseessä on toistuva lahjoitus. Tässä tapauksessa ei ole mainintaa kahdesta lahjoitusluokasta.

Lisäksi on tärkeää huomata, että tämän vähennyksen peruste saa olla enintään 10 % verokauden veropohjasta. Tämän rajan ylittäviä määriä voidaan soveltaa seuraavien kymmenen vuoden aikana päättyvillä verokausilla ja sen jälkeen.

Miten vähennän CARF-säätiölle tehdyt lahjoitukset?

Kun annat tuloveroilmoituksen tai yritysveroilmoituksen, jos olet yritys, älä unohda soveltaa lahjoitusvähennystä lahjoituksiin, jotka on tehty akkreditoimalla lahjoituksesi. Tätä varten sinun on esitettävä CARF-säätiön kaikille lahjoittajilleen antama lahjoitustodistus, joka puolestaan ilmoittaa siitä verovirastolle, jotta se voi sisällyttää nämä summat kunkin henkilön tai yrityksen verotietoihin ja veroilmoitusluonnokseen.

Anonyymejä lahjoituksia ei voida vähentää, koska veroviranomaiset eivät tiedä, kenelle vähennys olisi kohdistettava. Siksi on tärkeää varmistaa, että annat täydelliset tiedot ja täytät aina verkkosivuilla olevat lomakkeet. Näin säätiö voi antaa sinulle lahjoitustodistuksen, jossa vahvistetaan tehty lahjoitus.

Kirjallisuusluettelo

Jaa Jumalan hymy maan päällä.

Me osoitamme lahjoituksesi tietylle hiippakunnan papille, seminaarilaiselle tai uskovalle, jotta voit tuntea heidän tarinansa ja rukoilla heidän puolestaan nimen ja sukunimen perusteella.
LAHJOITA NYT
LAHJOITA NYT