Fundacja CARF
Kontakt
Przekaż teraz
Kontakt
WPŁAĆ TERAZ

Powołanie do
kapłaństwo

Powołanie do kapłaństwa wymaga od człowieka, który je otrzymuje, poświęcenia swojego życia, aby ułatwić braciom życie bliżej Boga.

Czym jest powołanie kapłańskie?

Powołanie jest tajemnicą miłości między Bogiem, który powołuje człowieka z miłością, a człowiekiem, który odpowiada mu w sposób wolny i z miłości. Jednak powołanie do kapłaństwa to nie tylko uczucie. Jest to raczej wewnętrzna pewność zrodzona z łaski Bożej, która dotyka duszy i wzywa do wolnej odpowiedzi.

Jeśli Bóg Panią wzywa, pewność będzie rosła w miarę jak Pani odpowiedź będzie coraz bardziej hojna. Powołanie do kapłaństwa wymaga od człowieka, który je otrzymuje, poświęcenia swojego życia, aby ułatwić braciom życie bliżej Boga. Został powołany do pełnienia pokornej służby na rzecz całej ludzkości.
Kiedy zostaje wyświęcony na kapłana: otrzymuje sakrament święceń i jest przygotowany do oddania swojego ciała i ducha, czyli całej swojej istoty, Panu. Będzie z niej korzystał zwłaszcza w tych momentach, kiedy sprawuje Ofiarę Ciała i Krwi Chrystusa i kiedy w imię Boga, w sakramentalnej spowiedzi, odpuszcza grzechy.

Czy każdy z nas ma jakieś powołanie?

Tak, wszyscy zostaliśmy stworzeni przez Boga w jakimś celu i dla jakiegoś celu. Bóg przeznaczył dla każdego z nas wyjątkowy i niepowtarzalny plan, plan, który został zaplanowany od całej wieczności: "Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, wybrałem cię; zanim wyszedłeś z łona matki, poświęciłem cię" (1 Kor 5:8).

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o powołaniu do błogosławieństwa, czyli krótko mówiąc, do świętości. Do zjednoczenia z Bogiem, który czyni nas uczestnikami swojego szczęścia i kocha nas całkowicie i bezwarunkowo. Wspólnym powołaniem wszystkich uczniów Chrystusa jest powołanie do świętości i do misji ewangelizacji świata.

Bóg zaprasza każdego z nas do podążania z nim określoną drogą w życiu. Niektórzy są powołani do powołania kapłańskiego, inni do życia zakonnego, a świeccy są powołani do spotykania się z nim w zwykłym życiu.

Skąd mam wiedzieć, czy mam powołanie do kapłaństwa?

Bóg powołuje wszystkich i niektórych z konkretną misją, osobiście dla nich przeznaczoną: "Każdy na swojej drodze", mówi Sobór. Każdy wierzący musi rozeznać swoją drogę i wydobyć z siebie to, co najlepsze, to, co jest tak osobiste, co Bóg w nim umieścił, a nie męczyć się, próbując naśladować coś, co nie było dla niego przeznaczone.

Narzędziem, którym my, chrześcijanie, dysponujemy, aby odkryć nasze powołanie i to, czy jest to powołanie do kapłaństwa, czy nie, jest modlitwa. Modlitwa jest absolutnie niezbędna dla życia duchowego. Ten dialog z Bogiem pozwala na rozwój ducha.

Modlitwa o rozeznanie powołania

W modlitwie aktualizuje się wiara w obecność Boga i jego miłość. Rozwija nadzieję, która prowadzi do ukierunkowania życia na Niego i zaufania w Jego opatrzność. A serce powiększa się, odpowiadając własną miłością na Boską Miłość.

Naszym przykładem jest Jezus, który modli się przed decydującymi momentami swojej misji. Swoją modlitwą Jezus uczy nas modlić się, odkrywać wolę Boga Ojca i utożsamiać się z nią. Ponadto, jak zaleca Katechizm, w momencie rozeznawania powołania bardzo pomocna może być postać kierownika duchowego, czyli osoby, której możemy się powierzyć i która pomaga nam odkryć wolę Bożą.

Znaki zawodowe

Obowiązek budzenia powołań spoczywa na całej wspólnocie chrześcijańskiej. W CARF wspieramy to zobowiązanie.

W powołaniu kapłańskim nie ma absolutnych reguł. Można jednak wziąć pod uwagę pewne ogólne aspekty lub cechy, które pomagają rozeznać, czy dany człowiek jest powołany przez Boga do kapłaństwa. Prawo kanoniczne opisuje niektóre oznaki powołania kapłańskiego.
Życie w łasce
Lorem Ipsum Pain
100%
Brak nieprawidłowości
Lorem Ipsum Pain
75%
Ewangeliczna rezygnacja
Lorem Ipsum Pain
80%
Apel biskupa
Lorem Ipsum Pain
90%

Smakowanie rzeczy Bożych

Miłość do Kościoła i Eucharystii to najwyraźniejsze znaki powołania do kapłaństwa. Upodobanie do rzeczy Bożych może przyjść nagle, jako wspaniałe odkrycie w spotkaniu z Chrystusem, lub może być zaszczepione przez rodzinę przez całe życie od najmłodszych lat.
Miłość do Kościoła:
Kapłan pracuje w pełnym wymiarze czasu dla Ludu Bożego, przez całe swoje życie, z pasją oddając się Kościołowi.
Miłość do Eucharystii:
Długie przebywanie przed tabernakulum, uczestnictwo we mszy świętej, codzienna komunia, to byłby proces do kapłaństwa.

Życie w łasce

Możemy powiedzieć, że celem posługi kapłańskiej jest doprowadzenie wszystkich ludzi do życia w łasce Bożej, a tym samym do wiecznego zbawienia. Dlatego właśnie Jezus Chrystus żył, umarł i zmartwychwstał.

Nie chodzi o to, czy powołanie do kapłaństwa jest wyższe niż zwykła droga; chodzi o to, czy w takim stanie będę lepiej służyć Panu.
Formacja kapłańska

Brak nieprawidłowości

Życie apostolskie
Wspomniano, że kandydat z miłości do Kościoła uczestniczy w apostolstwie. Apostolstwo staje się główną wartością w jego życiu. Można powiedzieć, że gorliwość apostolska jest znakiem i drogą powołania kapłańskiego.
Równowaga emocjonalna
Gdy ma się na swoich barkach odpowiedzialność za parafię lub zarządzanie szkołą, gdy problemy ludzi przychodzą ze wszystkich stron, gdy czają się nawet pokusy, trzeba mieć niezłomny spokój i opanowanie.
Ewangeliczna rezygnacja
Oddając siebie, muszę przyjąć wyrzeczenie, którego wymaga praktyka ewangelicznych rad życia w czystości. Wielu chrześcijan, za przykładem św. Pawła, pozostało w celibacie, aby całkowicie poświęcić się służbie Bogu.
Zdolności intelektualne
Aby móc przyjąć i ukończyć formację kapłańską, aby lepiej pomagać wszystkim, którzy znajdują się w trakcie wykonywania pracy duszpasterskiej.

Późne powołanie do kapłaństwa

Każdy ma swoją własną historię i w szczególny sposób odbiera wezwanie Pana do naśladowania Go. W moim przypadku od młodości należałem do różnych ruchów i grup apostolskich w Kościele w moim kraju, a w szczególności do jednej, Encuentros Familiares de Venezuela, gdzie przez kilka lat służyłem Bogu.

Co ciekawe, ruch ten koncentruje się na rodzinie i na osobistym zaangażowaniu w tworzenie przyszłej rodziny. Mój projekt życiowy koncentrował się na tej drodze, natomiast w moim projekcie zawodowym zawsze czułam obecność Boga, co utwierdzało mnie w przekonaniu, że tego również chce dla mnie Bóg.

Ukończyłem studia jako inżynier naftowy i wykonywałem swój zawód w tej dziedzinie oraz jako profesor uniwersytecki. Byłam w szczytowym momencie mojego projektu zawodowego: moja rodzina była bardzo zadowolona z dotychczasowych wyników, a przyjaciele byli nieco pełni podziwu dla moich osiągnięć w tak młodym wieku. Myślałam, że to właśnie uczyni mnie całkowicie szczęśliwą, ale w rzeczywistości tak nie było. Czułam się trochę pusta i czułam też, że jestem powołana do czegoś innego. Uświadomienie sobie, że mój projekt nie powiódł się mimo dotychczasowych sukcesów, było dla mnie sporym ciosem.

Od tego momentu zaczęły się dziać różne wydarzenia, w których wyraźnie widziałam, że Pan prosi mnie o całkowite oddanie się, aby pójść za Nim: zostawić pracę, zawód, studia, a nawet rodzinę. Reakcja mojej rodziny była na początku ostrym odrzuceniem. Najwyraźniej nie rozumieli zmiany, jaką byłoby pozostawienie wszystkiego, co przez lata udało mi się zbudować, aby wejść na nową drogę.
Julio César Morillo Leal
Seminarzysta w diecezji Cabimas, Wenezuela
lupakrzyżchevron-down