ДАРИ СЕГА

Правно уведомление

Информация относно регулирането на достъпа до уебсайта, услугите и собствениците.
За повече информация вижте по-долу
За да се спазят разпоредбите на Закон 34/2002 от 11 юли за услугите на информационното общество (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Sociedad de la
Информация и електронна търговия (наричана по-долу LSSI), с настоящото Ви информираме, че този уебсайт е собственост на
от Фондация Centro Académico Romano, Фондация CARF. Общата информация за отговорниците на този уебсайт е посочена по-долу:
- Заглавие: Фондация Centro Académico Romano - Фондация CARF.
- Адрес: Conde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1. 28006 Madrid (Испания).
Потребителят се задължава да не използва уебсайта, както и предоставената в него информация, за извършване на следните дейности
дейности, противоречащи на закона, морала или обществения ред. Дейностите, извършвани от потребителя, са от
на своя отговорност, без в никакъв случай да носи отговорност пред Фондация Centro Académico Romano, Фондация CARF, за всякакви щети или вреди, които могат да бъдат причинени от дейността, извършвана от
потребител.
Условията за използване на този уебсайт са безсрочни. Фондация Centro Académico Romano, Фондация CARF, си запазва правото да променя всеки от тях, както и тяхното съдържание. Цялата информация, публикувана на този уебсайт, е само с информационна цел и ние си запазваме правото да премахваме или спираме разпространението ѝ без предварително уведомление. Предоставянето на услуги и разпространението на информация се урежда от испанското законодателство.