Stichting CARF
Neem contact op met
Doneer nu
NU DONEREN
Neem contact op met
Doneer nu

Stichting CARF

27 mei, 20

Getuigenissen van het leven

Wijding van drie diakens bij Sedes Sapientiae

Michael uit Tanzania, Kingsley uit Nigeria en Carlos uit San Salvador werden op 24 mei in CEI Sedes Sapientiae tot diaken gewijd.

Zondag 24 mei was een bijzondere feestdag in het kerkelijk college Sedes Sapientiae, omdat op die dag, onder de bijzondere bescherming van de Heilige Maria, Hulp der Christenen, drie seminaristen tot diaken werden gewijd: Carlos Armando Galdámezvan het aartsbisdom San Salvador (El Salvador); Michael Kanwagale Lusatovan het bisdom Bunda (Tanzania); en Kingsley Ebuka Omenyivan het aartsbisdom Onitsha (Nigeria). Drie nieuwe diakens bij de CEI Sedes Sapientiae in Rome.

Geen familie

Als gevolg van de pandemieDe nieuwe diakens konden zich niet laten vergezellen door familieleden of vrienden uit andere landen, noch door vele andere mensen die zij kennen in Rome en in de plaatsen in Italië waar zij aan pastoraal werk hebben meegewerkt.

Degenen die de ceremonie bijwoonden waren zijn collega-seminaristen, met wie hij twee en een halve maand opgesloten heeft gezeten. Hun familie en vrienden hebben echter uiting gegeven aan hun verbondenheid via talrijke video's waarin zij hun vreugde uitten en hen verzekerden van hun gebeden.

Vanwege de pandemie hebben de nieuwe diakens zich niet kunnen laten vergezellen door familie of vrienden.
OrdDiac000 geschaald 1

Michael Kanwagale Lusatovan het bisdom Bunda (Tanzania); Kingsley Ebuka Omenyivan het aartsbisdom Onitsha (Nigeria) en Carlos Armando GaldámezDe drie seminaristen van het aartsbisdom San Salvador zijn op zondag 24 mei in het kerkelijk college Sedes Sapientiae tot priester gewijd. De drie hebben een integrale en volledige vorming gekregen bij Sedes Sapientiae en aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis.

Diaconie wijding bij Sedes Sapientiae

Evenzo hebben de drie nieuwe diakens gevoeld dat zij zeer gesteund door de Kerk dankzij de aanwezigheid van de aartsbisschop, H.E. Msgr. Jorge Carlos Patrón WongSecretaris voor Seminaries van de Heilige Congregatie voor de Clerus.

In zijn homilie tijdens de viering van de Heilige Mis met de rite van de wijding tot het diaconaat nodigde hij alle aanwezigen en in het bijzonder de wijdelingen uit zich te herinneren dat de priesterroeping is voor de dienst van de Heer en de broeders.

Hij drong er ook op aan dat de vorming die in de seminariejaren is ontvangen, wordt beschouwd als een waardevolle schat, een vorming die elke priester gedurende zijn hele leven moet blijven koesteren: "Ik zeg vaak," zei hij met een glimlach, "dat de vorming die in de seminariejaren is ontvangen, een waardevolle schat is, een vorming die elke priester gedurende zijn hele leven moet blijven koesteren. om een goede priester te zijn moet je een goede diaken zijn, en om een goede diaken te zijn moet je een goede seminarist zijn. Alstublieft, wat u in het seminarie hebt geleerd, blijft u oefenen als diaken; en wanneer u priester wordt, blijft u altijd diaken, dat wil zeggen dienaar. En zo verder in je leven.

Heiligheid naast de deur

Hij moedigde de nieuwe diakens ook aan heiligheid te zoeken in de uitoefening van hun diaconale en later priesterlijke ambt. Niet een heiligheid die zogezegd spectaculair of opvallend is, maar een heiligheid die discreet en alledaags is, "van naast de deur", zoals paus Franciscus het omschrijft. in zijn apostolische exhortatie Gaudete et exultate.

Na te hebben verwezen naar de verbintenis tot het celibaat, als een genadegave en een levensvereiste om zich in de Kerk als dienaren van Gods volk volledig aan Jezus te geven, besloot hij met te spreken over het voorbeeld van Onze Moeder van nederigheid en dienstbaarheid: "Met Maria, altijd met Maria, prijs de Heer. Mogen de woorden van de Magnificat  elke dag werkelijkheid worden in jullie leven als diakens en later als priesters".

Mgr. Jorge Carlos Patrón Wong, secretaris voor Seminaries van de Heilige Congregatie voor de Clerus, zat de viering voor. Hij nodigde hen uit "de kostbare schat van de vorming" niet te vergeten.

OrdDiac007 geschaald 1

Kingsley Ebuka Omenyi is dertig jaar oud en geboren in Onitsha, Nigeria, in een groot gezin van vier broers en drie zussen. Zijn ouders zijn katholiek en zijn familieleven was doordrenkt van geloof.

Grote familie in Nigeria

Kingsley Ebuka Omenyi is dertig jaar oud, geboren in Onitsha (Nigeria), Hij groeide op in een groot gezin met vier broers en drie zussen. Zijn ouders zijn katholiek en zijn familieleven was doordrenkt van geloof. Toen hij zijn roeping ontdekte en in het seminarie wilde gaan, steunde zijn familie hem, ook al betekende dat grote offers. Hij heeft drie jaar theologie gestudeerd in Rome en zit nu in het eerste jaar van een licentie in canoniek recht. Hier zijn tstimulering voor CARF. Gefeliciteerd met de drie nieuwe diakens van de CEI Sedes Sapientiae.

Deel Gods glimlach op aarde.

We wijzen je donatie toe aan een specifieke diocesane priester, seminarist of religieus, zodat je zijn verhaal kent en voor hem kunt bidden met naam en toenaam.
NU DONEREN
vergrootglaskruischevron-dons