ΔΩΡΕΑ ΤΩΡΑ

Κληροδότημα, υπόβαθρο

Εργαζόμαστε στο ταμείο κληροδοτήματος (δωρεά) του Ιδρύματος CARF, ώστε να μπορούμε πάντα να υποστηρίζουμε την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των ιεροσπουδαστών και των ιερέων της επισκοπής χωρίς να εξαρτόμαστε από τους οικονομικούς κύκλους.
Δωρεά
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε παρακάτω

Ποιος είναι ο σκοπός του κληροδοτήματος, δωρεά?

Το δωρεά στοχεύει στη συνεπή υποστήριξη της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης των ιερέων και των σεμιναρίων, πέρα από τους αρνητικούς κύκλους της οικονομίας.

Τα έσοδα που εισπράττονται για την αύξηση του κληροδοτήματος ή δωρεά επενδύονται με σύνεση, φροντίζοντας να διατηρείται η αγοραστική δύναμη του αρχικού κεφαλαίου, και ένα μέρος των κερδών του ταμείου χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση επιχορηγήσεων μελετών στο Πανεπιστήμιο της Ναβάρα και στο Ποντιφικό Πανεπιστήμιο του Τιμίου Σταυρού.
Με αυτόν τον τρόπο, το Ίδρυμα CARF μπορεί να δώσει σταθερότητα στην αποστολή του.
Είναι το αποτέλεσμα της επένδυσης που χρησιμοποιείται ως βοήθημα μελέτης. Ένα κληροδοτούμενο κεφάλαιο είναι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, στην προκειμένη περίπτωση που κατέχει ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, όπως το Ίδρυμα CARF, το οποίο περιέχει τις επενδύσεις κεφαλαίου και τα σχετικά κέρδη, που μοχλεύονται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό για τη χρηματοδότηση της συνολικής αποστολής, και το οποίο επιδιώκει να μην χάσει την αξία του.

Πώς γίνεται η διαχείρισή του;

Το δωρεά Το CARF διοικείται από μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία επενδύει έτσι ώστε οι μελλοντικές γενιές να έχουν τουλάχιστον την ίδια ικανότητα δράσης με τη σημερινή γενιά (διαγενεακή ισότητα). Περίπου:

Επανεπενδύστε το δωρεά

Για το σκοπό αυτό, μέρος του επενδυτικού αποτελέσματος (τόκοι, μερίσματα, κεφαλαιακά κέρδη κ.λπ.) επανεπενδύεται στο ίδιο το αμοιβαίο κεφάλαιο, έτσι ώστε το αμοιβαίο κεφάλαιο να μην χάνει την αγοραστική του δύναμη λόγω των επιπτώσεων του πληθωρισμού.

Αρχές και δέσμευση

Η CARF, δεσμευμένη στις αρχές των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων, επιδιώκει να επενδύει σε αμοιβαία κεφάλαια με πρωτοβουλίες που προωθούν την περιβαλλοντική φροντίδα, την κοινωνική ευθύνη και τις πρακτικές ορθής εταιρικής διακυβέρνησης (ESG).

Το CARF συμμορφώνεται επίσης με τους κώδικες δεοντολογίας για τις υπεύθυνες χρηματοοικονομικές επενδύσεις, τόσο όσον αφορά τα μέσα και την οργάνωση του Ιδρύματος όσο και την επιλογή των επενδύσεων.

Καθώς ο αντίκτυπος μιας δωρεάς καθίσταται μόνιμος με την πάροδο του χρόνου, το Ίδρυμα CARF θα είναι σε θέση να αναλάβει πιο φιλόδοξα και μακροπρόθεσμα έργα.

Για να μάθετε το πλήρες έργο του Ιδρύματος CARF μπορείτε να επισκεφθείτε και να συμβουλευτείτε την Ετήσια Έκθεση του περασμένου έτους ή των προηγούμενων ετών κάνοντας κλικ εδώ κάντε κλικ εδώ

Αριθμητικά στοιχεία που θα επιτευχθούν το 2023

Μάθετε περισσότερα για την έκθεση διαχείρισης του κληροδοτήματος του Ιδρύματος CARF. Ο στόχος είναι να αυξάνεται κατά 1 %, κάθε χρόνο, το ποσό που διατίθεται για υποτροφίες και υποτροφίες σπουδών.
Έκθεση διαχείρισης
Συνεισφορά στη χρηματοδοτική βοήθεια Ρώμη και Παμπλόνα
5.397.259 € 
Συνολική ενίσχυση το 2023
5.539.713 €