DONERA NU

CARF-stiftelsen

28 september, 20

Blogg

Pastoralteologi: Vad är pastoral verksamhet?

År 2010 bjöds författaren till dessa sidor in till ett rundabordssamtal vid Lateranuniversitetet för att presentera pastoralteologins situation i den spansktalande världen, tillsammans med andra kollegor som skulle presentera den del som motsvarar andra områden. Det är en teologisk disciplin som handlar om reflektion och analys av kyrkans praktiska verksamhet, det pastorala, som har haft en viktig utveckling under senare tid och är ett grundläggande ämne i alla program för teologiska studier.

EN VOCATION 
SOM KOMMER ATT LÄMNA SPÅR EFTER SIG

Hjälp att så
Prästernas värld
DONERA NU